ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛ. 1002 & 1003 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΛΠ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
210-5284316
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
23, May 2018
Λήξη
24, May 2018
Εισηγητές
Τίτλος
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛ. 1002 & 1003 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΛΠ

Έναρξη: 23-05-2018       Λήξη: 24-05-2018 [16.00-21.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12

Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Σκοπός του Σεμιναρίου

Οι οντότητες που υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.4308/2014 υποχρεούνται να εφαρμόζουν τόσο τους κανόνες ως προς την τήρηση των λογιστικών αρχείων όσο και τους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων ώστε α ικανοποιείται η συνθήκη περί εύλογης παρουσίασης. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτικά παραδείγματα και τεχνικές εφαρμογής των ΕΛΠ.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιασθεί η ακριβής τεχνική ανάλυσης ταμειακών ροών.

To σεμινάριο απευθύνεται σε : 

σε Οικονομικούς Δ/ντές, Προϊστάμενους και στελέχη Λογιστηρίου επιχειρήσεων. Αφορά άμεσα ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές και Λογιστικά γραφεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ.  Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:

Tηλ.: 210-5284323, E-mail: [email protected]   
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο