ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤOY ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
26, Μαϊ 2018
Λήξη
26, Μαϊ 2018
Εισηγητές
Τίτλος

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & Τεχνικές Μείωσης τOY ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 με στόχο την πραγματική αύξηση της κερδοφορίας

 

Στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς, η μείωση του κόστους αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη κάθε οικονομικής μονάδας. Για πολλές μάλιστα, είναι το τελευταίο αναγκαίο στάδιο επιβιώσεως, με στόχο το μηδενισμό της εκταμιεύσιμης σπατάλης. Μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος; όχι. Τη σπατάλη; ναι.

Μήπως μειωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα; όχι

Εάν μετακυληθεί στους πελάτες, θα πάρουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς; ναι

Θα είμαστε σε καλλίτερη θέση από τον ανταγωνισμό; ναι

Θα οδηγηθούμε σε υψηλή κερδοφορία και ανάπτυξη; ναι

 

ΣΚΟΠΟΣ: του σεμιναρίου είναι, να δώσει εργαλεία και εφαρμογές για να:

Να μετρήσουν το πραγματικό, το οριακό και το εκταμιεύσιμο κόστος, ειδικά για εξαγωγές.

Να μειώσουν την υποαπασχόληση, τις ζημίες και να περιορίσουν τα διαφυγόντα κέρδη.

Να αυξήσουν την κερδοφορία και να οδηγηθούν σε ανάπτυξη.

Να ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: Η προσέγγιση της τεχνικής του Activity Based Costing.

Τρόπος λειτουργίας του MIS. Γενική θεώρηση, του πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη τεχνική του A.B.C. Δραστηριότητες, τι είναι και πως λειτουργούν.


 

2ο αντικείμενο: Συστημική προσέγγιση. Καταγραφή & Κοστολόγηση .

Παγίων, κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, ενέργειας.

Αμοιβές προσωπικού, περιγραφή θέσης εργασίας, καταλογισμοί, υπολογισμός κόστους.

Καταλογισμός δαπανών, με σημαντική συμμετοχή στο κόστος, σταθερές – μεταβλητές.

Καταλογισμός υλικών, τεχνικές προδιαγραφές, ενσωμάτωση δαπανών, αποτίμηση.

Παράπλευρα συστήματα, Χρονομετρήσεις, Ποσοτικοποίηση.

Φασεολόγιο. Δημιουργία φασεολογίου για κάθε προϊόν, πελάτη και προμηθευτή.

 

3ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης του κόστους.

Ανάλυση των τεσσάρων κυκλωμάτων, μειώσεως του κόστους σε όλα τα στάδια των δαπανών.

Η μείωση του κόστους, από τον προϋπολογισμό των πωλήσεων, προσδιορισμός σημείων μειώσεως.

Μείωση κόστους, από την αύξηση των πωλήσεων και την απορρόφηση των δαπανών.


Η τεχνική μείωση της σπατάλης: ο καταλυτικός ρόλος του επιχειρηματία.

Στην χρήση των παγίων. Αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτισμάτων.

Στον ανθρώπινο παράγοντα. Μέτρηση απόδοσης εργασίας - κερδοφορία των εργαζομένων.

Στις δαπάνες. Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

Στην παραγωγή. Ενεργοποίηση των υποαπασχολουμένων πόρων, πλεονάζουσα κερδοφορία.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στη διακίνηση.


Στις πωλήσεις. Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση των δαπανών πελατών και πωλητών.

 

4ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. Activity based management.

Ειδικά εργαλεία. Προσομοίωση – μοντελοποίηση. Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.


Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. Μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους. Οριακό, εκταμιεύσιμο. Επιλογή βέλτιστης παρτίδας.


Μέτρηση της αποτελεσματικότητος. πελατών, πωλητών, προϊόντων, παραγωγής.


Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων. Χαμηλού κόστους και κερδοφορίας.

Benchmarking, του παραγωγικού κυκλώματος και με τους ανταγωνιστές.


Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα τεχνικών μειώσεως του κόστους, ειδικά διαμορφωμένο για την επιχείρηση που επιθυμούν. Θα γίνει ενδελεχής ανάλυση και θα δοθεί ιδιαίτερα έμφαση στα βιολογικά - αγροτικά προϊόντα και σε εξαγωγές.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:      ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:              26 ΜΑΪΟΥ 2018 – ΣΑΒΒΑΤΟ - 1000 -1700 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  ΠΑΡΟΥΣΙΑ 150 – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 100 - WEBINAR 40 €.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο