ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
25, May 2018
Λήξη
25, May 2018
Εισηγητές
Τίτλος

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΜΕ ΧΡΗΣΗ EXCEL ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. (Ε.Λ.Π.)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Κατηγορίες αποθηκών. Διάκριση των ειδών. Παραστατικά.

Τρόπος τηρήσεως, περιεχόμενο, χρόνος, τόπος, τρόπος και γλώσσα τηρήσεως.

Φασόν σε τρίτους και στην επιχείρηση μας. Ειδικά θέματα, κόκκινη αποθήκη.

Αποθήκη - ποσοτικές συμφωνίες – ελλείμματα και πλεονάσματα.

Ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα. Συμφωνία φυσικής και λογιστικής απογραφής.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η αναγνώριση των αποθεμάτων.

Αποδεκτές μέθοδοι κοστολογήσεως. Ακραίες εκτροπές του κόστους

Η σύνθεση του κόστους - Κοστολόγηση υλικών – εμπορευμάτων – προϊόντων.

Ανάλυση δαπανών, φύλλο μερισμού, σταθερές, μεταβλητές, έντοκο κόστος.

Κόστος αδράνειας ή υποαπασχόλησης και η επίδραση του στα αποτελέσματα.

Προσδιορισμός του κόστους πωληθέντων και της κερδοφορίας.

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ: Διάκριση σε φυσική και λογιστική. Περιεχόμενο απογράφης

Καταγραφή κατά εγκατάσταση – ιδίων, παρά τρίτοις, τρίτων, παρακαταθήκη.

Αρχείο αποθεμάτων τρίτων, περιεχόμενο. Μη απογραφόμενα αγαθά.

Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας. Τρόπος, τόπος, χρόνος, ενημερώσεως.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: αποδεκτές μέθοδοι αποτιμήσεως. Σφάλματα.

Εννοιολογική ανάλυση της τιμής κτήσεως – τρεχούσης και ρευστοποιήσεως.

Ανάλυση αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τιμής κτίσεως (κατάργηση LIFO).

Επίδραση στα αποτελέσματα, ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε.

Τρόποι αλλαγής μεθόδου. Υποστηρικτικό υλικό σε περίπτωση πτωτικής τάσεως των τιμών.

Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων θα γίνει με παράλληλη εφαρμογή όλων των μεθόδων.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ: Τρόπος μεταφοράς στοιχείων στο EXCEL. Έλεγχος για κόκκινα στο κεντρικό και τα υποκαταστήματα. Έλεγχος διακινήσεων μεταξύ κεντρικού, υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χωρών. Συμφωνία ημιτελών, αναλώσεων, με τις τεχνικές προδιαγραφών.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:        ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                25 ΜΑΪΟΥ 2018 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 1700 -2200 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:    ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 120 – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 80 - WEBINAR 40 €.

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο