ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική - Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Διάφορα θέματα φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
22, May 2018
Λήξη
22, May 2018
Εισηγητές
Τίτλος

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική - Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε

 

Πότε;  ΤΡΙΤΗ 22/05/2018 (15:00-21:00) – 6 ώρες

Που;  Σε Ξενοδοχείο στην Αθήνα, που θα βρίσκεται πολύ κοντά στο ΜΕΤΡΟ - στάση Ακρόπολης.

Με Εισηγητή τον κ. Καλαμαρά Νικόλαο –Ολιγομελές τμήμα!

 

Απευθύνεται σε:

  • Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς
  • Δικηγόρους
  • Προϊσταμένους και Στελέχη Επιχειρήσεων Ν. Προσώπων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

(Σωματείων  - Συλλόγων – Μη κυβερνητικών Οργανώσεων – Συνεταιρισμών - Κληροδοτημάτων

- Αστικών Μ.Κ.Ο – Ιδρυμάτων) καθώς και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) –

Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) κλπ.

Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.

 

Σκοπός προγράμματος:

Τι θα πρέπει να προσέχουν όσοι ασχολούνται με τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα:

• Φορολογική και Λογιστική αντιμετώπιση

• Κυριότερα σημεία που αφορούν τις Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες

• Όλες οι προσαρμογές σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και

• Αναφορά στην διαδικασία  Ίδρυσης  Αστικών Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρειών και Ιδρυμάτων.

 

Θεματολογία Προγράμματος:

Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν θέματα όπως:

•             Ποια εισοδήματα φορολογούνται και πως;

•             Τι γίνεται με τις Δωρεές και τι με τις Χορηγίες;

•             Πως αντιμετωπίζονται τα θέματα των οργανώσεων και εκμεταλλεύσεων συνεδρίων, παραστάσεων, bazaar κλπ

•             Πως και πότε αποδίδεται από ένα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο Φ.Π.Α. για πράξεις που υπόκεινται σε αυτόν;

•             Πως αμείβονται τα έξοδα των Εθελοντών;

•             Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που μεταβάλλουν ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό σε κερδοσκοπικό; Τι θα συμβεί μετά από αυτό;

•             Πως και πότε αποδίδονται οι Φόροι Δωρεών και τα χαρτόσημα των λοιπών συναλλαγών;

•             Πότε υπάρχει απαλλαγή από το Φόρο Δωρεών στα Ν.Π. Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο;

•             Τι ισχύει για τις Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Τρόπος Φορολόγησης με Παραδείγματα

•             Ποιο είναι το καθεστώς των Κοιν.Σ.Επ και Κοι.Σ.Π.Ε. Τι φορολογείται και τι όχι

•             Πως αντιμετωπίζονται οι αυτοπαραδόσεις που γίνονται προς τα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

•             Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών προς Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων.

•             Τα θέματα που αφορούν υπηρεσίες εκπαίδευσης των Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πως αντιμετωπίζονται μετά την εφαρμογή του Ν. 4334/2015 και Ν. 4336/2015 και τη νεότερη ισχύουσα νομοθεσία.

•             Ποια είναι τα πρόστιμα στα οποία υπόκεινται τα άνω Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Νέο Ποινολόγιο.

•             Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έναντι των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

•             Συμπλήρωση του Νέου εντύπου Ε3 (ανάλυση και παραδείγματα).

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = Κλειστή ολιγομελή ομάδα

• Παραδείγματα και Εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

 

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του εισηγητή μας κ. Καλαμαρά Νικόλαου, η εταιρία μας προσφέρει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες της (Στελέχη Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμών ή Λογιστικά Γραφεία) να ενημερωθούν για την ορθή τήρηση και φορολογική παρακολούθηση των Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντοτήτων.

Εισηγητής: κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

  • Power Point
  • Παραδείγματα και Εφαρμογές

 

Ευεπιχειρείν παροχές:

Παροχή στις 2 συμμετοχές + 3η δωρεάν

Ειδική τιμή για Ανέργους  και Φοιτητές!


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

 ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική - Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Email: info@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

 

Από τους συμμετέχοντες στα προηγηθέντα σεμινάρια των φορολογικών ΜΚΟ με εισηγητή τον κ. Καλαμαρά, έγραψαν στο έντυπο Αξιολόγησης που συμπληρώνουν στο τέλος:

Ήταν όλα πολύ καλά από θέμα οργάνωσης και επίσης, γνώσεων και εξαιρετικής μεταδοτικότητας του εισηγητή κ. Καλαμαρά. – Κ. Δαμ.

Ο κ. Καλαμαράς εξαίρετος, με πολύ καλή μεταδοτικότητα. – Ελ. Κωφ.

Διοργάνωση, διάρκεια, ύλη, εισηγητής, σνακς και χώρος, όλα εξαιρετικά! Συγχαρητήρια! – Σπ. Μπακ.

Επιστημονική κατάρτιση και άρτια μεταδοτικότητα! – Β. Πολ.

Πολύ καλές σημειώσει, πολύ καλή οργάνωση, καλό σημείο πρόσβασης, εξαιρετικός εισηγητής,  αλλά και πολύ καλή εξυπηρέτηση και περιποίηση, όπως και στις παροχές του ξενοδοχείου, ζεστός καφές, ανανέωση προϊόντων, ποιότητα. – Μ. Κατσ. 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο