Λ.Σ.Α.: Μεταβολές της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας σύμφωνα με τον Νόμο 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137 της 13/9/17) & N. 4512/2018

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Υπεύθυνος/η :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Διεύθυνση :
Ελ. Βενιζέλου 75 - Τ.Κ. 14231
Πόλη :
Ν. Ιωνία
Phone :
2105138289
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
25, Apr 2018
Λήξη
25, Apr 2018
Εισηγητές
Τίτλος

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με θέμα:


Μεταβολές της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 
σύμφωνα με τον 
Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137 της 13/9/17) & N. 4512/2018

Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ και ΑΓΡΟΤΩΝ 2018 και 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2017 με βάση το 2016
εγκύκλιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΕΦΚΑ 7/2018 
Εισφορές απασχολουμένων με ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ)
Μεταβολές και με νόμους:
Ν. 4472/2017, Ν. 4485/2017, Ν. 4487/2017, Ν. 4509/2017 & N. 4512/2018

1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι :

Ασφαλιστική Νομοθεσία ν. 4387/2016 & τροποποιήσεις του:

•    τι ισχύει από 1.1.2018 για την ασφάλιση

 • βάση υπολογισμού εισφορών από 1.1.2018 & 1.1.2019
 • αμοιβές με απόδειξη δαπάνης ή τίτλο κτήσης

               - Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΈΝΩΝ και ΑΓΡΟΤΩΝ 2018 κε και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2017 με βάση το 2016
               - εγκύκλιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΕΦΚΑ 7/2018

•    Συνέπειες για απασχόληση συνταξιούχων

 • πριν την ισχύ του νόμου 4387/2016 και
 • μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016.

•    Συνέπειες λόγω παράλληλης ασφάλισης από 1-1-2017
με ενδεικτικά παραδείγματα.

•    Εισφορές μισθωτών – εργοδοτών – Λοιπών προσώπων που καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38.

•    Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών σύμφωνα με το άρθρο 39,

 • Ασφαλιστικές εισφορές ατομικών επιχειρήσεων
 • Εταίρων Ο.Ε. - Ε.Ε.- Ε.Π.Ε.,
 • Εταίρων – Διαχειριστών ΙΚΕ,
 • Μελών Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω ή μικρότερο του 3% κ.λπ.
 •  Αποδέσμευση της ασφάλισης από την ιδιότητα του δικηγόρου ή μηχανικού
 • Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη μισθωτών – αυτοαπασχολούμενων – ελεύθερων επαγγελματιών – ΟΓΑ
 • Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και στον κλάδο Πρόνοιας
 • Μεταβατική Ρύθμιση για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Προερχόμενους από το ΕΤΑΑ με παραδείγματα υπολογισμού.
 • Εισφορές για Επικουρική ασφάλιση

•    Εισφορές αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 40,

•    Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθεισών Εισφορών

•    Αληθής έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ΑΝ 1846/1951 υπόχρεος αποζημίωσης εργαζόμενου σε εργατικό ατύχημα.

•    Παραγραφή αξιώσεων ΕΦΚΑ

•    Νέες υποχρεώσεις εργοδοτών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ - Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Π.Σ.

 • Ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύσεως της εργασιακής σχέσεως (καταγγελίας σύμβασης εργασίας, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου)
 • Προθεσμίες υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ των εντύπων Ε5 –Ε7 – Ε6
 • Νέες διαδικασίες ενημέρωσης και υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ της οικειοθελούς αποχώρησης - Εξώδικη ενημέρωση των εργαζομένων
 • Συνέπειες παράλειψης ενημέρωσης
 • Αναγγελία υπερωριών και υπερεργασίας
 • Αναγγελία εργαζομένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα
 • Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ προγραμμάτων εργασίας οδηγών ΚΤΕΛ & Τουριστικών Λεωφορείων
 • Υποχρεωτική διαμεσολάβηση για αξιώσεις από μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.  Γενικά για την διαμεσολάβηση.
 • Ειδική απαρτία κατά τις γενικές συνελεύσεις πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων για κήρυξη απεργίας.

•    Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

•    Θέματα βλαπτικής μεταβολής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μισθών.

•    Καθιέρωση συστήματος ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για την απασχόληση των Γεωργικών Εργατών και Αλιεργατών

Σύνολο Ωρών: 05.
Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

 

 2. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, φοροτεχνικός Α΄ τάξεως και σύμβουλος επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέματα. Συγγραφέας βιβλίων με θέματα μισθοδοσίας προσωπικού, κτηματολογίου, Φ.Π.Α. και τιμολόγησης. Συνεργάτης με άρθρα και μελέτες σε περιοδικά και εφημερίδες. Εισηγητής σε εργασιακά- ασφαλιστικά, οικονομικά, φορολογικά σεμινάρια.

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 25/04/2018, ώρες 17:00-22:00 στο ξενοδοχείο NOVUS CITY HOTEL, Καρόλου 23 (Πλατεία Καραϊσκάκη), 10437, Αθήνα (Σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο).

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.:  50,00 €
Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.:  40,00€ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έκδοση τιμολογίου, υπάρχει επιβάρυνση 24% Φ.Π.Α..

5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

•    ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η κατάθεση μπορεί να γίνει έως 23/04/2018, ημέρα Δευτέρα, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τα στοιχεία:

Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597,
ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597
Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο e-mail: [email protected]  ή στο φαξ: 210 5138289

•    ΜΕΤΡΗΤΑ: Η πληρωμή μπορεί να γίνει στη γραμματεία του Λ.Σ.Α. την ημέρα του σεμιναρίου, 25/04/2018, στις 16:30.

 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Μεταβολές της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 
σύμφωνα με τον 
Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137 της 13/9/17) & N. 4512/2018

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία

 

Επάγγελμα:

Ιδιώτης:

ΕλΕπαγγελματίας:

Εταιρία:

Διεύθυνση

Οδός

Αριθμ.

Περιοχή

ΤΚ

Κινητό

Fax

E-mail

ΑΦΜ

 

ΔΟΥ

 

Ονόματα Συμμετεχόντων:

Πατρώνυμο:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Αποστολή δήλωσης συμμετοχής:

στο φαξ 210 5132661
ή
στο e-mail: [email protected]

Τηλ. 210 5138289, 210 5157310


Για να κατεβάσετε την δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώhttps://www.lsa.gr/portal/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1/9931-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-25-04-2018-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF-4488-2017-%CF%86%CE%B5%CE%BA-%CE%B1%CE%84-137-%CF%84%CE%B7%CF%82-13-9-17-n-4512-2018

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο