Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
210-5284316
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
21, Μαρ 2018
Λήξη
22, Μαρ 2018
Εισηγητές
Τίτλος
ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Έναρξη: 21-03-2018       Λήξη: 22-03-2018 [16.00-21.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12

Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Σκοπός του Σεμιναρίου
Η εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζει και αναλύει στην ύλη της το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4472/2017, Ν.4487/2017 και Ν.4488/2017) στα θεμελιώδη κεφάλαια των εργασιακών σχέσεων, με επισκόπηση πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων.  Για πρώτη φορά αναπτύσσεται το εργατικό δίκαιο, στα πλαίσια εκπαιδευτικού σεμιναρίου, με ταυτόχρονη επισκόπηση δικαστικών αποφάσεων επί των πρόσφατων αλλαγών της εργατικής νομοθεσίας. Η ύλη χωρίζεται σε επτά θεματικές ενότητες, οι οποίες ακολουθούν τις πρόσφατες αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας. Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνεται η σχετική με το περιεχόμενό της νομοθεσία, με την αντίστοιχη ερμηνευτική προσέγγιση, με την ανάδειξη των επιπτώσεων στην επιχείρηση και με την αντίστοιχη νομολογιακή αντιμετώπιση για την τελική τεκμηρίωση ενός εκάστου θέματος.

To σεμινάριο απευθύνεται σε : 
σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστές – βοηθούς λογιστές καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Απόφοιτος Νομικής Σχολής Αθηνών και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος της Σχολής Εργατικού Και Συνδικαλιστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει ειδικευτεί επαγγελματικά χειριζόμενος εκατοντάδες υποθέσεις που αφορούν στο: Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό & Διεθνές Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο (Εργασιακών & Υπαλληλικών Εγκλημάτων), Διοικητικό Δίκαιο (Δημοσιοϋπαλληλικών Παροχών & Επιδομάτων). Έχει πολύχρονη εμπειρία και πείρα συμβουλεύοντας δεκάδες Σωματεία εργαζομένων και επιχειρήσεις σε εργασιακά θέματα. Διατέλεσε Σύμβουλος σε τρία Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπήρξε επί έτη ενεργό μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι Μεσολαβητής, Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Είναι επίσης σύμβουλος στην Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.). Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210-5284323, E-mail: [email protected]   
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο