ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Ενοποιημένες οικ. καταστάσεις
Τίτλος
Εναρξη
03, Απρ 2012
Λήξη
04, Απρ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΕΜ.ΣΑΚΕΛΛΗΣ, καθηγητής Πανεπιστημίου - Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Ημερομηνία: 03/04/2012

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.

ΤΙΜΗ: €330.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4533122, 4523938 - Fax: (210) 4514361.
 

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:

3 και 4 Απριλίου

     ώρες :  17:00΄ - 22:00΄

Στους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο θα διανεμηθεί  ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο του καθηγητή κ. Ε. ΣΑΚΕΛΛΗ

"ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΕΛΕΓΚΤΗ

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ"

(σελ. 968, τιμή πώλησης 70 ευρώ)

και πλήρεις εκτεταμένες σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου.

-Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
(στα τρία άτομα που συμμετέχουν, ο ένας παρακολουθεί δωρεάν)


Ειδικότερες Ενότητες :

Θα αναλυθούν με παραδείγματα όλα τα φορολογικά και λογιστικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι Λογιστές στο τέλος της Χρήσεως. 
Άσκηση υπολογισμού του φόρου εισοδήματος Α.Ε. -;
Συμπλήρωση εντύπων Δηλώσεων

·       Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος των εταιριών (Α.Ε, ΕΠΕ & Ο.Ε)

·       Τα ισχύοντα κίνητρα των αφορολόγητων αποθεματικών και εκπτώσεων των αναπτυξιακών νόμων για τη χρήση 2011.

·       Συμπλήρωση εντύπων δηλώσεων φόρου εισοδήματος των εταιριών.

·       Διάθεση των κερδών της χρήσεως 2011 (μερίσματα, ποσοστά Δ.Σ, αποθεματικά, κάλυψη ζημιών)

·       Ετήσια τήρηση της Ομάδας 9 του Ε.ΓΛΣ στο τέλος της χρήσεως 2011

·       Το Βιβλίο Παραγωγής - Κοστολογίου

·       Απογραφή - αποτίμηση αποθεμάτων έδρας και Υποκαταστημάτων - απαιτήσεων και υποχρεώσεων

·       Αποτίμηση μετοχών και συμμετοχών -; Αντιμετώπιση των ζημιών εξ αποτιμήσεως χρεογράφων

·       Αποσβέσεις παγίων με βάση το π.δ. 299/03 και εξόδων εγκαταστάσεως

·       Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

·       Λογιστική Διαδικασία σύνταξης των λογαριασμών 80.00 «λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης», 86 «αποτελέσματα χρήσεως» και 88 «αποτελέσματα προς διάθεση»

·       Κλείσιμο των βιβλίων της Γενικής και της Αναλυτικής Λογιστικής

·       Επίλυση θεμάτων -; Απαντήσεις σε ερωτήματα

                                         ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

κ. ΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

   Καθηγητής Πανεπιστημίου -; Ορκωτός Λογιστής -; Ελεγκτής


Πληροφορίες :  κα. Νταή

Τηλέφωνα: 210 4523938, 210 4533122

Φαξ: 210 4514361 E - mail: ntai@pandektis.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο