Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η : Οι Νέες Διατάξεις της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας σύμφωνα με τους τελευταίους Νόμους 4488, 4485, 4472/2017

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
16, Feb 2018
Λήξη
16, Feb 2018
Εισηγητές
Τίτλος

Οι Νέες Διατάξεις της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας σύμφωνα με τους τελευταίους Νόμους 4488, 4485, 4472/2017

Θεματολογία :

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:
Νέες υποχρεώσεις εργοδοτών στο Π.Σ. Εργάνη - Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Π.Σ.
• Ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης
• Προθεσμίες υποβολής των εντύπων Ε5 , Ε6, Ε7 
• Εξώδικη ενημέρωση των εργαζομένων
• Συνέπειες παράλειψης ενημέρωσης
• Αναγγελία υπερωριών και υπερεργασίας
• Αναγγελία εργαζομένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα
Διατάξεις για την απασχόληση τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας
Επέκταση των διατάξεων για την προστασία της μητρότητας και στις εργαζόμενες που αποκτούν τέκνα με τη μέθοδο της Παρένθετης Μητρότητας κ.λπ.
Νέες διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών της εργατικής νομοθεσίας με πρόστιμα και κλείσιμο των επιχειρήσεών τους καθώς και της στέρησής του στα δικαιώματα συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Άδειες για Ασθένεια Τέκνων από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. & το νέο Ν. 4488/17
Νέο σύστημα ελέγχου των ομαδικών απολύσεων των εργαζομένων
• Προθεσμίες διαβούλευσης
• Αρμόδιες αρχές έγκρισης
• Ο ρόλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ)
Καθιέρωση συστήματος ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για την απασχόληση των Γεωργικών Εργατών και Αλιεργατών
Νέα διατάξεις για τους ιδιωτικούς εκπ/κούς
• Διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασής τους
• Υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσής του
Πενθήμερη και Εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία - Πως καθιερώνεται και πως καταργείται
Υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου Ε11 για τις άδειες
Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τα Εργασιακά

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:
Βασικές διατάξεις της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας μετά την ισχύ του Ν. 4387/16
• Συνέπειες για απασχόληση συνταξιούχων πριν και μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016
• Συνέπειες λόγω παράλληλης ασφάλισης από 1-1-2017 με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και διαγραμματική απεικόνιση.
• Εισφορές μισθωτών – εργοδοτών – Λοιπών προσώπων που θα καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38. Μελών Δ.Σ. – Υπαγομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 (μπλοκάκια). Με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα υπολογισμού των εισφορών και απεικόνισης στην Α.Π.Δ.
• Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών
• Ασφαλιστικές εισφορές ατομικών επιχειρήσεων (Εταίρων Ο.Ε. - Ε.Ε.- Ε.Π.Ε., Εταίρων – Διαχειριστών ΙΚΕ, Μελών Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω ή μικρότερο του 3% κ.λπ.)
Εισφορές αμειβομένων με τίτλο κτήσης σύμφωνα με το Ν.4509/17
Βασικές διατάξεις της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας που συνεχίζουν να τυγχάνουν εφαρμοστέες ως είχαν και μετά την ισχύ του Ν. 4387/16
• Ημέρες ασφάλισης για Πλήρη , Μειωμένη -εκ περιτροπής απασχόληση
Υπολογισμός Ωρομισθίου και Ημερών ασφάλισης καθηγητών Φροντιστηρίων & κέντρων Ξένων Γλωσσών
• Ασφάλιση συζύγων, συγγενών α’ ή β’ βαθμού, & συμβαλλομένων μερών συμφώνου συμβίωσης απασχολουμένων σε Ατομικές επιχειρήσεις

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο