APTraining - Το Κτίσιμο και η Ενίσχυση του Brand - Αθήνα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
APTraing (APPLIED PROFESSIONAL TRAINING)
Υπεύθυνος/η :
Μιχαλοπούλου Ευγενία
Διεύθυνση :
Κυπρίων Αγωνιστών 79
Πόλη :
Μαρούσι
Phone :
2108143341
Θέμα
MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Τίτλος
Εναρξη
01, Φεβ 2018
Λήξη
01, Φεβ 2018
Εισηγητές
Τίτλος

ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ BRAND

 

Τα δυνατά Brands, που εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις μακροχρόνια κερδοφορία και ανάπτυξη, δεν κτίζονται τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συστηματικού και δημιουργικού σχεδιασμού. Ένα προϊόν χωρίς δυνατό Brand είναι ένα απλό commodity, ενώ ένα ισχυρό Brand έχει τεράστια προστιθέμενη αξία. Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συστηματοποιήσουν τη μεθοδολογία Κτισίματος και Ενίσχυσης των Brands. Παρουσιάζονται όλες οι απαιτούμενες δράσεις και εξετάζονται τα κριτήρια Επιτυχίας και οι διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές για την υλοποίησή τους.

Ο Σχεδιασμός Branding εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε κανάλι λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ύφεση που διανύει η χώρα. Οι στρατηγικές κατηγορίας, η εταιρική διαπραγματευτική θέση για την κάθε κατηγορία, καθώς και η ανάπτυξη των private labels διερευνώνται για τις επιπτώσεις τους στο Branding.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν μέσω case studies, επιτυχημένες διεθνείς Στρατηγικές Branding και best practices, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τους δικούς τους προβληματισμούς και μέσω Workshop να ενισχύσουν το δικό τους project ανάπτυξης του Brand για την εταιρεία τους.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και σε Στελέχη που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού και ανάπτυξης Branding, αλλά και του καθορισμού βήμα προς βήμα των δράσεων που θα οδηγήσουν στην διαμόρφωση του Brand.

Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να σχεδιάσουν βήμα προς βήμα ένα αποδοτικό πλάνο για το κτίσιμο του Brand, ώστε να προκύψουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
 • Να προσδιορίσουν συγκεκριμένες περιοχές βελτίωσης της δικής τους στρατηγικής
 • Να γνωρίσουν το πως να αξιοποιούν τα κανάλια διανομής και τις στρατηγικές τους στην ανάπτυξη των brands που διαχειρίζονται
 • Να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές branding με τις στρατηγικές κατηγορίας και τη διαπραγματευτική δύναμη μέσα στην κατηγορία
 • Να αναπτύξουν τις κατάλληλες πολιτικές Τιμολόγησης
 • Να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις στο Brand των private label
 • Στα πλαίσια της Πολιτικής μας για υποστήριξη των συμμετεχόντων μετά την παρακολούθηση του Σεμιναρίου επί ένα έτος, μπορείτε να μας αποστείλετε το δικό σας πλάνο ανάπτυξης και βελτίωσης Brand ώστε να το αξιολογήσουμε και να προτείνουμε βελτιώσεις

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 1. Η έννοια και η αξία του Branding
 2. Marketing - Advertising - Branding
 3. Συνήθη λάθη στο Brand Building και πώς αντιμετωπίζονται
 4. Περιουσία και ανταγωνιστική τοποθέτηση Brand (Brand Equity & Positioning)
 5. Γνώση, αναγνωρισιμότητα και εικόνα brand (knowledge, awareness and brand image)
 6. Τα 14 κρίσιμα σημεία στο κτίσιμο του Brand
 7. Εργαλεία παρακολούθησης του Brand Building Project

B. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ BRAND

 1. Αγορά - στόχος και ανάλυση ανταγωνιστικής τοποθέτησης
 2. Οδηγός ανταγωνιστικής τοποθέτησης του προϊόντος
 3. Στρατηγική πιστότητας και Brand Value Chain
 4. Μέτρηση απόδοσης του Brand - Δείκτες

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ BRAND

 1. Ανάπτυξη μέσω direct, ιδιόκτητων σημείων πώλησης ή/και franchising
 2. Στρατηγικές Αλυσίδων λιανικής, Εμπορίου και σημείων μικρής λιανικής
 3. Στρατηγικές private label
 4. Στρατηγικές Κατηγορίας ανά κανάλι (Category Management)

Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MARKETING ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ BRAND

 1. Ευθυγράμμιση στρατηγικών brands με στρατηγικές καναλιών
 2. Στρατηγικές για στοιχεία brand (elements) (Επωνυμία, Χρώμα, Logo, Σχήμα, Μήνυμα)
 3. Στρατηγικές ποιότητας και στρατηγικές τιμολόγησης
 4. Στρατηγικές Επικοινωνίας και Προώθησης
 5. Πρόγραμμα Marketing για κτίσιμο και διατήρηση αξίας brand (brand equity)
 6. Παραδείγματα επιτυχημένων και αποτυχημένων Στρατηγικών Brand
 7. Υπόδειγμα Project: "Το κτίσιμο και η ενίσχυση του Brand Εταιρείας XYZ"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Τσάκωνας Μιχάλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, απόφοιτος B.Sc στο Management και κάτοχος ΜΒΑ του Πανεπιστήμιου Sunderland με ειδίκευση στο Διεθνές Marketing. Σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του Marketing, Προγραμματισμού και Οργάνωσης σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες (Avon Cosmetics, Lavipharm, κα). Διετέλεσε επίσης Σύμβουλος Διαφήμισης και Επικοινωνίας, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής των ενεργειών Marketing προκειμένου να Κτιστεί και να Ενισχυθεί το Brand. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία στα προαναφερόμενα θέματα.

Περιλαμβάνονται

 •  Σημειώσεις του σεμιναρίου "Το Κτίσιμο & η Ενίσχυση του Brand"
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου , σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 •  On line υποστήριξη επί ένα έτος

 

Κόστος Συμμετοχής: 400 ευρώ Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15% 

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,24%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Τηλέφωνο
 
210 81 43 341
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
 
Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos
 
Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
 
Μάγδα Αποστολίδου

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο