iBcl - Εκπαίδευση Εργοδηγών Παραγωγής - Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
iBcl (INNOVATIVE BUSINESS CONSULTING & LEARNING)
Υπεύθυνος/η :
Μιχαλοπούλου Ευγενία
Διεύθυνση :
Κυπρίων Αγωνιστών 79
Πόλη :
Μαρούσι
Phone :
2108145518
Θέμα
Management
Τίτλος
Εναρξη
08, Mar 2018
Λήξη
08, Mar 2018
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Η εταιρεία μας, με το σεμινάριο αυτό, προσφέρει ένα σημαντικό πρακτικό βοήθημα για την αναβάθμιση του Εργοδηγού, ώστε να λειτουργεί ως Manager Πρώτης Γραμμής.

Πιο συγκεκριμένα, να επικοινωνεί με επιτυχία την πολιτική της Διοίκησης, να διαχειρίζεται με οργανωμένο τρόπο τα προβλήματα του Προσωπικού και των Λειτουργιών και να διαμορφώνει ένα θετικό εργασιακό κλίμα με την κατάλληλη Διαχείριση των Συγκρούσεων και την Παρακίνηση του Προσωπικού του.

Παράλληλα θα εμπλουτίσει τις τεχνικές Δεξιότητές του, με σύγχρονες Μεθόδους και Εργαλεία για τον Προγραμματισμό, τον Ποιοτικό Έλεγχο, τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας και τη συνετή Διαχείριση Κόστους και Πόρων.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Εργοδηγούς αλλά και στους Προϊσταμένους τους, προκειμένου να στηρίξουν την εφαρμογή των Μεθόδων που θα παρουσιαστούν στην πράξη.

Στους συμμετέχοντες παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος τα εξής Εργαλεία:

 1. Εργαλεία Decision Matrix και ABC Analysis για τον καθορισμό προτεραιοτήτων.
 2. Εφαρμογή για τον Προγραμματισμό λοιπών εργασιών που βασίζεται στην κατάταξη των Εργασιών της Καθημερινότητας σε Σημαντικές, μη Σημαντικές, Επείγουσες και μη Επείγουσες
 3. Εφαρμογή για τον Προγραμματισμό των εργασιών της Παραγωγής και την κατανομή του Προσωπικού σε Εργασίες
 4. Εφαρμογή για τον Υπολογισμό του κόστους εργασιών και έργων
 5. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Έργων
 6. Εφαρμογή για την Εσωτερική Επικοινωνία και τη Διαχείριση της Καθημερινότητας
 7. Μοντέλα Πρόβλεψης
 8. Εργαλείο για την Παρακολούθηση των Αναφορών και των Δεικτών Παραγωγικότητας

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 • Θα εξοικειωθούν με τα Εργαλεία Διαχείρισης Καθημερινότητας και Βέλτιστης Αξιοποίησης του Χρόνου (Σύστημα David Allen και Covey)
 • Θα ασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στη μεθοδολογία των «5 Γιατί» για να βρίσκουν το γενεσιουργό αίτιο
 • Θα εκπαιδευτούν στα μυστικά της σωστής επικοινωνίας και της παρακίνησης των ανθρώπων
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Εργαλεία για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, μέσω Decision Matrix και Εργαλείο Pareto (ABC Analysis)
 • Θα ενημερωθούν για τις 12 βέλτιστες τεχνικές Διαχείρισης του Stress
 • Θα τους δοθούν κατάλληλοι αλγόριθμοι για να μειώνεται το κόστος set up στα μηχανήματα βελτιώνοντας τη σειρά Προγραμματισμού των Μηχανημάτων
 • Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η εταιρία μας για τον Προγραμματισμό Μηχανημάτων & Προσωπικού σε καθημερινή βάση
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Σύστημα για τη μέτρηση Παραγωγικότητας
 • Θα τους δοθούν Εργαλεία για τον υπολογισμό της Οικονομικά άριστης ποσότητας Παρτίδας
 • Θα τους δοθεί ολοκληρωμένο Σύστημα σε Access για τη Διαχείριση Προβλημάτων, μη συμμορφώσεων και διορθωτικών Ενεργειών
 • Θα έχουν συνεχή υποστήριξη για ένα έτος μετά το σεμινάριο στην αξιοποίηση όλων των παραπάνω Εργαλείων και Μεθόδων

 


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Η Διαδικασία της Επικοινωνίας, κάθετα και οριζόντια
 • Η μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων
 • Τα "5 Γιατί" στην αναζήτηση του γενεσιουργού αιτίου
 • Τα 5 Βήματα στη λήψη των Αποφάσεων
 • Η Διαχείριση των μικροσυγκρούσεων στο χώρο της εργασίας
 • Coaching και Παρακίνηση του Προσωπικού
 • Πρακτικές Αναγνώρισης και Επιβράβευσης προς τους υφισταμένους
 • Η Διαχείριση του Χρόνου & της Καθημερινότητας
 • Διαχείριση Stress, η βάση για την Παραγωγικότητα – Τεχνικές και Πρακτικές
 • Η Διοίκηση του Προσωπικού της Παραγωγής
 • Πρακτικές Ασκήσεις για όλα τα ανωτέρω

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οι καλές Πρακτικές Προγραμματισμού Εργασιών, Παραγωγής και Έργων
 • 100 Κρίσιμα Στοιχεία για τη βελτίωση Υγείας και Ασφάλειας στην Παραγωγή
 • Κανόνες για τη μείωση Κόστους και την βελτίωση της Παραγωγικότητας
 • Η Διαχείριση της Ποιότητας των ενδιάμεσων και τελικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Οι σωστές Πρακτικές Δειγματοληψίας, πώς επιλέγουμε το σωστό μέγεθος Δείγματος
 • Εργαλεία βελτίωσης των Διεργασιών: Pareto, Control Chart
 • Η βελτίωση της Ευταξίας στον χώρο της Παραγωγής και των Γραφείων, Σύστημα 5S. Πίνακας με Σημεία Ελέγχου
 • Η μέτρηση και η βελτίωση της Παραγωγικότητας
 • Δείκτες μέτρησης Παραγωγικότητας
 • Δείκτες και Εργαλεία Lean Manufacturing
 • Εντοπισμός Bottlenecking στη ροή των Λειτουργιών. Πώς βελτιώνουμε την απόδοση μιας Γραμμής Παραγωγής
 • Πρακτικές Ασκήσεις για όλα τα ανωτέρω

 


ΕΙΣΗΓΗΤHΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Αλέξανδρος Οικονόμου, Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK , τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης, με μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία σε Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και επιχειρησιακή εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος – Μελετητής Επιχειρήσεων, Διευθυντής Έργων και Σύμβουλος Οργάνωσης - Εκπαίδευσης, με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε Εκπαίδευση Στελεχών Υποστήριξης Διοίκησης και Παραγωγής, καθώς και σε τεχνικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου "Εκπαίδευση Εργοδηγών Παραγωγής"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 450 ευρώ

Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

(Δεν ισχύει για το σεμινάριο DPO CERTIFICATION)

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

Τηλέφωνο
 
210 8145 518
Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
 
Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305-307
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
 
Μάγδα Αποστολίδου

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο