Λ.Σ.Α.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΙΣΚΟΥ. Αρχές σύνταξης μελέτης βιωσιμότητας.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Υπεύθυνος/η :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Διεύθυνση :
Ελ. Βενιζέλου 75 - Τ.Κ. 14231
Πόλη :
Ν. Ιωνία
Phone :
2105138289
Θέμα
«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»
Τίτλος
Εναρξη
03, Φεβ 2018
Λήξη
04, Φεβ 2018
Εισηγητές
Τίτλος
Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει διήμερο επίκαιρο σεμινάριο με θέμα:


ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΙΣΚΟΥ.

Αρχές σύνταξης μελέτης βιωσιμότητας.

Το σεμινάριο αφορά λογιστές, οικονομολόγους και νομικούς.

 

1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι :

1. Παρουσίαση, υπολογισμός και ερμηνεία αριθμοδεικτών αναφορικά με:
o    Ρευστότητα
o    Αποδοτικότητα
o    Παραγωγικότητα
o    Κινδύνους από μη επαρκή κεφάλαια

Τα παραπάνω θα είναι προσανατολισμένα στην πρόβλεψη κινδύνου μη βιωσιμότητας της εταιρείας και θα αναλυθούν και από την ποιοτική τους σκοπιά.

2. Παρουσίαση και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών μοντέλων πρόβλεψης πιθανής χρεοκοπίας. Ερμηνεία και εφαρμογή τους. "Τα 5 βασικά λάθη που απαντούμε σε σχεδόν όλες τις μη βιώσιμες εταιρείες”.

3. Παρουσίαση βασικών εννοιών συγκεκριμένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αναφορικά με την αξία τους προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την πρόβλεψη πιθανής χρεοκοπίας. Αναφορά σε επίκαιρα θέματα όπως αναβαλλόμενη φορολογία π.χ. βάσει της εφαρμογής της στις συστημικές Ελληνικές τράπεζες.

4. Παρουσίαση βασικών οικονομικών καταστάσεων προετοιμασμένες επί των αρχών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με περισσότερη έμφαση στην κατάσταση ταμειακών ροών. Ενδελεχής ανάλυση της τελευταίας.

5. Βασικές αρχές προετοιμασίας προϋπολογισμού χρηματοροών, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την βιωσιμότητα της εταιρείας. Συντελεστής προεξόφλησης βάσει ΔΠΧΑ και προς εταιρική χρήση.

6. Αναφορά στο Business Plan.

Σύνολο Ωρών: 08.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 45
Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.


2. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος Ραγκαβάς Χρήστος, ο οποίος είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, και του Σώματος Διοικητικών Λογιστών, Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει εργασθεί για περισσότερα από 13 χρόνια σε πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Διδάσκει από το 2011 Χρηματοοικονομικά και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί:

το Σάββατο, 03/02/2018, ώρες 10:00-14:00 και
την Κυριακή, 04/02/2018, ώρες 10:00-14:00
 στην StudySmart, Αιγιαλείας 54, Μαρούσι, 151 25 (πλησίον Προαστιακού: Κηφισίας)

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.:  100,00 €
Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.:  80,00€ 

5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

•    ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η κατάθεση μπορεί να γίνει έως 01/02/2018, ημέρα Πέμπτη, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τα στοιχεία:

Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597,
ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597
Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο e-mail: [email protected]  ή στο φαξ: 210 5138289

•    ΜΕΤΡΗΤΑ: Η πληρωμή μπορεί να γίνει στη γραμματεία του Λ.Σ.Α. την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, 03/02/2018, στις 09:30.


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις: τηλ. 210 5138289
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο