Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
09, Feb 2017
Λήξη
10, Dec 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Τίτλος Σεμιναρίου : Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

Διεξαγωγή : 9  και 10 Φεβρουαρίου 2018

Παρασκευή : 17:30 - 21:30

Σάββατο : 10:00 - 14:00

Διάρκεια : 2 ημέρες (8 ώρες)

Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα

Απευθύνεται :  

  • Σε διευθυντές επιχειρήσεων
  • Σε Οικονομικούς Διευθυντές
  • Σε ανώτερα και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων (Προϊστάμενοι Λογιστηρίων, Κοστολόγοι, Υπεύθυνοι Πιστωτικού Ελέγχου, Υπεύθυνοι Χρηματικού, κλπ.)

 

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Το Σεμινάριο έχει ως στόχο την παρουσίαση – ανάλυση των κανόνων και διαδικασιών  διασφάλισης του optimum των λειτουργιών της επιχείρησης που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του maximum της αποδοτικότητας της, δηλαδή της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας και βιωσιμότητάς της.

Αυτό επιτυγχάνεται με:

-          Την Διασφάλιση της ρευστότητας της επιχείρησης μέσω ενός ολοκληρωμένου

-          προγράμματος προσδιορισμού Ταμειακών αναγκών (Cash Flow) και αντίστοιχα της εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων.

-          Την Διασφάλιση του Optimum λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω:

·         Του Προγραμματισμού  δράσεως των επιχειρήσεων μέσω του Budgeting- Budgetary control (πλήρες σύστημα ανάπτυξης της διαδικασίας Budgeting)

·         Των διαδικασιών και εργαλείων Οικονομικής Διοίκησης, όπως:

-          Αξιολόγησης αποδοτικότητας των επιχειρήσεων (Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και αναφορών Αποτελεσμάτων, Αριθμοδεικτών, κλπ.)

-          Πιστωτικού ελέγχου (Credit Control)

-          Αξιολόγησης της  αποδοτικότητας των επενδύσεων

-          Αξιολόγησης της κερδοφορίας πελατών (Customer profitability)

-          Ελέγχου αποθεμάτων (Sock control)

-          Προγραμματισμού και ελέγχου των  Αγορών

-          Break – Even Point,

-          κλπ.

 

Το Σεμινάριο υποστηρίζεται με τα προγράμματα πληροφορικής

 ABC SYSTEM (Σύνταξη – αυτοματοποίηση των Οικονομικών και Φορολογικών Καταστάσεων), και

Financial Management Tools (Εργαλεία Οικονομικών Καταστάσεων της Οικονομικής Διοίκησης)

Παρέχεται και πραγματική εφαρμογή των άνω διαδικασιών στην έδρα της επιχείρησης.

 

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί 100% μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 ΟΑΕΔ

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο