Το εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.4488/13.9.2017

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Λογιστών Ν. Αχαΐας
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
-
Πόλη :
-
Phone :
-
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
12, Dec 2017
Λήξη
12, Dec 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΝΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.4488/13.9.2017

Εισηγητής: Πέτρος Γ. Ραπανάκης,
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής , συγγραφέας

Διεξαγωγή Σεμιναρίου

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 Ώρα: 16.00
 
Τόπος Διεξαγωγής :  Ξενοδοχείο ASTIR Αγ. Ανδρέου 16 - Πάτρα τηλ. 2610 277502

Για δηλώσεις συμμετοχής : Ώρες: 09:00 - 14:00  Τηλ. 2610 - 008828

Θεματολογία

1. Οι τελευταίες πιο σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά
- Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού 
- Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας
- Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου
- Οι αλλαγές στο χρόνο υποβολής των εντύπων Ε5,Ε6, Ε7
- Εκτός της έδρας της επιχείρησης απασχολούμενοι
- Οι αλλαγές στις γονικές άδειες
- Ειδική προστασία µητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης µητρότητας
- Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών με το Ν.4487/2017
- Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία με τις ρυθμίσεις του άρθρο 109 του Ν. 4485/2017
2. Ειδικά θέματα αμοιβών & όρων εργασίας
- Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων 
- Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης
- Τι ισχύει για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους με δεδομένο ότι στον κλάδο αυτό είναι σε ισχύ η εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων
- Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στα επισιτιστικά καταστήματα με δεδομένο ότι είναι σε ισχύ η Δ.Α. 8/2016 που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων του κλάδου αυτού
- Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων 
- Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
- Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια 
• Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων
• Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας
3. Θέματα απασχόλησης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων
• Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
• Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
• Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων. 
Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση
4. Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
• Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
• Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση
• Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση
5. Απασχόληση μισθωτών κατά τις Κυριακές & αργίες 
• Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66
• Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. Αναλυτικά παραδείγματα
• Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013
6. Κυρώσεις - Πρόστιμα επί παραβάσεων
• Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
• Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του
• Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας 
• Η σύννομη τήρηση των αλλαγών στα χρονικά όρια εργασίας 
• H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών 
• Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων
• Καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών & Βλαπτική μεταβολή
• Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας επιχείρησης λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας (Άρθρο 33, Ν.4488/2017)
• Ποινικό αδίκημα η παραβίαση της πράξης ή απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας (Άρθρο 34, Ν.4488/2017)
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο