ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
19, Δεκ 2017
Λήξη
19, Δεκ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Τεχνικές ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Μια πλήρης εφαρμογή, ειδικά δομημένη για ξενοδοχειακές μονάδες

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην ανάγκη των επιχειρήσεων για επιβίωση, αλλά και για ανάπτυξη, υπάρχει μία κυρίαρχη σκέψη, η αύξηση του κέρδους. Μπορούμε να το επιτύχουμε με δύο τρόπους. Είτε αυξάνοντας τα έσοδα, είτε μειώνοντας τα κόστη. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, λαμβάνει υπόψη και τα δύο. Ένας ορθολογικός προϋπολογισμός πωλήσεων, με σύγχρονα εργαλεία, μας δίνει την δυνατότητα να εισπράξουμε τα έσοδα, που η αγορά προορίζει για εμάς. Παράλληλα το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως το A.B.C., μας επιτρέπει να μετρήσουμε το κόστος με ακρίβεια και να το μειώσουμε όπου είναι δυνατόν.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: διευθυντές όλων των λειτουργιών, κοστολόγους και σε κάθε στέλεχος που διαπιστώνει, πως τα κόστη εκτρέπονται με υψηλούς ρυθμούς.

ΣΚΟΠΟΣ: του σεμιναρίου είναι, να δώσει εργαλεία και εφαρμογές, βγαλμένα από πράξη, τα οποία μπορούν οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν με στόχο να:

Γίνει κατανοητό γιατί το A.B.C., είναι το καταλληλότερο εργαλείο για λήψη αποφάσεων.

Μετρήσουν το πραγματικό, το οριακό, και το εκταμιεύσιμο κόστος.

Αναλυθεί η χρήση του A.B.C., για βελτίωση του παραγωγικού κυκλώματος στις υπηρεσίες.

Αναπτύξουν τεχνικές, για να μειώσουν κόστη, ζημίες, υποαπασχόληση, διαφυγόντα κέρδη.

Μετρήσουν σωστά το έσοδο, το κόστος κάθε υπηρεσίας, πελάτου, πωλητή, προμηθευτή.

Ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

Εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική, που οδηγεί σε μεγαλύτερο κέρδος και ανάπτυξη.

Διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση και να αλώσουν την αγορά, με ορατό αποτέλεσμα.

Να κάνουμε την επιχείρησή μας κερδοφόρα.

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο του σεμιναρίου, κινείται σε ένα τρισυπόστατο άξονα. Της παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με την εμπορία - του οριακού κόστους -  των τεχνικών μειώσεως του.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

Τρόπος λειτουργίας του MIS, όπως λειτουργεί για την οικονομική διεύθυνση.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη λογική του A.B.C. Γενική θεώρηση, του κοστολογικού συστήματος.

Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C.

Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου.

O τρόπος που λειτουργεί το A.B.C. Δομική ανάλυση.

Δραστηριότητες - Διαδικασίες τι είναι και πως λειτουργούν.

 

2ο αντικείμενο: συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος, βιντεοσκόπηση της επιχειρήσεως.

Καταγραφή, παγίων, κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών.

Αποτύπωση προσωπικού, μέτρηση χρόνου και υπολογισμός αξίας.

Καταλογισμός  δαπανών, με σημαντική συμμετοχή. Σταθερές – μεταβλητές.

 

3ο αντικείμενο: Μέτρηση του κόστους με την τεχνική του A.B.C.

Χρονομετρήσεις, μέτρηση χρόνων εργαζομένων και μηχανών

Ποσοτικοποίηση, υλικών, εργασίας, δαπανών, δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικά, ανάλυση και μεταφορά κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο, δημιουργία φασεολογίου για υπηρεσίες, πελάτες και προμηθευτές.

Προσδιορισμός των πηγών του εσόδου. Σύνδεση εσόδου - κόστους – αποτελέσματος.

Ποσοτικός και αξιακός προϋπολογισμός εσόδων.

Πηγές προελεύσεως εσόδων και αντιστοίχιση με τα κόστη διαδικασιών ήτοι:

Υπηρεσίες δωματίων. Εστιατόριου και bar. Λοιπές υπηρεσίες. Εμπορικά καταστήματα.

Μεμονωμένες διανυκτερεύσεις. Τουριστικά πακέτα. Προσυμφωνημένων τιμών.

Έσοδα από υποαπασχολούμενους πόρους – προσφορές.

Παράπλευρα έσοδα και μέτρηση της κερδοφορίας τους.

 

4ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης, Activity based management.

Ειδικά εργαλεία, προσομοίωση – μοντελοποίηση Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.

Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων, μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους, οριακό, εκταμιεύσιμο.

Μέτρηση της αποτελεσματικότητος, των πωλήσεων, των δραστηριοτήτων και των προϊόντων.

Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων, κόστους και κερδοφορίας.

 

5ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης κόστους - σπατάλης.

Εισαγωγή στις τεχνικές μείωσης κόστους, Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος.

Πήγες αντλήσεως κεφαλαίων, ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.

Προϋπολογισμοί, ένα πολυεργαλείο για τη μείωση της σπατάλης.

Μείωση της όλων των μορφών σπατάλης και υποαπασχόλησης.

στην χρήση των παγίων: Αξιοποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

στον ανθρώπινο παράγοντα: απόδοση εργασίας και κερδοφορία των εργαζομένων.

στις δαπάνες: Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

στην παραγωγή: Τεχνικές μέτρησης και μείωσης της υποαπασχολήσεως των πόρων.

στην εφοδιαστική αλυσίδα: Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στα αποθέματα.

στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: γραμματεία, Διοίκηση, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση.

στις πωλήσεις: Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους - σπατάλης.

Συγκριτική διοίκηση, Benchmarking στο παραγωγικό πλέγμα. Με τους ανταγωνιστές.

 

Η προσέγγιση της εφαρμογής, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

Σε ποιους είναι χρήσιμη: επειδή η εφαρμογή αποτελεί σύνθεση εγκατεστημένων κοστολογικών συστημάτων, είναι αναγκαία για τους παρακάτω κλάδους στην παροχή υπηρεσιών.


Οι συμμετέχοντες μπορούν με τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις, λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος. Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροη των αρχείων, η κοστολογική ροη. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολογήσεως με το A.B.C.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:            ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1528

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                    19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – ΤΡΙΤΗ – 1700 - 2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:    ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ 100 €.

 

Για τους συμμετέχοντες παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο