Λογιστικό και φορολογικό κλείσιμο χρήσης για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Ισολογισμός - τέλος χρήσης
Τίτλος
Εναρξη
01, Dec 2017
Λήξη
01, Dec 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Ρόδο σεμινάριο με θέμα:

Λογιστικό και φορολογικό κλείσιμο χρήσης για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

- πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην Ρόδο (Γ.Σεφέρη 80- Εμπορικό Κέντρο Μήδια) την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου και θα έχει διάρκεια 5 ωρών. 15:30-20:30

Εισηγητής θα είναι ο κ. Μιχελινάκης Ευάγγελος (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2017 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 12ου Περιφερειακού τμήματος, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 3-11-2017 αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 30-11, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό Κέντρο Μήδια-Ρόδος) Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660 Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Αναλυτικά η θεματολογία Σεμιναρίου:

ΕΛΠ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΠΑΓΙΩΝ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΡΙΤΟΥ
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ. ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΒ-ΦΒ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Β.6)
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΆΘΕ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΕEmail:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο