ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
24, Νοε 2017
Λήξη
27, Νοε 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
11ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην ΤΡΙΠΟΛΗ σεμινάριο με θέμα:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (25ης Μαρτίου και Πανός ΤΡΙΠΟΛΗ), στις 24, 26 και 27 Νοεμβρίου και θα έχει διάρκεια 20 ωρών. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Νοεμβρίου 2017,ώρες 16:30-22:30
ΕΝΦΙΑ -Ε9-ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (για νέους πτυχιούχους), ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΝΑ ΚΟΛΛΙΑ Ο (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟ-ΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Νοεμβρίου 2017, ώρες 9:30 πμ-16:.30 μμ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ , πρώην Διευθυντικό Οικονομικό Στέ-λεχος μεγάλων επιχειρήσεων, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΙΟΔ και Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Νοεμβρίου, ώρες 9:30 πμ-16:30 μμ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΛΠ, ΦΠΑ αγροτών, Φορολογία αγροτών, Ασφαλιστικές εισφορές αγροτών - ΕΦΚΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Οικονομολόγος, Ορκωτός Ε- λεγκτής-Λογιστής, Επιστημονικός Συνεργάτης του taxheaven.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχ-ρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λο-γιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 24/11/2017, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις24/11/2017, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕ-ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, από τις 20 Νοεμβρίου 2017.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2710233582. Έντυπο αίτησης διατίθεται από το 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8 ΤΡΙΠΟΛΗ), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο