Κοστολόγηση - Τεχνικές Μείωσης Κόστους

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
22, Nov 2017
Λήξη
23, Nov 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Σεμινάριο: Κοστολόγηση - Τεχνικές Μείωσης Κόστους

 

Σύντομη περιγραφή

Η μείωση του κόστους αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη κάθε επιχείρησης, και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, είναι το τελευταίο -αναγκαίο στάδιο- επιβίωσής της. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, διεξάγεται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα, το ABC Costing, μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε με ακρίβεια και να μειώσουμε το κόστος, με στόχο το μηδενισμό της εκταμιεύσιμης σπατάλης. Μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν, είναι τα παρακάτω:

 • Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος; Όχι. Τη σπατάλη; Ναι.
 • Μήπως μειωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα; Όχι
 • Θα έχουμε περισσότερο κέρδος; Ναι.
 • Εάν μετακυληθεί στους πελάτες, θα πάρουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς; Ναι.
 • Θα είμαστε σε καλύτερη θέση από τον ανταγωνισμό; Ναι.
 • Θα οδηγηθούμε σε υψηλή ανάπτυξη και κερδοφορία; Ναι.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα διανεμηθούν αναλυτικές σημειώσεις, ενώ ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα τεχνικών μειώσεως του κόστους, ειδικά διαμορφωμένο για την επιχείρηση που επιθυμούν.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τη SoftOne με την επιστημονική υποστήριξη της ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ.

 

Στόχος

Η λεπτομερής παράθεση πρακτικών εργαλείων και εφαρμογών, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους συμμετέχοντες με σκοπό:

 • τη μέτρηση του πραγματικού κόστους και του εκταμιεύσιμου
 • του υπολογισμού του οριακού κόστους, ειδικά προσαρμοσμένου για εξαγωγές
 • τη μείωση της υποαπασχόλησης και των ζημιών
 • την αύξηση της κερδοφορίας και την επίτευξη ανάπτυξης
 • τη μέτρηση και τον περιορισμό διαφυγόντων κερδών
 • την άσκηση ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής με το χαμηλότερο κόστος
 • τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντικά στελέχη, όλων των λειτουργιών της επιχειρήσης, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη Πωλήσεων, Παραγωγή και συμβούλους επιχειρήσεων. Επίσης, σε κάθε στέλεχος που διαπιστώνει πως τα κόστη εκτρέπονται με υψηλούς ρυθμούς.

 

Εισηγητής

Ματθαίου Κώστας - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως

 

Διδακτέα ύλη

Η προσέγγιση της τεχνικής του Activity Based Costing

 • Τρόπος λειτουργίας του MIS - Γενική θεώρηση του πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως
 • Εισαγωγή στην ιδιότυπη τεχνική του ABC, ειδικά προσαρμοσμένη στη μείωση του κόστους
 • Η πρότυπη κοστολόγηση ως πρωταρχικό εργαλείο του ABC - Δομική ανάλυση
 • Η απολογιστική κοστολόγηση ως εργαλείο μελέτης αποκλίσεων και ελέγχου
 • Δραστηριότητες: Tι είναι και πως λειτουργούν. Η ιδιαίτερη κοστολόγηση των εξαγωγών

 

Συστημική προσέγγιση

 • Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος, στην παραγωγή και στη διοίκηση
 • Καταγραφή παγίων, κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, ενέργειας
 • Αμοιβές προσωπικού, περιγραφή θέσης εργασίας, καταλογισμοί, υπολογισμός κόστους
 • Καταλογισμός δαπανών με σημαντική συμμετοχή στο κόστος, σταθερές – μεταβλητές
 • Καταλογισμός υλικών, τεχνικές προδιαγραφές, ενσωμάτωση δαπανών, αποτίμηση
 • Χρονομετρήσεις - Μέτρηση χρόνων εργαζομένων, μηχανών και λοιπών πόρων
 • Ποσοτικοποίηση υλικών - εργατικών – δαπανών – δραστηριοτήτων
 • Υποστηρικτικές: Ανάλυση και μεταφορά του κόστους στις κύριες δραστηριότητες
 • Φασεολόγιο: Δημιουργία φασεολογίου για κάθε προϊόν, πελάτη και προμηθευτή
 • Σύνθεση κόστους: Προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και του τελικού

 

Τεχνικές μείωσης του κόστους

 • Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος μείωσης του κόστους
 • Ο σχεδιασμός της μείωσης του κόστους στο στάδιο των προϋπολογισμών
 • Περιεχόμενο του προϋπολογισμού των πωλήσεων, προσδιορισμός σημείων μείωσης
 • Μείωση κόστους από την αύξηση των πωλήσεων και την απορρόφηση των δαπανών
 • Απασχόληση των πόρων, ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού
 • Ανάλυση των 3 κυκλωμάτων μείωσης του κόστους σε όλα τα στάδια των δαπανών
 • Συγκριτική διοίκηση: Benchmarking του παραγωγικού κυκλώματος με τους ανταγωνιστές
 • Η τεχνική μείωση της σπατάλης: Ο καταλυτικός ρόλος του επιχειρηματία
  • Στη χρήση των παγίων: Αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτισμάτων
  • Στον ανθρώπινο παράγοντα: Μέτρηση απόδοσης εργασίας - κερδοφορία των εργαζομένων
  • Στις δαπάνες: Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως, δείκτες απόδοσης δαπανών
  • Στην παραγωγή: Ενεργοποίηση των υποαπασχολουμένων πόρων, πλεονάζουσα κερδοφορία
  • Στην εφοδιαστική αλυσίδα.: Διοίκηση αποθεμάτων, μείωση κόστους στη διακίνηση
  • Στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: Διοίκηση, εργοστάσιο, γραμματεία, μηχανογράφηση
  • Στις πωλήσεις: Δομή πωλήσεων που επιδρά στη μείωση των δαπανών πελατών και πωλητών

 

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος

 • Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης Activity Based Management
 • Ειδικά εργαλεία: Προσομοίωση, μοντελοποίηση, ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε
 • Κοστολογική πληροφόρηση, λήψη αποφάσεων, μέτρηση διαφυγόντων κερδών
 • Ειδικές κατηγορίες κόστους (οριακό, εκταμιεύσιμο), επιλογή βέλτιστης παρτίδας
 • Μέτρηση της αποτελεσματικότητος πελατών, πωλητών, προϊόντων, παραγωγής
 • Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων χαμηλού κόστους και κερδοφορίας
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο