Προπτωχευτικές και Πτωχευτικες Διαδικασίες Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Υπεύθυνος/η :
Άννα Kαραμολέγκου
Διεύθυνση :
Kαραολή & Δημητρίου 80
Πόλη :
Πειραιάς 18534
Phone :
210-4142186
Θέμα
«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»
Τίτλος
Εναρξη
06, Νοε 2017
Λήξη
08, Ιαν 2018
Εισηγητές
Τίτλος
Προπτωχευτικές και Πτωχευτικες Διαδικασίες Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Διδάσκων: κος Ντζούφας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, LLM Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

To μάθημα αποσκοπεί στο να ενημερώσει  εμπεριστατωμένα  αρχάριους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, οικονομικούς διευθυντές, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών, νομικούς και manager για νέες διαδικασίες  προ-πτωχευτικής εξυγίανσης, όπως ο ν.4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, αλλά και καινοτόμους θεσμούς του Πτωχευτικού Δικαίου απαλλαγής από χρέη  για   επιχειρηματίες, όπως η προσφάτως νομοθετηθείσα  απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών του έντιμου πτωχού οφειλέτη-φυσικού προσώπου. Παράλληλα  εξετάζονται εξειδικευμένα θέματα  και πρακτικά ζητήματα  της εξυγίανσης επιχειρήσεων στα πλαίσια του αναθεωρημένου Πτωχευτικού Κώδικα τόσο σε προ-πτωχευτικό επίπεδο όσο και στο στάδιο της πτώχευσης, όπως  το prepackaged plan, η  πρώην  ειδική εκκαθάριση επιχείρησης εν λειτουργία, το σχέδιο αναδιοργάνωσης του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως έχουν αναδιαμορφωθεί από πρόσφατες αλλαγές που έλαβαν χώρα το 2015,2016 και 2017

To μάθημα συνοδεύεται από πρακτικά παραδείγματα,  από προσέγγιση από χρηματοοικονομική και νομική πλευρά  και εξέταση πραγματικών περιπτώσεων εξυγίανσης  που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Φοιτητές και αποφοίτους οικονομικών σχολών, διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων και οικονομολόγους, αποφοίτους  χρηματοοικονομικής  και τραπεζικής διοικητικής, στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων,  αποφοίτους νομικής και δικηγόρους με εξειδίκευση στο εταιρικό, πτωχευτικό και εμπορικό δίκαιο, αλλά και σε φοιτητές ΙΕΚ και απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο