ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS S.A ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ & Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
210-5284316
Θέμα
Ισολογισμός - τέλος χρήσης
Τίτλος
Εναρξη
13, Νοε 2017
Λήξη
14, Νοε 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ & Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Έναρξη: 13-11-2017       Λήξη: 14-11-2017 [16.00-21.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12
Εισηγητής: Προεστός Α. 
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS S.A

Σκοπός του Σεμιναρίου
Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει , να αποσαφηνίσει και να αποκωδικοποιήσει όλες τις λογιστικές κινήσεις που απαιτούνται για το κλείσιμο των εγγραφών ενός ισολογισμού.Η έννοια του κλεισίματος ισολογισμού είναι μια πολύ απαιτητική και εξαιρετική υπεύθυνη έναντι του Νόμου κατάσταση της εταιρείας, που ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία, την ευθύνη τήρησης αυτής έχουν οι λογιστές και οι ορκωτοί ελεγκτές.Πριν από τους λογιστές όμως θα χρειαστεί να υποδειχθεί με σαφήνεια η θέση της Διοίκησης της εταιρείας.

Σε ποιους απευθύνεται
σε Οικονομικούς Διευθυντές Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίου, Ορκωτούς λογιστές, λογιστές αλλά και σε στελέχη της Διοίκησης κάθε εταιρείας. Αφορά άμεσα Λογιστικά Γραφεία & Ελ. Επαγγελματίες Λογιστές. 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ 
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς. MBA in Finance E.S.C.E.M. Γαλλία. τέως Διευθυντικό Οικονομικό Στέλεχος επιχειρήσεων και τραπεζών. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε σεμινάρια ενηλίκων και στελεχών επιχειρήσεων & οργανισμών.  
 
Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210 5200464, E-mail: [email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο