Εκπαίδευση Στελεχών Αποθήκης - Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Business Process Management
Υπεύθυνος/η :
Δημητριάδη Ζήλη
Διεύθυνση :
Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Phone :
2106215220
Θέμα
LOGISTICS
Τίτλος
Εναρξη
16, Oct 2018
Λήξη
16, Oct 2018
Εισηγητές
Τίτλος

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον Υπεύθυνο και τα Στελέχη της Αποθήκης, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται το Απόθεμα, τον Εξοπλισμό, το Χώρο, το Προσωπικό και τις Παραγγελίες των Πελατών με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Η προστιθέμενη αξία του Σεμιναρίου αυτού έγκειται στο ότι δίνονται δωρεάν στους συμμετέχοντες, αποδοτικά Εργαλεία σε μορφή Εφαρμογών Excel με μακροεντολές, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία της αποθήκης όπως:

 • Εργαλεία για την ABC ανάλυση Υλικών, Προμηθευτών και Πελατών
 • Ειδική εφαρμογή για την ορθή Χωροθέτηση των Υλικών
 • Εφαρμογή για Βέλτιστη Διαχείριση των Αποθεμάτων
 • Εργαλεία για τη Μέτρηση της Παραγωγικότητας στην Παραλαβή, στο Picking και στη Διανομή
 • Εργαλεία για την Οικονομική τεκμηρίωση του απαιτούμενου Εξοπλισμού
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Λειτουργίας, Παραγωγικότητας και Οικονομικής Απόδοσης Αποθήκης

Συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις εφαρμογής - Case Studies επίλυσης προβλημάτων οργάνωσης της Αποθήκης. Παράδειγμα Case Study και τη λύση του μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στα Στελέχη Αποθηκών και όλους όσους θέλουν να εξοικειωθούν με τη λειτουργία της σύγχρονης Αποθήκης.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

Με υλικό σχετικό για τη σύγχρονη Λειτουργία της Αποθήκης, videos, Εφαρμογές (Εργαλεία), παραδείγματα και Case studies, οι Συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Χωροθετούν τα Υλικά της Αποθήκης με τρόπο ώστε να βελτιώνεται η Παραγωγικότητα του Picking, αξιοποιώντας εφαρμογή που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας.
 • Διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης Παραγγελιών όπως πχ: Πελάτες που ζητούν Παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη Ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με προσφορές.
 • Μειώσουν τα λάθη στο Picking.
 • Τρόποι Βελτίωσης Παραγωγικότητας και μείωσης Κόστους Λειτουργίας - Κυκλικές Απογραφές με βάση την ABC Analysis. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
 • Εξοικειωθούν με τον βέλτιστο τρόπο ετοιμασίας των Παραγγελιών Πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η Παραγωγικότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των Πελατών.
 • Ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης των Εφαρμογών GIS στη διαχείριση του Στόλου Οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην Διανομή των Προϊόντων.
 • Σχεδιάσουν τον απαιτούμενο Χώρο της Αποθήκης και να επιλέξουν τη σωστή Διάταξη και τις Διαστάσεις των χώρων και των Διαδρόμων.
 • Επιλέξουν το κατάλληλο Σύστημα Αποθήκευσης αντισταθμίζοντας το Κόστος, την Παραγωγικότητα και την Ποιότητα εφαρμογής του "First in, First out"!
 • Εξοικειωθούν με την Τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση του κατάλληλου Εξοπλισμού και τις απαιτήσεις των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων της Αποθήκης (WMS: Warehouse Management System) λαμβάνοντας υπ' όψιν και κριτήρια Ευελιξίας και Παραγωγικότητας.
 • Οργανώσουν τη Λειτουργία της Αποθήκης με βάση ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών που θα παρουσιασθεί πλαισιωμένο με τους 12 κυριότερους Δείκτες Λειτουργίας της Αποθήκης (KPI’s).
 • Έχουν στη διάθεση τους την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των Αποθεμάτων.
 • Ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Λειτουργία της Αποθήκης, περιλαμβανομένων και των Οικονομικών αποτελεσμάτων.
 • Εντοπίσουν περιοχές για μείωση Κόστους Λειτουργίας της Αποθήκης.
 • Συνδυάζοντας όλα τα ανωτέρω, να επιτύχουν ένα σημαντικά βελτιωμένο Επίπεδο Εξυπηρέτησης των Πελατών με το χαμηλότερο δυνατό Κόστος.
 • Έχουν στη διάθεσή τους επί 12 μήνες Online υποστήριξη από τους Συμβούλους της εταιρείας μας.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Προγραμματισμός, Προετοιμασία Χώρου, Επιλογή τρόπου Δειγματοληψίας, Έλεγχος Υλικού, Διαχείριση ελαττωματικών Παραλαβών.
  CASE STUDY 1: Υπολογισμός Παραγωγικότητας στην Παραλαβή
 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: Καθορισμός γεωγραφικών θέσεων για τη βελτίωση της Παραγωγικότητας, Εργαλεία σε Excel για την τοποθέτηση των Υλικών με βάση την κυκλοφοριακή ταχύτητα. Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών.
  CASE STUDY 2: Τοποθέτηση Υλικών με βάση δεδομένη κυκλοφοριακή ταχύτητα.
 3. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ: Επίλυση προβλημάτων Διαχείρισης Παραγγελιών, Διαχείριση Εκτάκτων Παραγγελιών, Επικοινωνία με το credit control, Καθορισμός ελάχιστης Ποσότητας Παραγγελίας, Διαχείριση κατά ζώνες ή κατά τμήματα. Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ανά περίπτωση. 
  CASE STUDY 3: Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ετοιμασίας Παραγγελιών.
 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Έντυπα, Διαδικασίες, Μέτρα ασφάλειας, Προστασία αποθήκης, Απογραφές, Εφαρμογή ABC Analysis στην Απογραφή, στη χωροθέτηση των υλικών και στο Απόθεμα Ασφαλείας.
  CASE STUDY 4: Βελτίωση Οργάνωσης Αποθήκης
 5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Πώς μετράται η Παραγωγικότητα ανθρώπων, Εξοπλισμού, Χώρου. Εργαλεία για την αυτόματη μέτρηση. Δείκτες Λειτουργικής Απόδοσης, Οικονομικοί Δείκτες, Προϋπολογισμός – Απολογισμός Αποτελεσμάτων Αποθήκης, Ολοκληρωμένα Συστήματα Αναφορών.
  CASE STUDY 5: Μέτρηση Παραγωγικότητας Αποθήκης
 6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ LAYOUT ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Τεχνικά & Οικονομικά Κριτήρια για την επιλογή του Συστήματος Αποθήκευσης και του λοιπού Εξοπλισμού, Υπολογισμός απαιτούμενου Χώρου, Επιλογή κατάλληλου Layout και Υπολογισμοί των απαιτήσεων σε Χώρους Παραλαβής, Αποθήκευσης, Χώρου Picking, Κενών Παλετών, Γραφείων κλπ. Συστήματα WMS, Συστήματα Bar Code και Συστήματα RFID.
  CASE STUDY 6: Μείωση Λαθών Παραγγελιών Πελατών
 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ: Ακρίβεια Αποθεμάτων, Μείωση Αποθέματος & Ελλείψεων, Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης Πελατών, Εργαλεία-Πρακτικές. Πόσο επιβαρύνεται το Προϊόν όσο παραμένει στην Αποθήκη. 
  CASE STUDY 7: Καθορισμός άριστης Ποσότητας Παραγγελίας, Σημείου Αναπαραγγελίας & Αποθέματος Ασφάλειας.
 8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Ο Υπεύθυνος Αποθήκης ως Manager πρώτης γραμμής, Υποκίνηση και Ανάπτυξη εργαζομένων, Επικοινωνία μέσα και έξω από την εταιρεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μιχάλης Τσάκωνας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, απόφοιτος ΜΒΑ του Πανεπιστήμιου Sunderland με 20 ετή επαγγελματική εμπειρία στην λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Εξυπηρέτησης Πελατών σε Πολυεθνικές και Ελληνικές Εταιρείες (Avon cosmetics, Lavipharm, κ.α.). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς της Οργάνωσης Αποθήκης, Προγραμματισμού Αποθεμάτων, Διαχείρισης Παραγγελιών, Πιστωτικού Ελέγχου καθώς και στην βελτιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Πελατών (CRM) Σύμβουλος Διαχείρισης σε Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα έργα για λογαριασμό Eλληνικών και Ευρωπαϊκών Λιμένων στον τομέα των Logistics και της ορθής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Περιλαμβάνονται

 •  Εγχειρίδιο «Εκπαίδευση Στελεχών Αποθήκης»
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 •  Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 450 ευρώ

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεταιέκπτωση 20%.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Τηλέφωνο
 
210 6215 220
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
 
Grand Hotel Palace
 
Μοναστηρίου 305-307, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
 
Δημητριάδη Ζήλη
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο