Ανάλυση και Ερμηνεία Ισολογισμών - Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Business Process Management
Υπεύθυνος/η :
Δημητριάδη Ζήλη
Διεύθυνση :
Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Phone :
2106215220
Θέμα
Ισολογισμός - τέλος χρήσης
Τίτλος
Εναρξη
15, Νοε 2017
Λήξη
15, Νοε 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση και στην Ερμηνεία των Ισολογισμών & Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων με τη χρήση των Αριθμοδεικτών. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον τρόπο κατάρτισης των Ισολογισμών και με βασικές έννοιες όπως: EBIDTA, Ρευστότητα, 'Aνοιγμα στην Αγορά, Καθαρή Θέση Επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Δείκτες Αποδοτικότητας καθώς και με τους κυριότερους αριθμοδείκτες αλλά και την ακριβή ερμηνεία τους.
Έτσι θα είναι σε θέση να εντοπίζουν σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για το μέλλον, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό 7 παραδείγματα Ισολογισμών όπου θα συζητηθούν αναλυτικά τα κρίσιμα σημεία και τα προβλήματα που παρουσιάζουν, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα των προβλημάτων που συνήθως παρουσιάζουν οι Ισολογισμοί.
Τέλος, θα παρουσιασθούν καταστάσεις ταμειακών ροών και εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών προκειμένου να προσδιορισθεί η επίδρασή τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης και οι εκτιμήσεις για τους κινδύνους που διαφαίνονται. Παραδείγματα τέτοιων αναλύσεων μπορείτε να δείτε εδώ.
Οι συμμετέχοντες θα επεξεργασθούν ασκήσεις με βάση το Εργαλείο Αυτόματου Υπολογισμού Αριθμοδεικτών, στο οποίο εισάγονται τα δεδομένα ενός Ισολογισμού και παράγονται αυτόματα οι τιμές των Αριθμοδεικτών. Επίσης παρέχεται Εφαρμογή σε Excel, η οποία με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού και τον Ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης, δημιουργεί τον Ισολογισμό της επόμενης χρήσης.
Μπορείτε να κατεβάσετε άμεσα το Εργαλείο Αυτόματου Υπολογισμού Αριθμοδεικτών δωρεάν εδώ.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Θα μπορούν να κάνουν συγκριτική αξιολόγηση με τον κλάδο και ιδιαίτερα με τον ανταγωνισμό
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τους Δείκτες
 • Θα έχουν στη διάθεση τους εφαρμογή σε Excel για τον αυτόματο υπολογισμό των Δεικτών
 • Θα εντοπίζουν εύκολα πιθανές ατασθαλίες ή σκόπιμες νοθεύσεις
 • Θα αναγνωρίζουν κινδύνους μέσω των Αριθμοδεικτών και θα λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα
 • Μεσω των Ταμειακών Ροών θα μπορούν να εκτιμούν τους κινδύνους της Επιχείρησης
 • Θα μπορούν να εκτιμούν κινήσεις των ανταγωνιστών με βάση τη ρευστότητά τους και τις πιστωτικές πρακτικές των προμηθευτών
 • Θα είναι σε θέση να εξάγουν έγκαιρα συμπεράσματα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ποιές είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις
 • Παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Σημαντικές έννοιες και όροι όπως: Contribution Margin, EBITDA, Κεφάλαιο Κίνησης, Ρευστότητα, Καθαρή Θέση
 • Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης
 • Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες και ποια η χρησιμότητα τους
 • Μέτρηση αποδοτικότητας της επιχείρησης
 • Μέθοδοι υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης
 • Κρίσιμα σημεία των Οικονομικών Καταστάσεων που φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη
 • Τι φανερώνει, αλλά και τι δεν αποκαλύπτει η ανάλυση των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Ταμειακές ροές ως εργαλείο ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων και εντοπισμού κινδύνων για την Επιχείρηση
 • Παρουσίαση της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και πως αυτή επηρεάζει την ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων
 • Πως υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης
 • Ο ρόλος του δείκτη Ζ για την πρόβλεψη κατάρρευσης μιας επιχείρησης

Το σεμινάριο γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του σε μορφή εργαστηρίου (workshop) και η ανάλυση όλων των παραπάνω γίνεται σε συγκεκριμένους Ισολογισμούς επιχειρήσεων, ενώ στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους με τα αποτελέσματα του κλάδου στον οποίον ανήκουν, χωρίς πρόσθετο κόστος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ευστάθιος Μπανίλας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - Οικονομολόγος ο οποίος έχει ειδίκευση στην Οικονομική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων. Εισηγητής με πολύχρονη εμπειρία στα Σεμινάρια Λογιστηρίου, Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπών εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης.
Ο εισηγητής διαθέτει μια μακρά εμπειρία σε εκπαίδευση και εφαρμογές του Οικονομικού τομέα.

Περιλαμβάνονται:

 •  Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Ανάλυση και Ερμηνεία Ισολογισμών»
 •  Η Παρουσίαση του σεμιναρίου και τα εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 •  Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.


Κόστος Συμμετοχής: 400 ευρώ

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017


Δήλωση Συμμετοχής


Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 210 6215 220

Email: [email protected]

Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305 - 307, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο