Οικονομικά για μη Ειδικούς - Αθήνα / Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Business Process Management
Υπεύθυνος/η :
Δημητριάδη Ζήλη
Διεύθυνση :
Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Phone :
2106215220
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
14, Nov 2017
Λήξη
14, Nov 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Η κατανόηση των βασικών Οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη και από μη Οικονομικά στελέχη. Αν δεν γνωρίζουν βασικές Οικονομικές έννοιες, δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν προς τα πού βαδίζει η Επιχείρηση, πώς κινούνται οι ανταγωνιστές στους σημαντικούς Οικονομικούς Δείκτες, τι στοιχεία αξιολογούν οι Τράπεζες και τι Κεφάλαιο Κίνησης είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της Επιχείρησης. 
Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

 • Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά οι διοικούντες και τα στελέχη μιας Επιχείρησης προϋποθέτουν την ανάλυση Οικονομικών μεγεθών, τη γνώση σχετικών εννοιών και τη δυνατότητα ερμηνείας ισολογισμών και λοιπών Οικονομικών καταστάσεων
 • Τα στελέχη αποδίδουν καλύτερα όταν καταλαβαίνουν πώς μετριέται η Οικονομική Επιτυχία
 • Θα πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς τους Οικονομικούς κινδύνους της εταιρείας, αλλά και του ευρύτερου Οικονομικού περιβάλλοντος, να προβλέπουν πιθανές ενέργειες ανταγωνιστών ή προμηθευτών και τελικά να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις
 • Οι προτάσεις των στελεχών που αντιλαμβάνονται και τεκμηριώνουν τις Οικονομικές επιπτώσεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποδοχής από τη Διοίκηση
 • Τα στελέχη που δεν κατανοούν βασικές έννοιες δεν μπορούν να αντιληφθούν τις αποφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης

Τέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν βασικά ευαίσθητα σημεία της Επιχείρησης, επικίνδυνα για ενδεχόμενες ατασθαλίες.
Τα στελέχη που δεν κατανοούν βασικές έννοιες, δεν μπορουν να αντιληφθούν τις αποφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης. Πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί οτι οι ατεκμηρίωτες οικονομικά προτάσεις των στελεχών αυτών έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν τελικά στο περιθώριο.
Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες, θα εξοικειωθούν, με απλό και κατανοητό τρόπο μέσα από ασκήσεις (case studies), παραδείγματα και εργαλεία, στις απαραίτητες για τα ανωτέρω Οικονομικές γνώσεις.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και στελέχη Επιχειρήσεων και στοχεύει στην εκμάθηση βασικών Οικονομικών, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης και των Τραπεζών και να λαμβάνουν σωστές Οικονομικές αποφάσεις.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Θα αντιλαμβάνονται τις οικονομικές επιπτώσεις των προτάσεων και των αποφάσεών τους
 • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους της εταιρείας τους και να λαμβάνουν αποτρεπτικά μέτρα
 • Θα αναγνωρίζουν την οικονομική αξιοπιστία των προμηθευτών
 • Θα εξοικειωθούν με τους τρόπους σωστής αξιοποίησης του Κεφαλαίου Κίνησης και πώς αυτό επηρεάζει την κερδοφορία
 • Θα εκτιμούν πιθανότητες κινήσεων του ανταγωνισμού με βάση τη ρευστότητα που αποτυπώνεται στους ισολογισμούς τους
 • Θα μπορούν να αξιολογούν την αποδοτικότητα μιας επένδυσης
 • Θα αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των Logistics στην κερδοφορία της Επιχείρησης, καθώς λόγω της σημαντικότητάς τους, μια ενότητα του σεμιναρίου αφιερώνεται στο κόστος των Logistics στην ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης
 • Θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα του προϋπολογισμού και των ταμειακών ροών
 • Θα είναι σε θέση να διαβάζουν έναν ισολογισμό καθώς και τις πιθανές παρεμβάσεις σκοπιμότητας
 • Θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Τράπεζες αξιολογούν την Επιχείρησή τους

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών (Cash Flow)
 • Ανάλυση εννοιών: Contribution Margin, Markup, EBITDA
 • Ποιο είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται
 • Νομικές μορφές εταιρειών και πώς αυτές φορολογούνται
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων (NPV, IRR, Payback, ARR)
 • Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
 • Η σημασία του Κόστους των Logistics στην Ανταγωνιστικότητα και την Κερδοφορία της Επιχείρησης
 • Πηγές χρηματοδότησης. Ποιο δάνειο συμφέρει την Επιχείρηση
 • Ευαίσθητα για πιθανές ατασθαλίες σημεία της Επιχείρησης
 • Πώς εντοπίζονται οι κίνδυνοι μιας Επιχείρησης
 • Τι είναι το Factoring, το Forfeiting, το Sales & Lease Back
 • Αριθμοδείκτες Οικονομικής απόδοσης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ευστάθιος Μπανίλας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - Οικονομολόγος ο οποίος έχει ειδίκευση στην Οικονομική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων. Εισηγητής με πολύχρονη εμπειρία στα Σεμινάρια Λογιστηρίου, Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπών εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης.
Ο εισηγητής διαθέτει μια μακρά εμπειρία σε εκπαίδευση και εφαρμογές του Οικονομικού τομέα.

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο «Οικονομικά για μη Ειδικούς»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού & παρακολούθηση των αποκλίσεων
 • Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού, Υπολ. Αξίας Επιχείρησης, Πρόβλεψης Ισολογισμού, Υπολ. Δεικτών, Flexible Budget
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.


Κόστος Συμμετοχής: 430 ευρώ

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2016


Δήλωση Συμμετοχής

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 210 62 15 220

Email: [email protected]

Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου: Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο