Διαχείριση Αποθεμάτων - Αθήνα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Quality Services Ltd
Υπεύθυνος/η :
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΖΗΛΗ
Διεύθυνση :
Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
Αγιος Στέφανος
Phone :
2106216997-8
Θέμα
LOGISTICS
Τίτλος
Εναρξη
14, Nov 2017
Λήξη
14, Nov 2017
Εισηγητές
Τίτλος
Διαχείριση Αποθεμάτων - Αθήνα

Το σεμινάριο αυτό, είναι ένα εργαστήριο (workshop) εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και δωρεάν λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων. Με την εφαρμογή των εργαλείων αυτών και με online υποστήριξη, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να επιτύχουν θεαματική μείωση του ύψους των αποθεμάτων και να μειώσουν δραστικά το κόστος Διαχείρισης, βελτιώνοντας παράλληλα το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Η σπουδαιότητα του σεμιναρίου αυτού, προκύπτει από το γεγονός ότι όπου εφαρμόζονται επιτυχημένα Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων, επιτυγχάνεται μείωση αποθεμάτων άνω του 30% με ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη (Customer Service Level - CLS).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ       DOWNLOAD ΥΛΙΚΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της επιχείρησης το σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση.

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες
 • Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των αποθεμάτων.
 • Θα βελτιώσουν την αξιοποίηση των χώρων έως και 50% μέσω της αριστοποίησης των αποθεμάτων.
 • Μεσω ασκήσεων και videos θα γίνει ξεκάθαρος ο βέλτιστος τρόπος ετοιμασίας των Παραγγελιών Πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Θα εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της αριστοποίησης της Διανομής των Προϊόντων (RFID, GIS).
 • Θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης παραγγελιών όπως πχ: Πελάτες που ζητούν παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με προσφορές.
 • Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Ολικού Κόστους Αγοράς και της Value Analysis προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό αρχικό κόστος Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Εργαλεία ABC Analysis, Πωλήσεων και Κινήσεων Προϊόντων και Πελατών προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση.
 • Θα ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης των Εφαρμογών GIS στη διαχείριση του Στόλου Οχημάτων.
 • Θα μπορούν να μειώσουν τα λάθη στο picking και να  Βελτίωσουν την παραγωγικότητα σε όλες τις λειτουργίες μέσω Προγραμματισμού και Συστήματος Μέτρησης Παραγωγικότητας και χρήση ABC Analysis, στις Κυκλικές Απογραφές και στον  Στατιστικό έλεγχο ακρίβειας Αποθήκης.
 • Θα μπορούν να ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Διαχείριση των Αποθεμάτων βασισμένοι σε Εργαλείο που θα τους δοθεί με ένα αντίστοιχο υπόδειγμα.

 • Οι ανάγκες των συμμετεχόντων θα διαγνωσθούν με τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισηγητή προ του σεμιναρίου, προκειμένου να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή.
  Ενοτητες Σεμιναρίου

  Α. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

  • Συστήματα πρόβλεψης

  • Αποθέματα ασφαλείας

  • Σημείο αναπαραγγελίας

  • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας

  • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας ευαλλoίωτων προϊόντων

  • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στα Αποτελέσματα

  • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στον Ισολογισμό

  • Διαχείριση αποθεμάτων μέσω MRP

  • Ομαδοποίηση παραγγελιών

  • Καθορισμός οικονομικότερης σύνθεσης φορτίου container

  Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

  • Η Διαγνωση αναγκών

  • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς

  • Value Analysis

  • Η αξιολόγηση των προμηθευτών

  • Η διαδικασία παραλαβής των υλικών

  • Η διαδικασία τοποθέτησης - χωροθέτηση υλικών

  • Απαιτούμενος εξοπλισμός

  Γ. PICKING ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

  • Η διαδικασία Picking

  • Η λίστα Picking και πως διαμορφώνεται

  • Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου Picking

  • Συστήματα Barcode

  • Συστήματα RFID

  • Εξοπλισμός

  Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Κόστος αποθεμάτων - Μέθοδοι αποτίμησης Κόστους

  • Κόστος παραμονής στην αποθήκη

  • Εντοπισμός Overstock

  • Καθορισμός οικονομικής τιμής εκποίησης Overstock

  • Διαχείριση κοντόλληκτων υλικών

  • Εκπτώσεις κλίμακος

  • Online Αποθήκη

  • Πρακτικές βελτίωσης παραγωγικότητας

  • Η διαχείριση της κατάλληλης συσκευασίας

  • Μεθοδολογία μείωσης αποθεμάτων

  • Η συνεχής βελτίωση

  E. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

  • Οι κυριώτεροι Δείκτες Απόδοσης

  • Αναφορές Αποθεμάτων

  • Η σημασία της ακρίβειας των αποθέματος

  • Απογραφές

  • Στατιστικός έλεγχος Αποθέματος

  Εισηγητές Σεμιναρίου
  Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.
  Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
  Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14-11-2017

  Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

  Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

  Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel
  Περιγραφή Υλικού
  • Εγχειρίδιο «Διαχείριση Αποθεμάτων», σε ηλεκτρονική μορφή
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου
  • Λογισμικό για την ABC Ανάλυση
  • Λογισμικό για τον Προγραμματισμό
  • Λογισμικό για την μέτρηση Παραγωγικότητας
  • Λογισμικό για τον υπολογισμό του Άριστου Αποθέματος και της Άριστης Ποσότητας Παραγγελίας
  • Λογισμικό για το Σύνολο Κόστους Αγορών
  • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
  Επιδότηση Σεμιναρίου
  Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. 

  Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 08-11-2017 

  Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
  Email:
  Θέμα:
  Μήνυμα:
   
  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο