Λογιστική και Φορολογία Στην ΠΡΑΞΗ από το Α • (επανάληψη)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
25, Nov 2017
Λήξη
20, Dec 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Λογιστική και Φορολογία Στην ΠΡΑΞΗ από το Α

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

•             Νέους Λογιστές

•             Φοιτητές Οικονομικών Σχολών και τμήματος Λογιστικής καθώς και

•             Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου μιας επιχείρησης.

Πρακτική εφαρμογή και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των ενοτήτων

 

• Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής προγράμματος 42 ωρών - 7 ημέρες :

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/11/2017 (10:00-16:00) – Διάρκεια 6 ώρες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/12/2017 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες


ΠΕΜΠΤΗ 14/12/2017 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12/2017 (10:00-16:00) – Διάρκεια 6 ώρες


ΤΡΙΤΗ 19/12/2017 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες

 

• Τόπος διεξαγωγής: Συνεδριακός χώρος περιοχή ΑκρόποληςΑθήνα, σε αίθουσα ξενοδοχείου που θα βρίσκεται πολύ κοντά στο Μετρό - στάση Ακρόπολης.

 

Πλήρες Λογιστικό-Φορολογικό πακέτο στην πράξη και Μηχανογραφημένη λογιστική για Νέους #λογιστές #Φοιτητές και λοιπούς ενδιαφερόμενους

 

• Σκοπός προγράμματος

Στο 42ωρο πλήρες πρόγραμμα θα γίνει αναφορά στις εξής ενότητες:

• 1η Ενότητα = Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (λογιστική τήρηση, ορθή παρακολούθηση βιβλίων και υποχρεώσεις ανά οντότητα με παραδείγματα και εφαρμογές)

 • 2η Ενότητα = Φορολογία εισοδήματος Φυσικών προσώπων

• 3η Ενότητα = Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων-οντοτήτων

• 4η Ενότητα = Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)

• 5η Ενότητα = Βασικά σημεία Μηχανογραφημένης λογιστικής σε εφαρμογές ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ATLANTIS της Unisoft και σύνδεση με Φορολογικά έντυπα. 

Με παραδείγματα και εφαρμογές για την κατανόηση των θεμάτων

 

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του εισηγητή μας κ. Καλαμαρά Νικόλαου και της εισηγήτρια μας κας Τσιμπρίδου Πελαγίας, η εταιρία μας προσφέρει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες της (Φοιτητές, Νέους λογιστές και λοιπούς ενδιαφερόμενους) να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλο το φάσμα φορολογικής και λογιστικής παρακολούθησης μιας επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Εισηγητής: κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Εισηγήτρια: κα Τσιμπρίδου Πελαγία,

Πιστοποιημένη σύμβουλος τεχνογνωσίας Εφαρμογών Unisoft με πολυετή επαγγελματική & εκπαιδευτική εμπειρία σε εγκατάσταση-παραμετροποίηση-υποστήριξη εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών & εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων. Σύμβουλος επιχειρήσεων και Ιδιοκτήτρια της εταιρείας INFOSTEP, που δραστηριοποιείται στο χώρο Μηχανογράφησης & Μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

Λογιστική και Φορολογία Στην ΠΡΑΞΗ από το Α

 

 

• Θεματολογία Προγράμματος ανά ενότητα

 

1η Ενότητα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ» (Εισηγητής κ. Καλαμαράς Νικόλαος)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/11/2017 (10:00-16:00) – Διάρκεια 6 ώρες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/12/2017 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες

ΠΕΜΠΤΗ 14/12/2017 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) όπως ισχύει μετά το Νόμο 4487/2017 της 01/08/2017

1α) Ποια Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.

1β) Καθορισμός του μεγέθους των οντοτήτων και αντίστοιχες υποχρεώσεις έναντι των Ε.Λ.Π.

1γ) Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων – Λογιστική και Φορολογική Βάση.

      Διαφορές Μόνιμες και Προσωρινές. Πλήρης ανάλυση με παραδείγματα και εφαρμογές.

1δ) Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία. Αποσβέσεις ιδιόκτητων και μισθωμένων με Leasing.

      Παραδείγματα και Εφαρμογές.

1ε) Λογιστικό και Φορολογικό Μητρώο. Προσωρινές διαφορές. Πως δημιουργούνται, ανάλυση υποδείγματος.

1στ) Χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία. Έννοια, εγγραφές απομειώσεων, ανανστροφής απομειώσεων με παραδείγματα και εφαρμογές.

1ζ) Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών – Μέθοδοι αποτίμησης με παραδείγματα και εφαρμογές.

1η) Προκαταβολές Δαπανών, λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Αναγνωρίσεις και επιμετρήσεις και οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές.

1θ) Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενη φορολογία. Παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές.

1ι) Επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων με εγγραφές.

1κ) Ανάλυση όλων των ειδών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναφορά στο Λογιστικό Σχέδιο των Ε.Λ.Π. και οι διαφορές του με το σχέδιο του Ε.Γ.Λ.Σ.

Σύνδεση των δύο σχεδίων.

1λ) Ποια Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες έχουν κάποιες απλοποιήσεις ή απαλλαγές έναντι των Ε.Λ.Π. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων.

1μ) Όμιλος και Ε.Λ.Π. Ενοποιήσεις με παραδείγματα. Οντότητες που απαλλάσσονται από την ενοποίηση.

 

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1ν) Λογιστικό Σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

1ξ) Παρακολούθηση της Λογιστικής και της Φορολογικής βάσης στα αρχεία. Πρακτική εφαρμογή.

1ο) Ανάλυση όλων των λογιστικών αρχείων που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο τέλος κάθε έτους με υποδείγματα.

1π) Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού Συστήματος. Τρόπος τήρησης. Υπεύθυνος έγκρισης και υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

1ρ) Παραστατικά συναλλαγών – Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Πώλησης, Πιστωτικά Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, Τίτλος Κτήσης κλπ. Τρόπος συμπλήρωσης, χρόνος συμπλήρωσης με παραδείγματα.

1στ) Χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων και διαφύλαξης αυτών.

1ζ) Ηλεκτρονικά Τιμολόγια, Φορολογικοί Μηχανισμοί, Χρόνοι – Πλήρης ανάλυση.


2η Ενότητα «Φορολογία εισοδήματος Φυσικών προσώπων» (Εισηγητής κ. Καλαμαράς Νικόλαος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες


Στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι και τον Νόμο 4486/2017 της 07/08/2017

2α) Ποιοι θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και τι σημαίνει αυτό.

2β) Ποια εισοδήματα θεωρείται ότι αποκτούνται στην Ελλάδα και φορολογούνται εδώ.

2γ) Ποιες πηγές εισοδήματος αφορούν στα φυσικά πρόσωπα με παραδείγματα και εφαρμογές.

2δ) Πως φορολογείται το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο από το εξωτερικό και πως συμψηφίζεται ο φόρος της αλλοδαπής με παραδείγματα και εφαρμογές.

2ε) Ποια εισοδήματα θεωρούνται από μισθωτές υπηρεσίες. Παροχές σε είδος. Μειώσεις Φόρου. Παραδείγματα και εφαρμογές.

2στ) Ποια θεωρούνται κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με παραδείγματα και εφαρμογές.

2ζ) Πότε εφαρμόζονται έμμεσες τεχνικές ελέγχου στα φυσικά πρόσωπα. Παραδείγματα.

2η) Τεκμήρια - Πλήρης ανάλυση.

2θ) Πως φορολογείται στα φυσικά πρόσωπα το εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία με παραδείγματα και εφαρμογές.

2ι) Βραχυχρόνιες Μισθώσεις και Φυσικά Πρόσωπα – Φορολογική αντιμετώπιση. (Συμπλήρωση έντυπου Ε2)

2κ) Μεταβιβάσεις τίτλων, ακίνητης περιουσίας. Πως φορολογείται η υπεραξία (ΠΟΛ 1032/20.01.2015).

2λ) Πως φορολογείται το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με παραδείγματα και εφαρμογές.

2μ) Έννοια εξαρτώμενων μελών.  Ωφέλεια φορολογούμενων.

2ν) Εισφορά αλληλεγγύης όπως ισχύει σήμερα με παραδείγματα.

2ξ) Ποια εισοδήματα φυσικών προσώπων υπόκεινται σε παρακράτηση και με τι συντελεστές. Ανάλυση όλων αυτών των εισοδημάτων με παραδείγματα.

2ο) Υποβολή Δήλωσης των Φυσικών Προσώπων και ανάλυση όλων των κωδικών του έντυπου Ε1.

2π) Εισοδήματα από τίτλους κτήσης. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων.

 

3η Ενότητα «Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων-οντοτήτων» (Εισηγητής κ. Καλαμαράς Νικόλαος)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12/2017 (10:00-16:00) – Διάρκεια 6 ώρες

 

Στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μέχρι και τον Νόμο 4486/2017 της 07/08/2017.

3α) Έννοια Νομικών Προσώπων και Νομικών οντοτήτων και Κατηγορίες αυτών - Πλήρης ανάλυση.

3β) Φορολογική κατοικία Νομικών Προσώπων .

Πότε ένα Νομικό Πρόσωπο ή μια Νομική Οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και τι σημαίνει αυτό πρακτικά.

3γ) Η έννοια της Μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων.

3δ) Συμψηφισμός φόρου που πληρώθηκε ή παρακρατήθηκε στο εξωτερικό με αντίστοιχο φόρο εσωτερικού, που καταλογίσθηκε σε Νομικό Πρόσωπο ή Νομική Οντότητα. Ανάλυση με παραδείγματα.

3ε) Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων (ΠΟΛ 1113/2015).

3στ) Φορολογικές αποσβέσεις, επισφαλείς απαιτήσεις (ΠΟΛ 1056/2015). Πλήρης ανάλυση με παραδείγματα.

3ζ) Μεταφορά φορολογικών ζημιών, ανάλυση όλων των περιπτώσεων.

3η) Μέθοδοι προσδιορισμού κερδών Ν.Π. σε περίπτωση απόρριψης των βιβλίων τους.

3θ) Απαλλασσόμενα της φορολογίας Νομικά Πρόσωπα. Ανάλυση αυτών.

3ι) Κεφαλαιοποιήσεις και διανομές κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος Εισοδήματος. 

Τρόπος απόδοσης του φόρου εισοδήματος.

3κ) Η έννοια των ενδοομιλικών μερισμάτων και η απαλλαγή τους από το φόρο Εισοδήματος, ανάλυση και εφαρμογή.

3λ) Ενδοομιλικές Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων Νομικών Προσώπων και οντοτήτων. Πλήρης ανάλυση.

3μ) Φορολογικά πλεονεκτήματα και απαλλαγές κατά τη μεταφορά Ενεργητικού, ανταλλαγής τίτλων, συγχωνεύσεων, διασπάσεων αλλά και μεταφοράς καταστατικής έδρας. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων.

3ν) Φορολογικός συντελεστής Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων καθώς και τρόπος φορολόγησης των ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.λ.π.

3ξ) Τα νομικά πρόσωπα και οι Νομικές Οντότητες ως υπόχρεοι παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος.  Ανάλυση όλων των περιπτώσεων.

3ο) Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες και Κράτη μη συνεργάσιμα στο Φορολογικό τομέα και χώρες Προνομιακού Φορολογικού Καθεστώτος.

Τι σημαίνει η συνεργασία με τέτοιες χώρες.

3π) Συμπλήρωση όλων των κωδικών του Εντύπου Ν (Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων) καθώς και του εντύπου Ε3.

 

4η Ενότητα «Φ.Π.Α.» (Εισηγητής κ. Καλαμαράς Νικόλαος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες

 

Στο ΦΠΑ όπως ισχύει μέχρι και το νόμο 4484/2017 της 01/08/2017.

1α) Που επιβάλλεται ο ΦΠΑ και ποιοι υπόκεινται σε φόρο προσθεμένης άξιας με παραδείγματα και εφαρμογές.                          

2α)  Έννοια της παράδοσης αγαθών και των ακίνητων και πράξεις αυτοπαράδοσης αγαθών.

Εφαρμογές για της παραδόσεις και τις αυτοπαραδόσεις των αγαθών.

3α) Παροχές υπηρεσιών και αυτοπαροχές υπηρεσιών με παραδείγματα και εφαρμογές.

4α) Εισαγωγές Αγάθων. Παραδείγματα με εισαγωγή αγαθών από τρίτη χώρα  Προσδιορισμός φορολογητέας άξιας με βάση το τιμολόγιο του εκτελωνιστή, τη διασάφηση εισαγωγής κ.λπ.

5α) Πλήρης ανάλυση με παραδείγματα των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, τριγωνικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, υποβολές ανακεφαλαιωτικών πινάκων και intrastat.

6α) Που πληρώνεται ο ΦΠΑ όταν παραδίδονται αγαθά η παρέχονται υπηρεσίες με παραδείγματα και εφαρμογές.

7α) Πότε γεννάται η φορολογική υποχρέωση όταν γίνονται εισαγωγές αγαθών, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παροχές υπηρεσιών με παραδείγματα και εφαρμογές.

8α) Συντελεστές υπολογισμού ΦΠΑ , φορολογητέες άξιες στις παραδόσεις αγαθών, στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, στις  παροχές υπηρεσιών καθώς και στις εισαγωγές των αγαθών με παραδείγματα και εφαρμογές.

9α) Ποιες πράξεις και συναλλαγές απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας.

10α) Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, προϋποθέσεις, σύνταξη πινάκων και intrastat - πλήρης ανάλυση.

11) Εκπτώσεις ΦΠΑ, επιστροφή ΦΠΑ με αναφορά σε όλες τις  πρόσφατες εγκυκλίους παραδείγματα  συμπλήρωσης του έντυπου επιστροφής του ΦΠΑ.

12α) Διακανονισμός εκπτώσεων (prorata) και πενταετής διακανονισμός. Αναφορά σε όλες τις περιπτώσεις. Συμπλήρωση του κλάσματος καθώς και των επενδυτικών αγαθών πενταετούς παρακολούθησης με πλήθος  εφαρμογών.

13α) Όλα τα ειδικά καθεστώτα του ΦΠΑ

13α1) Ειδικό καθεστώς υποβολής του φόρου από των λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών.

13α2) Ειδικό καθεστώς υποβολής του φόρου κατά το χρόνο εισπράξεις

13α3) Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπής υποβολής φόρου. Αναφορά στους  τρεις  κλάδους με παραδείγματα.

13α4) Ειδικό καθεστώς αγροτών  με Παραδείγματα.

13α5) Ειδικό καθεστώς πρακτορειών ταξιδίων - Παραδείγματα.

13α6) Ειδικό καθεστώς μεταχειρισμένων – Παραδείγματα

14α) Φορολογικοί έλεγχοι στο ΦΠΑ κοινοποιήσεις πράξεων, χρόνος καταβολής φόρου.

15α) Παραγραφές αξιώσεων του δημόσιου για επιβολή του ΦΠΑ  με παραδείγματα και εφαρμογές.  

 

5η Ενότητα «Μηχανογραφημένη Λογιστική»

Βασική αναφορά σε Λογιστικές εφαρμογές ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ATLANTIS και Σύνδεση με Φορολογικά έντυπα (Εισηγήτρια κα Τσιμπρίδου Πελαγία)

ΤΡΙΤΗ 19/12/2017 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες

 

5A) Λογιστική εφαρμογή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Unisoft - Γενική Λογιστική & Reports

Βασικές Καταχωρήσεις

 • Καταχώρηση Λογιστικού Σχεδίου (σειρά εργασιών για την καταχώρηση ορθότητα κλπ)
 • Καταχώρηση Απογραφών Αποθήκης – Πελατών  - Προμηθευτών σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (καταχωρήσεις, διορθώσεις)

Παραμετροποίηση

 • Ενέργειες Παραμετροποίησης για οργάνωση λογιστηρίου
 • Ενέργειες παραμετροποίησης για οργάνωση Εμπορικής εταιρίας
 • Ειδικά Θέματα Κωδικών κυρίων αρχείων

Λογιστική – Γενική Λογιστική- Αναλυτική Λογιστική

 • Χειρισμοί σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (βασικά βήματα ειδικών χειρισμών, Εντυπα ΦΠΑ  κλπ)
 • Λογιστικοί Έλεγχοι & Διαδικασίες έκδοσης θεωρημένων βιβλίων (τυπικές διαδικασίες, έλεγχοι λογιστικού σχεδίου, Λογικοί Έλεγχοι)

Λογιστική – Πάγια

 • Βασικοί και Ειδικοί Χειρισμοί εκτέλεσης σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (κατανόηση αντικειμένου, χειρισμοί κυρίου αρχείου, απογραφές, βασικές πράξεις αποσβέσεων, αγοραπωλησίες παγίων κλπ)

Reports – Γραμμογραφήσεις

 • Εκτέλεση προσχεδιασμένων λειτουργιών (reports Κλπ)
 • Σχεδιασμός reports βασικού επιπέδου

 

5Β) Λογιστική εφαρμογή ATLANTIS Unisoft - Γενική Λογιστική και λοιπά menu

Γενική-Αναλυτική Λογιστική

Εισαγωγικό

 • Χειρισμοί σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (βασικά βήματα χειρισμών, κατανόηση βασικών εννοιών  κλπ)

Βασικές Καταχωρήσεις

 • Βασικές καταχωρήσεις στην Γενική Λογιστική (Καταχώρηση Λογιστικού Σχεδίου   σειρά εργασιών για την καταχώρηση ορθότητα κλπ)
 • Συμφωνία εμπορικού κυκλώματος με Γενική και Αναλυτική Λογιστική

Παραμετροποίηση

 • Πρότυπα άρθρα για εύκολη και γρήγορη καταχώρηση
 • Παραμετρικά ελεγχόμενη επαναληπτική καταχώρηση

Λογιστική – Γενική Λογιστική- Αναλυτική Λογιστική

 • Εντυπα ΦΠΑ
 • Πλήρως ανεπτυγμένα λογιστικά σχέδια (Ε.Γ.Λ.Σ. & Ε.Λ.Π.)
 • Οικονομική εικόνα λογαριασμού
 • Παραγωγή και αποστολή στο TAXIS των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τήρηση ιστορικού

Λογιστική – Πάγια

 • Αυτόματη δημιουργία άρθρων από τα υποσυστήματα των Παγίων και της Μισθοδοσίας

Reports

 • Πλήρης σειρά λογιστικών και στατιστικών εκτυπώσεων
 • Δυνατότητα ενημέρωσης του υποσυστήματος Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3)
 • Ενσωματωμένες εργασίες δήλωσης παρακρατηθέντων φόρων (Ε20, Ε21) καθώς και φορολογικής αναμόρφωσης
 • Διαχείριση καταστάσεων Intrastat & Vies με αποστολή στο TAXIS
 • Πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή όλων των υποχρεωτικών καταστάσεων των Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσης, κτλ)

Πάγια

 • Χειρισμοί σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (βασικά βήματα χειρισμών, κατανόηση βασικών εννοιών  κλπ)
 • Βιβλίο Παγίων

 

 5Γ) Σύνδεση δεδομένων Λογιστικής εφαρμογής ATLANTIS Unisoft με Φορολογικά έντυπα

 

Διαχείριση φορολογικών εντύπων

        Πλήρης παρακολούθηση φορολογουμένων

        Διαχείριση όλων των απαραίτητων εντύπων φορολογίας

        On Line υπολογισμός εκκαθαριστικού τη στιγμή καταχώρισης

        Ενημέρωση του εντύπου Ε1 από άλλα έντυπα (Ε2, Ε3)

        Αποστολή όλων των εντύπων TAXISNET

        Αυτόματος υπολογισμός περαίωσης

        Γραφικές εκτυπώσεις εκκαθαριστικού σημειώματος, απογραφικού δελτίου και ανάλυση οφειλής περαίωσης

        Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου για αποφυγή λαθών

        Γραφική απεικόνιση των εντύπων στην οθόνη

        Δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων από έντυπα προηγούμενης χρήσης

        Διασύνδεση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα

Διαχείριση Λογιστικού γραφείου

        Πλήρης παρακολούθηση πελατών & προμηθευτών του γραφείου

        Ανάκτηση στοιχείων ΑΦΜ από τη Γ.Γ.Π.Σ.

        Δυνατότητα έκδοσης των παραστατικών παροχής υπηρεσιών του γραφείου

        Πλήρης συμβατότητα με τη χρήση της υπηρεσίας «RSS»

        Διαχείριση υπενθυμίσεων και εκκρεμοτήτων

        Μαζική εκτέλεση εργασιών για πολλαπλό αριθμό εταιριών

        Μαζική εκτύπωση εντύπων για πολλαπλό αριθμό εταιριών

        Διαδικασίες backup και restore με απλά βήματα μέσω wizard

        Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από και προς τους πελάτες του γραφείου

        Αυτόματες υπενθυμίσεις για εκκρεμότητες

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του 42ωρου προγράμματος θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τα σχετικά θέματα = Κλειστή ολιγομελή ομάδα

• Παραδείγματα και Εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΕΔΩ:

Λογιστική και Φορολογία Στην ΠΡΑΞΗ από το Α

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: xsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο