ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών - (επανάληψη)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Διάφορα θέματα φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
13, Dec 2017
Λήξη
13, Dec 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών

 

 

• Που απευθύνεται το πρόγραμμα:

•             Λογιστές, Φοροτεχνικούς,

•             Προϊσταμένους & Στελέχη Επιχειρήσεων,

•             Ελ. Επαγγελματίες καθώς και

•             Φυσικά πρόσωπα

που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών (τύπου Airbnb, Booking.com κλπ)

 

• Ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής: ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/2017 (15:00-21:00) – Διάρκεια 6 ώρες

• Τόπος διεξαγωγής: Συνεδριακός χώρος, Αθήνα, σε Ξενοδοχείο, που θα βρίσκεται πολύ κοντά στο Μετρό - στάση Ακρόπολης.

 

Από τους συμμετέχοντες στα προηγηθέντα σεμινάρια των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων με εισηγητή τον κ. Καλαμαρά, έγραψαν στο έντυπο Αξιολόγησης που συμπληρώνουν στο τέλος:

Καθ’ ολοκληρίαν εντός του θέματος και πέρα από αυτό. Πλήρως κατατοπιστικό. – Χρ. Γκρ.

Μετά από 10 λογιστές και δικηγόρους, επιτέλους, έλυσα τις απορίες μου. Ευχαριστώ. – Χρ. Δρ.

Για τα πάντα, λύθηκαν όλες οι απορίες. Συγχαρητήρια. – Δ. Λουν.

Πολύ διαφωτιστικό. Μου ξεκαθάρισε αρκετά πράγματα. – Ν. Περ.

Πολύ γνώστης του αντικειμένου. Πολύ παραστατική και ενδιαφέρουσα εισήγηση. – Χρ. Κουτ.

Ευχάριστο κλίμα και χρήσιμες γνώσεις. – Μ. Κουλ.

Εξαιρετικό! – Ρ. Κυρ.

Πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα. Συγχαρητήρια! – Π. Βερ.


Σκοπός προγράμματος:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις ενοικιάσεις σπιτιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών (τύπου Airbnb ή άλλες) και στη φορολογική αντιμετώπιση τους καθώς και δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων που παρέχονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για ορθή φορολογική  παρακολούθηση - με παραδείγματα για την κατανόηση των θεμάτων.

 

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των εισηγητών μας κ. Καλαμαρά Νικόλαου και κας Σωτηράκη Χρύσας, η εταιρία μας προσφέρει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες της (στελέχη ή Ελληνικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα) να ενημερωθούν ορθά και έγκαιρα για το φορολογικό καθεστώς σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών προς αποφυγή φορολογικών λαθών και δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων που παρέχονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για φορολογική παρακολούθηση των κρατήσεων/μισθώσεων .

Εισηγητής: κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Εισηγήτρια: κα Σωτηράκη Χρύσα,

Λογίστρια, Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων με εμπειρία σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών (τύπου Airbnb κλπ).

 

• Θεματολογία Προγράμματος:

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

Ενότητα Α με τον κ. Καλαμαρά Νικόλαο (5 ώρες)

1)            Πως θα λειτουργήσει το Νέο σύστημα της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

• Προϋποθέσεις  ένταξης.

• Ποια ιδιότητα πρέπει να έχει ο εκμισθωτής ή ο υπεκμισθωτής

• Πλήθος ακίνητων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο σύστημα και Προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει το ακίνητο που εκμισθώνεται

• Χρόνος μίσθωσης κάθε ακίνητου και όριο ακαθάριστων εσόδων

2)            Τι θα είναι το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και τι η Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής

3)            Πως θα γίνονται οι διασταυρώσεις με τις αντίστοιχες ψηφιακές πλατφόρμες (τύπου Airbnb, Booking.com κλπ)

4)            Πως δηλώνονται τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

• όταν αυτά τα αποκτά Φυσικό πρόσωπο;

• όταν αυτά τα αποκτά Νομικό πρόσωπο;

Παραδείγματα – Εφαρμογές – Φορολογικός σχεδιασμός

5)            Ποιες θα είναι οι συνέπειες της μη τήρησης των προϋποθέσεων των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ποιες είναι οι ευθύνες των διαχειριστών των ακινήτων;

6)            Τι θα γίνει με τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας, τα οποία προέκυψαν μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες (τύπου Airbnb, Booking.com κλπ) στο παρελθόν; 

7)            Πόσα χρόνια πίσω οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγχουν εάν έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και ποιες είναι οι συνέπειες της μη υποβολής δηλώσεων τέτοιων εισοδημάτων (ποινικές κυρώσεις, κατασχέσεις λογαριασμών κλπ). - Τι γίνεται σε περιπτώσεις υπότροπων.

8)            Τι δύνανται να κάνουν όσοι είχαν τέτοια εισοδήματα και δεν τα δήλωσαν στο παρελθόν;

9)            Πως θα συμπληρωθεί το έντυπο Ε2 και το έντυπο Ε1 και πως θα φορολογηθεί το εισόδημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης με παραδείγματα και εφαρμογές.

10)          Διαχειριστές ακινήτων:

• Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του διαχειριστή ακίνητου

• Ποιες θα είναι οι συνέπειες στον διαχειριστή ακίνητου εάν ο εκμισθωτής δε υποβάλει έντυπο Ε2;

11)          Λοιποί υπόχρεοι ακινήτων: ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις των λοιπών υπόχρεων (π.χ. κύριος ακινήτου, νομέας, επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής).

 

Ενότητα Β με την κα Σωτηράκη Χρύσα (1 ώρα)

12) Mini Παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας σχετικά με τη φορολογική παρακολούθηση των δεδομένων που αναρτώνται ανά διαμέρισμα.

Για την παρουσίαση έχει επιλεχθεί η ψηφιακή πλατφόρμα της Airbnb.

• Σημεία προσοχής στις ψηφιακές πλατφόρμες που δεσμεύουν τους χρήστες (επισκέπτες ή οικοδεσπότες) ως προς τις φορολογικές αρχές.

• Πως μπορεί ο διαχειριστής της ψηφιακής πλατφόρμας να συλλέγει τα στοιχεία που αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα (από τις κρατήσεις), ώστε να διευκολύνεται στην ορθή φορολογική παρακολούθηση των κρατήσεων του ανά διαμέρισμα/ενοικιαζόμενο χώρο και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

• Εξαγωγή των στοιχείων αυτών και σε μορφή excel για διευκόλυνση του διαχειριστή της ψηφιακής πλατφόρμας.

• Ειδικά σημεία – Συμβουλές για τους χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας.

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = Κλειστή ολιγομελή ομάδα

• Παραδείγματα και Εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: xsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Διαβάστε για όλες τις παροχές, που δίδουμε στους Λογιστές, ΕΔΩ.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο