Το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 679/2016) - - ΚΩΔΙΚΟΣ: 91117

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
Ηρώ Φακή
Διεύθυνση :
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195 Χ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2
Πόλη :
Ν.ΣΜΥΡΝΗ-17121
Phone :
210 9405866
Θέμα
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τίτλος
Εναρξη
09, Νοε 2017
Λήξη
09, Νοε 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Η GEP με στόχο πάντα να παρέχει στοχευμένες λύσεις για  τους πελάτες της, υλοποιεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

 

«Το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 679/2016/ΕΕ).

 

Ενημερωτική εισαγωγή στο πρόγραμμα

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη να ληφθούν υπ’ όψιν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις θέτοντας ως ζητούμενο να συμβαδίζει το δίκαιο με την τεχνολογία και να μην την ακολουθεί ασθμαίνοντας. Δεν είναι τυχαία μάλιστα η επιλογή το τελικό κείμενο να λάβει το «ένδυμα» ενός Κανονισμού, που θα χαίρει άμεσης και συνακόλουθα ομοιόμορφης και πιο συνεκτικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη, και όχι μιας Οδηγίας, που θα απαιτεί την ενσωμάτωσή της από τα κράτη μέλη, με νόμο.

Βασικός στόχος του είναι η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζει νέα δικαιώματα, θετικοποιεί, αλλά και επικαιροποιεί - ανανεώνει υπάρχοντα δικαιώματα για τους πολίτες και ασπάζεται νέους μηχανισμούς, αναφορικά με την προστασία των σχετικών δικαιωμάτων, μέσω της ενισχύσεως των υποχρεώσεων των υπευθύνων επεξεργασίας, της θεσμοθέτησης ενός νέου οργάνου, του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, και της επιβολής πολύ αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων.

Σκοπός

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται αναγκαία η επαρκής ενημέρωση και κατανόηση των απαιτήσεων προστασίας των δεδομένων  από το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών της επιχείρησης.

Το σεμινάριο ανάλογα με το κοινό που απευθύνεται μπορεί να έχει διαφορετική διάρκεια η οποία κατανέμεται ως εξής:

·         8 εκπαιδευτικές ώρες για το γενικό μέρος, που συνήθως απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων

·         20 ή 40 εκπαιδευτικές ώρες για πληρέστερη γνώση που συνήθως απευθύνεται σε επιτελικά στελέχη της διοίκησης.

Οι ενότητες του σεμιναρίου έχουν οργανωθεί κατά τρόπο, ώστε να δοθεί η όσο το δυνατό πιο σφαιρική προσέγγιση σε μεγάλο φάσμα των νομικών, οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων κάθε επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα 8 ωρών

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους που εμπλέκονται στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και σε αυτούς που η επιχείρηση θεωρεί ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα ανεξάρτητα από την ενασχόληση τους με προσωπικά δεδομένα (π.χ. ανώτερα στελέχη, τμήμα μάρκετινγκ κλπ), ώστε η γνώση που θα αποκομίσουν αφενός να αποτελέσει μία πλατφόρμα ικανοποίησης των απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου και αφετέρου να τους προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στη σχετική της επιχείρησης αγορά, ωφελώντας την εικόνα της εταιρικής ευθύνης της.

Οι κατηγορίες στελεχών που δύνανται να εκπαιδευθούν είναι, ενδεικτικά, από τα εξής τμήματα μίας επιχείρησης:

 • Νομικό τμήμα (εσωτερικοί και εξωτερικοί δικηγόροι)
 • Τμήμα πληροφορικής
 •  Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πωλητές και δίκτυο πωλήσεων
 • Διαχειριστές online υπηρεσιών προς καταναλωτές
 •  Τμήμα εμπορικής προώθησης και εξωτερικοί συνεργάτες (Διαφημιστές ή στελέχοι του χώρου της προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών)
 •  Λογιστήριο και Οικονομικό τμήμα (περιλαμβανομένων τυχόν εξωτερικών  συνεργατών)
 •  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)


Eνδεικτικό διάγραμμα ύλης

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ι. Βασικά ζητήματα της Νομοθεσίας

ΙΙ. Ο Νέος Κανονισμός 679/2016

 1. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις
 2. Tα νέα δικαιώματα για τους πολίτες

α) Δικαίωμα στη λήθη

β) Ενίσχυση της παιδικής προστασίας

γ) Δικαίωμα στη φορητότητα

δ) Ενημέρωση σε περίπτωση παραβίασης

ε) Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση

στ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 1. Οι ενισχυμένες υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας

α) Λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

β) Δημιουργία κατά το σχεδιασμό (privacy by design) και εξ ορισμού κατάλληλης δομής (privacy by default)

γ) Υποχρέωση ενημερώσεως εποπτικής αρχής και υποκειμένου δεδομένων

δ)  Κατάρτιση μελέτης εκτιμήσεως επιπτώσεων

ε) Κατάρτιση πολιτικής ασφαλείας και κωδίκων δεοντολογίας

στ) Τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων 

ζ) Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

         4. Οι ενισχυμένες υποχρεώσεις του εκτελούντος την επεξεργασία

         5. Ανασχεδιασμός αρμοδιοτήτων εποπτικών αρχών και η καθιέρωση του μηχανισμού μιας στάσεως “one stop shop”

         6. Ζητήματα προβληματισμού

α) Η καθιέρωση της αρχής του σκοπού επεξεργασίας

β) Το ζήτημα της συγκατάθεσης

γ) Το κόστος της επιτήρησης και η ενίσχυση της γραφειοκρατίας

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ι. Σχέδιο Οδηγίας Ε-Privacy

IΙ. Διασυνοριακή Ροή Δεδομένων (Privacy Shield)

ΙΙΙ. Ειδικά Ζητήματα

ΙV. Τεχνικά Θέματα

V. Ασφάλεια συστημάτων και επικοινωνιών

VI. Πρακτικά Θέματα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ ή επικοινωνήστε με:

Κα Ηρώ Φακή

Υπεύθυνη Τμήματος Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

T +30 210 9405866   |  F +30 210 9480508

D +30 211 1882839  | M. +30 6944 750470
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο