Λ.Σ.Α.: Το εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.4488/13.9.2017

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Υπεύθυνος/η :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Διεύθυνση :
Ελ. Βενιζέλου 75 - Τ.Κ. 14231
Πόλη :
Ν. Ιωνία
Phone :
2105138289
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
07, Οκτ 2017
Λήξη
07, Οκτ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

 

Το εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.4488/13.9.2017

 

1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι :

 

Α. Οι τελευταίες πιο σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά

§  Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

§  Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας

§  Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου

§  Οι αλλαγές στο χρόνο υποβολής των εντύπων Ε5,Ε6, Ε7

§  Εκτός της έδρας  της επιχείρησης απασχολούμενοι

§  Οι αλλαγές στις γονικές άδειες

§  Ειδική προστασία µητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης µητρότητας

§  Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών με το Ν.4487/2017

§   Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία  με  τις ρυθμίσεις του  άρθρο  109  του Ν.  4485/2017

 

Β. Ειδικά θέματα αμοιβών & όρων εργασίας

§  Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων

§  Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης

§  Τι ισχύει για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους με δεδομένο ότι στον κλάδο αυτό   είναι σε ισχύ η  εθνική κλαδική   συλλογική σύμβαση  εργασίας  των ξενοδοχοϋπαλλήλων

§  Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στα επισιτιστικά καταστήματα  με δεδομένο ότι είναι σε ισχύ η  Δ.Α. 8/2016 που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των  εργαζόμενων  του κλάδου αυτού

§  Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων

§  Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)

§  Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια

§  Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων

§   Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας


 

 

Γ. Θέματα απασχόλησης μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων

§  Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης

§   Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων

§   Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων.

§  Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση

 

Δ. Ατομικές συμβάσεις εργασίας  ορισμένου χρόνου

§  Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής

§  Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

§  Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

 

Ε. Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες

§  Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66

§  Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. Αναλυτικά παραδείγματα

§  Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013

 

ΣΤ. Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης

§  Οριστική αποχώρηση του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση.

§   Υποβαλλόμενα έντυπα

§   Διαδικαστικό πλαίσιο

 

Ζ. Κυρώσεις - Πρόστιμα επί παραβάσεων

Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας

§  Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του

§  Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας

§  Η σύννομη τήρηση των αλλαγών στα χρονικά όρια εργασίας

§  H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών

§  Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων

 

2. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

 

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

 

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει το Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2017,

ώρες 10:00 έως 15:00 στο ξενοδοχείο NOVUS CITY HOTEL, Καρόλου 23, (πλατεία Καραϊσκάκη), Αθήνα, 10437.

 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.:  50,00 €

Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.:  40,00€

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έκδοση τιμολογίου, υπάρχει επιβάρυνση 24% Φ.Π.Α..

 

5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

·         ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η κατάθεση μπορεί να γίνει έως 05/10/2017, ημέρα Πέμπτη, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τα στοιχεία:

 

Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597,

ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597

Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

 

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο e-mail: lsaath@otenet.gr  ή στο φαξ: 210 5138289

 

·         ΜΕΤΡΗΤΑ: Η πληρωμή μπορεί να γίνει στη γραμματεία του Λ.Σ.Α. την ημέρα του σεμιναρίου, 07/10/2017, στις 09:30.


 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.4488/13.9.2017

07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ........................................................................................................………………..

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:                      


  • ΙΔΙΩΤΗΣ
  • ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΕΤΑΙΡΙΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .......................................................…………..……..………………………………………………..

ΠΕΡΙΟΧΗ : …………………………………………………………………………………………...ΤΚ : ………….…….…..……….

ΑΦΜ : .................................................................ΔΟΥ : .......................................................….….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : ........................................................................ΦΑΞ:............................

EMAIL : ………………………………………………..……….

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :

  1. …………………………………………………………..…………………………………………………………………....……
  2. …………………………………………………………..…………………………..……………….………………………...…
  3. .........................................................................................................................................
  4. .........................................................................................................................................

Επιθυμείτε να εκδοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης, μετά το πέρας του σεμιναρίου;

  • ΝΑΙ (ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΑΣ)
  • ΟΧΙ

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αποστέλλετε τη παρούσα δήλωση συμμετοχής στο φαξ 210 51.38.289 ή στο E-MAIL : lsaath@otenet.gr.


Για πληροφορίες: κα Κομηνού Σοφία: 210 5138289, 210 5157310

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο