Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η : Οι ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ της 7/9/17

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
15, Sep 2017
Λήξη
15, Sep 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Επιμορφωτικό σεμινάριο εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας:
Οι Νέες Διατάξεις της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας σύμφωνα με το τελευταίο Νομοσχέδιο της  7/9/17

Θεματολογία :

Εργατική Νομοθεσία:

 • Νέες υποχρεώσεις εργοδοτών στο Π.Σ. Εργάνη - Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Π.Σ.
- Ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης
- Προθεσμίες υποβολής του εντύπου Ε5
- Εξώδικη ενημέρωση των εργαζομένων
- Συνέπειες παράλειψης ενημέρωσης
- Αναγγελία υπερωριών και υπερεργασίας
- Αναγγελία εργαζομένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα
 • Διατάξεις για την απασχόληση τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας
 • Επέκταση των διατάξεων για την προστασία της μητρότητας και στις εργαζόμενες που αποκτούν τέκνα με τη μέθοδο της Παρένθετης Μητρότητας κ.λπ.
 • Νέες διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών της εργατικής νομοθεσίας με πρόστιμα και κλείσιμο των επιχειρήσεών τους καθώς και της στέρησής του στα δικαιώματα συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
 • Λειτουργία των Καταστημάτων κατά τις Κυριακές από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο κάθε έτους –Περιοχές που ισχύουν οι νέες διατάξεις
 • Νέο σύστημα ελέγχου των ομαδικών απολύσεων των εργαζομένων
- Προθεσμίες διαβούλευσης
- Αρμόδιες αρχές έγκρισης
- Ο ρόλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ)
 • Καθιέρωση συστήματος ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για την απασχόληση των Γεωργικών Εργατών και Αλιεργατών
 • Νέα διατάξεις για τους ιδιωτικούς εκπ/κούς
- Διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασής τους
- Υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσής τους

 

Ασφαλιστική Νομοθεσία:

 • Συνέπειες στην ασφάλιση από την εξομοίωση με τους εγγάμους των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης
 • Συνέπειες για απασχόληση συνταξιούχων πριν και μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016
 • Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και τρόπος υπολογισμού εισφοράς για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Συγκριτικά παραδείγματα παλαιού και νέου τρόπου υπολογισμού της εισφοράς εξαγοράς.
 • Συνέπειες λόγω παράλληλης ασφάλισης από 1-1-2017 με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και διαγραμματική απεικόνιση.
 • Εισφορές μισθωτών – εργοδοτών – Λοιπών προσώπων που θα καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38. Μελών Δ.Σ. – Υπαγομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 (μπλοκάκια). Με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα υπολογισμού των εισφορών και απεικόνισης στην Α.Π.Δ.
 • Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών
 • Ασφαλιστικές εισφορές ατομικών επιχειρήσεων (Εταίρων Ο.Ε. - Ε.Ε.- Ε.Π.Ε., Εταίρων – Διαχειριστών ΙΚΕ, Μελών Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω ή μικρότερο του 3% κ.λπ.)
 • Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη μισθωτών – αυτοαπασχολούμενων – ελεύθερων επαγγελματιών - ΟΓΑ
 • Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και στον κλάδο Πρόνοιας
 • Μεταβατική Ρύθμιση για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Προερχόμενους από το ΕΤΑΑ με παραδείγματα υπολογισμού.
 • Παραγραφή αξιώσεων ΕΦΚΑ
 • Εισφορές για Επικουρική ασφάλιση
 • Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθεισών Εισφορών

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο