Ευεπιχειρείν: Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Διάφορα θέματα φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
27, Sep 2017
Λήξη
27, Sep 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών


Που απευθύνεται το πρόγραμμα:

•             Λογιστές, Φοροτεχνικούς,

•             Προϊσταμένους & Στελέχη Επιχειρήσεων,

•             Ελ. Επαγγελματίες καθώς και

•             Φυσικά πρόσωπα

που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών (τύπου Airbnb, Booking.com κλπ)

 

• Ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/09/2017 (17:00-22:00) – Διάρκεια 5 ώρες

• Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα (εξυπηρετεί στάση Μετρό)

 

• Σκοπός προγράμματος:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις ενοικιάσεις σπιτιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών (τύπου Airbnb ή άλλες) και στη φορολογική αντιμετώπιση τους - με παραδείγματα για την κατανόηση των θεμάτων.

 

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του εισηγητή μας κ. Καλαμαρά Νικόλαου, η εταιρία μας προσφέρει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες της (στελέχη ή Ελληνικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα) να ενημερωθούν ορθά και έγκαιρα για το φορολογικό καθεστώς σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών προς αποφυγή φορολογικών λαθών.

 

Εισηγητής: κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

 

 

Θεματολογία Προγράμματος:

 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

1)            Πως θα λειτουργήσει το Νέο σύστημα της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

• Προϋποθέσεις  ένταξης.

• Ποια ιδιότητα πρέπει να έχει ο εκμισθωτής ή ο υπεκμισθωτής

• Πλήθος ακίνητων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο σύστημα και Προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει το ακίνητο που εκμισθώνεται

• Χρόνος μίσθωσης κάθε ακίνητου και όριο ακαθάριστων εσόδων

2)            Τι θα είναι το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και τι η Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής

3)            Πως θα γίνονται οι διασταυρώσεις με τις αντίστοιχες ψηφιακές πλατφόρμες (τύπου Airbnb, Booking.com κλπ)

4)            Πως δηλώνονται τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

• όταν αυτά τα αποκτά Φυσικό πρόσωπο;

• όταν αυτά τα αποκτά Νομικό πρόσωπο;

Παραδείγματα – Εφαρμογές – Φορολογικός σχεδιασμός

5)            Ποιες θα είναι οι συνέπειες της μη τήρησης των προϋποθέσεων των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ποιες είναι οι ευθύνες των διαχειριστών των ακινήτων;

6)            Τι θα γίνει με τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας, τα οποία προέκυψαν μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες (τύπου Airbnb, Booking.com κλπ) στο παρελθόν; 

7)            Πόσα χρόνια πίσω οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγχουν εάν έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και ποιες είναι οι συνέπειες της μη υποβολής δηλώσεων τέτοιων εισοδημάτων (ποινικές κυρώσεις, κατασχέσεις λογαριασμών κλπ). - Τι γίνεται σε περιπτώσεις υπότροπων.

8)            Τι δύνανται να κάνουν όσοι είχαν τέτοια εισοδήματα και δεν τα δήλωσαν στο παρελθόν;

9)            Πως θα συμπληρωθεί το έντυπο Ε2 και το έντυπο Ε1 και πως θα φορολογηθεί το εισόδημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης με παραδείγματα και εφαρμογές.

10)          Διαχειριστές ακινήτων:

• Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του διαχειριστή ακίνητου

• Ποιες θα είναι οι συνέπειες στον διαχειριστή ακίνητου εάν ο εκμισθωτής δε υποβάλει έντυπο Ε2;

11)          Λοιποί υπόχρεοι ακινήτων: ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις των λοιπών υπόχρεων (π.χ. κύριος ακινήτου, νομέας, επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής).

 

12) Mini Παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας σχετικά με τη φορολογική παρακολούθηση των δεδομένων που αναρτώνται ανά διαμέρισμα (έχει επιλεχθεί η ψηφιακή πλατφόρμα της Airbnb)

• Πως μπορεί ο διαχειριστής της ψηφιακής πλατφόρμας να συλλέγει τα στοιχεία που αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα (από τις κρατήσεις), ώστε να διευκολύνεται στην ορθή φορολογική παρακολούθηση των κρατήσεων του ανά διαμέρισμα/ενοικιαζόμενο χώρο και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

• Εξαγωγή των στοιχείων αυτών και σε μορφή excel για διευκόλυνση του διαχειριστή της ψηφιακής πλατφόρμας.

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = Κλειστή ολιγομελή ομάδα

• Παραδείγματα και Εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: xsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο