PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, IFRS for Banks and other Financial Institutions

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Pro Seminars - Executive Professional Studies
Υπεύθυνος/η :
Ράνια Χατζηθεοδώρου
Διεύθυνση :
12ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Πόλη :
Θέρμη Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 57001
Phone :
2310-309033
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
12, Οκτ 2017
Λήξη
13, Οκτ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
IFRS for Banks and other Financial Institutions

Executive Σεμινάριο που προσφέρει μια πολύτιμη καθοδήγηση για την τήρηση των τρεχουσών και πιθανών μελλοντικών διεθνών λογιστικών αρχών και των απαιτήσεων γνωστοποίησης για τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Μέσα από πρακτική προσέγγιση εξετάζονται & αναλύονται οι σύνθετες απαιτήσεις του
IAS 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα- Αναγνώριση και Αποτίμηση &
IFRS 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα.


Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα καλυφθούν οι οι τομείς: δανεισμού, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, λογιστικές επιπτώσεις στις κανονιστικές απαιτήσεις, γνωστοποιήσεις και ανα-
γνώριση εσόδων
Θα παρουσιαστούν πολυάριθμα παραδείγματα και απεικονίσεις, συμπεριλαμβανομένου της εφαρμογής της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου σε διάφορα σενάρια, τιτλοποιήσεις, διατήρηση της εξυπηρέτησης, δεσμεύσεις δανείων, απομείωση δανείων και αναδιαρθρώσεις, παράγωγα και αντιστάθμισης.

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνική
Εκπαιδευτικό Υλικό: ΑγγλικάΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
• Διευθυντές
• Προϊστάμενους τμημάτων
• Στελέχη
που ασχολούνται με τη Λογιστική, Χρηματοδότηση, Ταμείο και επιθυμούν να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν τα IFRS όπως αυτά εφαρμόζονται στοντραπεζικό κλάδο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017
14.00-22.00
&
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017
09.00-16.00


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Divani Caravel Hotel
Αθήνα, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2


ΑΞΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

545€/συμμετοχή

Early Bird Offer*: 425€
*ισχύει για δηλώσεις εγγραφής έως 21.09

Πρόγραμμα επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0.24%
ΚΛΕΙΣΤΟ Ολιγομελές Τμήμα


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Χριστοδούλου Νικόλας


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πλήρες εκπαιδευτικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένων των παραδειγμάτων & Βεβαίωση Παρακολούθησης


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αγγελική Ζιάγγα
Τ: 2310 30.90.33, 30.90.11
Φ: 2310 30.90.15
E: [email protected]


Οφέλη Σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις τρέχουσες και πιθανές μελλοντικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βάση των IFRS.
Συγκεκριμένα θα μπορούν:
• Να κατανοούν τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων βάση των IFRS για τις τράπεζες και τη σχέση τους με το Pillar 3 of Basel III
• Να επιλύουν κρίσιμα ζητήματα, όπως η καταγραφή των ζημιών από δάνεια, των περιουσιακών στοιχείων, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και εσόδων από τέλη
• Να υπολογίζουν τα πραγματικά επιτόκια για διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, κοινά για τον τραπεζικό κλάδο
• Να μπορούν να κάνουν χρήση μοντέλων αλλά και πραγματικών οικονομικών καταστάσεων που απεικονίζονται με χρήση IFRS και τις γνωστοποιήσεις για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
• Να αυξήσουν την δυνατότητα προγραμματισμού μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές αλλαγές στα IFRS που επηρεάζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων προοπτικών σύγκλισης με σημαντικά εθνικά λογιστικά πρότυπα

Δομή Σεμιναρίου

• Ζωντανή διδασκαλία σε ομάδες και με διαδραστική συμμετοχή
• Περιγραφή και επεξήγηση των τεχνικών απαιτήσεων των IFRS σε σαφή και απλή γλώσσα
• Χρήση Μοντέλων οικονομικών καταστάσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την παρουσίαση των απαιτήσεων παρουσίασης και γνωστοποίησης βάση των IFRS
• Επεξηγηματικές επιδείξεις για τον υπολογισμό των πραγματικών επιτοκίων. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες
• Πραγματικά παραδείγματα με χρήση Οικονομικών καταστάσεων
• Εφαρμογή των κανόνων απόσυρσης σύμφωνα με το IAS 39/IFRS 9
• Καθορισμός των ζημιών από δάνεια
• Ασκήσεις για πρακτική άσκηση\

Θεματολογία

Financial instruments (IAS 39)

• Classification and reclassification of financial instruments
• Fair value option
• Fair value measurement
• Recognition and measurement
• Derecognition (including retained servicing, securitisations, and REPOs)
• The IASB is in the process of updating the accounting for financial instruments, which when complete will result in a new standard. This standard is being issued in a piecemeal form. The recognition and measurement section has been issued. Further sections on hedging and impairment will be issued in the future. The impact of the changes to accounting for financial assets and their consequences for banks will be discussed

Application of the effective interest method (IAS 39)
• Computing the effective interest rate
• Applying the effective interest method under various scenarios — live illustrations
Loans receivable
Loan commitments
• Fee income and effective interest method (IAS 18 and 39)
• Impairment and restructuring of loans —live illustrations including applying the effective interest method after recognition of impairment losses
• Brief comparison of loan losses under IFRS vs. Basel III
• Interaction between IAS 21 and IAS 39

Derivatives and hedging (IAS 39)
• Accounting for derivatives and embedded derivatives
• Accounting for the three types of hedges (cash flow, fair value, and net investment)
• Hedge accounting documentation requirements
• Termination of hedge accounting
• Amendment to IAS 39 Eligible Hedged Items

IFRS 9: Financial instruments
• The IASB is in the process of updating the accounting for financial instruments, which, when complete will result in a new standard. This standard is being issued in a piecemeal form and, the recognition and measurement section has been issued. Further sections on derecognition and hedging will be issued in the future
• The impact of the changes to accounting for financial assets will be discussed and their consequences for banks

Consolidation and joint arrangements (IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)
• Application of the new definition of control
• Classification of joint arrangements
• Accounting for joint operations and joint ventures

Tangible assets
• Property, plant and equipment (IAS 16)
• Investment property (IAS 40)
• IFRS 5 and repossessed assets
Leases (IAS 17)
• Leasing and substance over form
• Categories of lease and their influence on the financial
• Accounting for incentives
• Methods of allocating payments under finance leases into interest

Fair value measurement (IFRS 13)
• Definition of fair value
• Framework for measuring fair value
• Disclosures about fair value measurements

Financial statements
• Financial statement presentation (IAS 1, 7, 8)
• Review of IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures, including a brief comparison to the disclosure requirements of Pillar 3 of Basel II
• Capital disclosures required by IAS 1
• Revised IAS 1 — Comprehensive Income
• Amendments


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο