Ευεπιχειρείν: ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών (νέο!)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Διάφορα θέματα φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
25, Ιουλ 2017
Λήξη
25, Ιουλ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών


 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 

·         Λογιστές, Φοροτεχνικούς,

·         Προϊσταμένους & Στελέχη Επιχειρήσεων,

·         Ελ. Επαγγελματίες καθώς και

·         Φυσικά πρόσωπα

που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών (τύπου Airbnb, Booking.com κλπ)

 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις ενοικιάσεις σπιτιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών (τύπου Airbnb ή άλλες) – φορολογική αντιμετώπιση τους - με παραδείγματα για την κατανόηση των θεμάτων.

ΠΟΤΕ:

ΠΟΥ:

ΤΡΙΤΗ 25/07/2017 (17:00-22:00)

– Διάρκεια 5 ώρες

Acropolis Hill Hotel, Μουσών 7, Φιλοπάππου – Αθήνα (κοντά σε Μετρό –στάση ΦΙΞ)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

1)         Πως θα λειτουργήσει το Νέο σύστημα της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

• Προϋποθέσεις  ένταξης.

• Ποια ιδιότητα πρέπει να έχει ο εκμισθωτής ή ο υπεκμισθωτής

• Πλήθος ακίνητων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο σύστημα και Προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει το ακίνητο που εκμισθώνεται

• Χρόνος μίσθωσης κάθε ακίνητου και όριο ακαθάριστων εσόδων

2)         Τι θα είναι το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και τι η Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής

3)         Πως θα γίνονται οι διασταυρώσεις με τις αντίστοιχες ψηφιακές πλατφόρμες (τύπου Airbnb, Booking.com κλπ)

4)         Πως δηλώνονται τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

• όταν αυτά τα αποκτά Φυσικό πρόσωπο;

• όταν αυτά τα αποκτά Νομικό πρόσωπο;

Παραδείγματα – Εφαρμογές – Φορολογικός σχεδιασμός

5)         Ποιες θα είναι οι συνέπειες της μη τήρησης των προϋποθέσεων των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ποιες είναι οι ευθύνες των διαχειριστών των ακινήτων;

6)         Τι θα γίνει με τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας, τα οποία προέκυψαν μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες (τύπου Airbnb, Booking.com κλπ) στο παρελθόν; 

7)         Πόσα χρόνια πίσω οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγχουν εάν έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και ποιες είναι οι συνέπειες της μη υποβολής δηλώσεων τέτοιων εισοδημάτων (ποινικές κυρώσεις, κατασχέσεις λογαριασμών κλπ). - Τι γίνεται σε περιπτώσεις υπότροπων.

8)         Τι δύνανται να κάνουν όσοι είχαν τέτοια εισοδήματα και δεν τα δήλωσαν στο παρελθόν;

9)         Πως θα συμπληρωθεί το έντυπο Ε2 και το έντυπο Ε1 και πως θα φορολογηθεί το εισόδημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης με παραδείγματα και εφαρμογές.

10)       Διαχειριστές ακινήτων:

• Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του διαχειριστή ακίνητου

• Ποιες θα είναι οι συνέπειες στον διαχειριστή ακίνητου εάν ο εκμισθωτής δε υποβάλει έντυπο Ε2;

11)       Λοιποί υπόχρεοι ακινήτων: ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις των λοιπών υπόχρεων (π.χ. κύριος ακινήτου, νομέας, επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής).

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = Κλειστό ολιγομελές τμήμα

• Παραδείγματα και Εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

 

Παροχές:

• Ειδική τιμή για Ανέργους & Φοιτητές

• ή Στις 2 συμμετοχές + 3η Δωρεάν

• ή Early bird τιμή με έγκαιρη δήλωση-κατάθεση

• Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% OXI

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: xsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο