ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
18, Οκτ 2017
Λήξη
18, Οκτ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ,

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 

Στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς, η μείωση του κόστους αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη κάθε οικονομικής μονάδας. Για πολλές μάλιστα, είναι το τελευταίο αναγκαίο στάδιο επιβιώσεως. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, λαμβάνει το κόστος σοβαρά υπόψη. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως, το A.B.C., μας δίνει την δυνατότητα, να το μετρήσουμε με ακρίβεια και να το μειώσουμε όπου είναι δυνατόν. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα παρακάτω:

Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος; όχι. Τη σπατάλη; ναι.

Μήπως μειωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα; όχι

Θα έχουμε περισσότερο κέρδος; ναι

Εάν μετακυληθεί στους πελάτες, θα πάρουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς; ναι

Θα είμαστε σε καλλίτερη θέση από τον ανταγωνισμό; ναι

Θα οδηγηθούμε σε υψηλή κερδοφορία και ανάπτυξη; ναι

 

ΣΚΟΠΟΣ: του σεμιναρίου είναι, να δώσει εργαλεία και εφαρμογές, βγαλμένα από την πράξη, τα οποία μπορούν οι συμμετέχοντες ναχρησιμοποιήσουν με στόχο:

Να μετρήσουν το πραγματικό κόστος και το εκταμιεύσιμο.

Να υπολογίσουν τοοριακόκόστος, ειδικά προσαρμοσμένο για εξαγωγές.

Να μειώσουν την υποαπασχόληση και τις ζημίες.

Να αυξήσουν την κερδοφορία και να οδηγηθούν σε ανάπτυξη.

Να μετρήσουν και να περιορίσουν τα διαφυγόντα κέρδη.

Να ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

Να διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση και να αλώσουν την αγορά.

Να αυξηθεί η κερδοφορία της επιχειρήσεως. 

Μετά την ολοκλήρωση του ποιά είναι τα ωφέλει: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα, να δημιουργήσουν, βελτιώσουν και αναπτύξουν, το κοστολογικό και το πληροφοριακό σύστημα της επιχειρήσεως τους, για να την οδηγήσουν σε κερδοφορία.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

Τρόπος λειτουργίας του MIS.Η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

Η πρότυπη κοστολόγηση και η απολογιστική, ως μέτρο συγκρίσεως των αποτυχιών.


 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ: πραγματική και δυνητική.

Ποσοτικός και αξιακόςπροϋπολογισμόςεσόδων.

Πηγέςπροελεύσεωςεσόδων από τις διάφορες υπηρεσίες, ήτοι.

 


φορολογικές δηλώσεις

τήρηση βιβλίων ανά κατηγορία

παροχή συμβουλών

παράσταση σε φορολογικό έλεγχο

λοιπές κατηγορίες εσόδου

Ποινικές υποθέσεις.

Αστικές υποθέσεις.

Παροχή συμβουλών.

Παράσταση σε δικαστήρια.

Λοιπές πιθανές κατηγορίες.


 

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: η ακριβής μέτρηση των πόρων.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος.

Καταγραφή και κοστολόγηση των παγίων, κτιρίων, computers, επίπλων και σκευών.

Αμοιβές προσωπικού, περιγραφή θέσης εργασίας, καταλογισμοί, υπολογισμός κόστους.

Καταλογισμός δαπανών, με σημαντική συμμετοχή στο κόστος, σταθερές – μεταβλητές.

Χρονομετρήσεις. Μέτρηση χρόνου εργασίας και λοιπών πόρων.

Ποσοτικοποίηση. Δαπανών, εργασίας,Δραστηριοτήτων διαδικασιών.

Φασεολόγιο. Δημιουργία φασεολογίου για κάθε υπηρεσία, πελάτη και προμηθευτή.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: σύνθεση κόστους, ανάλυση ειδικών θεμάτων.

Ανάλυση και μεταφορά του κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων και ροής υπηρεσιών.

Πως κοστολογούμε μια υπηρεσία.

Πως κοστολογούμε μια πλήρη διαδικασία.

Κοστολόγηση πλήρους πακέτου παρεχομένων υπηρεσιών.

Παράπλευρα έσοδα και μέτρηση της κερδοφορίας τους.

Ποσό κοστίζει η μαζική παραγωγή υπηρεσιών.

Επιλογή της πλέον κερδοφόρου υπηρεσίας.

Ποιο είναι το μίγμα υπηρεσίας, με την μεγαλύτερη κερδοφορία.

Τεχνικές μείωσης του κόστους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. δομή - περιεχόμενο

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ- ΚΟΣΤΟΥΣ:

Εναλλακτικά σενάρια κόστους. πλήρες, οριακό και εκταμιεύσιμο

Ειδικά εργαλεία. Προσομοίωση – μοντελοποίηση. Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.


Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων.Μέτρηση διαφυγόντων κερδών.


Μέτρηση της αποτελεσματικότητος.Υπηρεσιών και πελατών.


Δημιουργία σεναρίου. Χαμηλού κόστους και υψηλής κερδοφορίας.

Μέτρηση του αποτελέσματος κάθε δραστηριότητος σαν ανεξάρτητης εκμετάλλευσης.


Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWERPOINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν με τα δεδομένα που επιθυμούν (πραγματικά ή εικονικά) να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως. Η θεωρία θα παρουσιαστεί, σεEXCEL μέσα από μία εφαρμογή η οποία περιλαμβάνει, εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, όπως επίσης παροχή υπηρεσιών.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις και εφαρμογές.Επίσης η θεωρία, τα τυπολόγια, η κοστολογική ροη και το M.I.S. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολόγησης με το A.B.C.με επίκεντρο την μείωση του κόστους.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:             ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1589

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                     18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 - ΤΕΤΑΡΤΗ - 1700 -2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:     ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 60 €. – ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ 30 €.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο