ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
26, Jul 2017
Λήξη
26, Jul 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Τεχνικές Μείωσης τOY ΚΟΣΤΟΥΣ

 με στόχο την πραγματική αύξηση της κερδοφορίας

 

Στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς, η μείωση του κόστους αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη κάθε οικονομικής μονάδας. Για πολλές μάλιστα, είναι το τελευταίο αναγκαίο στάδιο επιβιώσεως. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, λαμβάνει το κόστος σοβαρά υπόψη. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα το A.B.C., μας δίνει την δυνατότητα, να το μετρήσουμε με ακρίβεια και να το μειώσουμε με στόχο το μηδενισμό της εκταμιεύσιμης σπατάλης. Μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα παρακάτω:

Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος; όχι. Τη σπατάλη; ναι.

Μήπως μειωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα; όχι

Θα έχουμε περισσότερο κέρδος; ναι

Εάν μετακυληθεί στους πελάτες, θα πάρουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς; ναι

Θα είμαστε σε καλλίτερη θέση από τον ανταγωνισμό; ναι

Θα οδηγηθούμε σε υψηλή κερδοφορία και ανάπτυξη; ναι

 

ΣΚΟΠΟΣ: του σεμιναρίου είναι, να δώσει εργαλεία και εφαρμογές, βγαλμένα από την πράξη, τα οποία μπορούν οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν με στόχο:

Να μετρήσουν το πραγματικό κόστος και το εκταμιεύσιμο.

Να υπολογίσουν το οριακό κόστος, ειδικά προσαρμοσμένο για εξαγωγές.

Να μειώσουν την υποαπασχόληση και τις ζημίες.

Να αυξήσουν την κερδοφορία και να οδηγηθούν σε ανάπτυξη.

Να μετρήσουν και να περιορίσουν τα διαφυγόντα κέρδη.

Να ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

Να διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση και να αλώσουν την αγορά.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο:  για διευθυντικά στελέχη, όλων των λειτουργιών της επιχειρήσεως, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων. Επίσης σε κάθε στέλεχος που διαπιστώνει, πως τα κόστη εκτρέπονται με υψηλούς ρυθμούς.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: Η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

Τρόπος λειτουργίας του MIS. Γενική θεώρηση, του πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη τεχνική του A.B.C, ειδικά προσαρμοσμένη στη μείωση του κόστους.

Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C. Δομική ανάλυση.

Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου.

Δραστηριότητες, τι είναι και πως λειτουργούν. Η ιδιαίτερη κοστολόγηση των εξαγωγών.


 

2ο αντικείμενο: Συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος, στη παραγωγή και στη διοίκηση.

Καταγραφή παγίων, κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, ενέργειας.

Αμοιβές προσωπικού, περιγραφή θέσης εργασίας, καταλογισμοί, υπολογισμός κόστους.

Καταλογισμός δαπανών, με σημαντική συμμετοχή στο κόστος, σταθερές – μεταβλητές.

Καταλογισμός υλικών, τεχνικές προδιαγραφές, ενσωμάτωση δαπανών, αποτίμηση.

Χρονομετρήσεις. Μέτρηση χρόνων εργαζομένων, μηχανών και λοιπών πόρων.

Ποσοτικοποίηση, υλικών - εργατικών – δαπανών – δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικές. Ανάλυση και μεταφορά του κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο. Δημιουργία φασεολογίου για κάθε προϊόν, πελάτη και προμηθευτή.

Σύνθεση κόστους. Προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και του τελικού.

 

3ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης του κόστους.

Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος μείωσης του κόστους.

Ο σχεδιασμός της μείωσης του κόστους, στο στάδιο των προϋπολογισμών.

Περιεχόμενο, του προϋπολογισμού των πωλήσεων, προσδιορισμός σημείων μειώσεως.

Μείωση κόστους, από την αύξηση των πωλήσεων και την απορρόφηση των δαπανών.


Απασχόληση, των πόρων, ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.

Ανάλυση των 3 κυκλωμάτων, μειώσεως του κόστους σε όλα τα στάδια των δαπανών.

Συγκριτική διοίκηση. Benchmarking του παραγωγικού κυκλώματος, με τους ανταγωνιστές.

 

Η τεχνική μείωση της σπατάλης: ο καταλυτικός ρόλος του επιχειρηματία.

Στην χρήση των παγίων. Αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτισμάτων.

Στον ανθρώπινο παράγοντα. Μέτρηση απόδοσης εργασίας - κερδοφορία των εργαζομένων.

Στις δαπάνες. Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

Στην παραγωγή. Ενεργοποίηση των υποαπασχολουμένων πόρων, πλεονάζουσα κερδοφορία.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στη διακίνηση.

Στις υποστηρικτικές δραστηριότητες, διοίκηση, εργοστάσιο. γραμματεία, μηχανογράφηση.


Στις πωλήσεις. Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση των δαπανών πελατών και πωλητών.

 

4ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. Activity based management.

Ειδικά εργαλεία. Προσομοίωση – μοντελοποίηση. Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.


Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. Μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους. Οριακό, εκταμιεύσιμο. Επιλογή βέλτιστης παρτίδας.


Μέτρηση της αποτελεσματικότητος. πελατών, πωλητών, προϊόντων, παραγωγής.


Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων. Χαμηλού κόστους και κερδοφορίας.


Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Η θεωρία και οι επιμέρους εφαρμογές, σε EXCEL. σε μία εφαρμογή που περιλαμβάνει, εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, όπως επίσης παροχή υπηρεσιών.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις (192 σελίδες) – 14 λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο. Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε power point. Η εφαρμογή της θεωρίας, η ροη των αρχείων, τα τυπολόγια, η κοστολογική ροη. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα τεχνικών μειώσεως του κόστους, ειδικά διαμορφωμένο για την επιχείρηση που επιθυμούν.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

Όλα τα σεμινάρια κοστολόγησης μπορεί να τα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά, χωρίς καμιά ταμειακή υποχρέωση, λόγω της μεγάλης εκτάσεως της ύλης.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:               ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                       26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 – ΤΕΤΑΡΤΗ   900 -1700 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 300 €. – ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ 160 €.

 


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο