Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε DVANCED FINANCIAL MODELING Based on the FAST Modeling Standard

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
210-5284316
Θέμα
EXCEL - WORD - OFFICE ΓΕΝΙΚΑ
Τίτλος
Εναρξη
26, Jun 2017
Λήξη
28, Jun 2017
Εισηγητές
Τίτλος
DVANCED FINANCIAL MODELING Based on the FAST Modeling Standard

Έναρξη: 26-06-2017       Λήξη: 28-06-2017 [17.00-22.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 18
Εισηγητής: Έμπειρος/οι Εισηγητής/ες 
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS S.A

This seminar builds on your existing financial modeling skills and and it is adjusted based on the globally recognized FAST Modeling Standard*, so that to learn how to build more flexible and standardised models and better analyze financial data.

Once you are done with this seminar you will know how to model the three major financial statements (balance sheet, income statement and cash flow statement) based on the FAST Modeling Standard, as you are going to develop a full scale model and learn how to model all respective items (assets, debt, depreciation etc). In addition, through the hands-on training approach you will learn how to perform sensitivity analysis, build alternative scenarios and tackle issues like inflation, escalation, corkscrews, error checking etc.

SEMINAR OVERVIEW 
The seminar is designed for those already having some experience in financial modeling and   now seeking to further develop their practical skills by learning a range of new tools and techniques, master the fundamentals of discounted cash flow valuation and integrate uncertainty into their models.  
It teaches the core financial model design and construction techniques that every modeler should know. This seminar will allow you to adopt a structured design strategy, applying FAST modeling principles to improve your financial models’ design, style and structure.
 Participants follow the instructor, while building their own financial models on their own computers; in this way they immediately practice what they have been taught. Various templates are going to be offered in line with the methodology discussed, that will help participants to apply principles and techniques presented during the seminar. Participants will also cover how to build models accurately and efficiently through a series of best practice modeling rules. 

Participants develop a financial model completely from scratch, inputting historical data and assumptions to forecast the income statement, balance sheet and cash flow of a business using a step-by-step approach on choosing, locating and developing the appropriate forecast inputs-drivers. Participants will also learn how to integrate all financial statements to produce a correctly balanced Balance Sheet, avoiding any circularity. 
During each stage participants will get practical tips based on the FAST standard that will help them upgrade the level of their work.

By attending this seminar you will become more efficient in creating a financial model from scratch and know how to create models that are easily understood and maintained. Key issues in designing a model, controlling model risk, effective selection of the proper type of financial model, are just some of the key topics that are going to be developed during the seminar.

DIMITRIS LEIMONIS
-    Senior Key Corporate Accounts Manager at NBG Group
-    Managing Director, Financial Arena, Financial Training & Consulting services
-    Visiting Instructor, ALBA Graduate Business School, Investments, Advanced Portfolio Management, Derivatives seminars at Msc in Finance, MSc in Risk Management and MBA programmes, 2012-today
Certifications:
•    Certified Financial Modelere (FAST Standard) by FAST Standard Organization
•    Certified Investment Portfolio Manager by the Hellenic Capital Market Commission
•    Certified Investment Consultant by the Hellenic Capital Market Commission
•    Certified Insurance Consultant by Bank of Greece
 
Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210 5200464, E-mail: [email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο