ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ &ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4387/2016- ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ Ν.4472/17

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
07, Ιουν 2017
Λήξη
07, Ιουν 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη ΧΑΛΚΙΔΑ ενημερωτικό σεμινάριο 5 ωρών με θέμα :

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ &ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4387/2016- ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ Ν.4472/17

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, Ελ. Βενιζέλου 12 Χαλκίδα, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και θα έχει διάρκεια 5 ωρών.

Εισηγητής θα είναι ο κ. ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, Φοροτεχνικός - Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρες 17:00 έως 22:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης ,2017, και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν σε ισχύ την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2017 ) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου ΠΤ, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 6/6/17, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 6/6/17, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, Λ. Χαϊνά 75 Χαλκίδα, 2ος όροφος, μέχρι και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2221080710 (& Fax ) Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, Λ. Χαϊνά 75 Χαλκίδα, αλλά και από την ιστοσελίδα του ΟΕΕ (www.oe-e.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο, επίσης με FAX στο 2221080710 και με e-mail : [email protected]


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο