ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRANSFER PRICING)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
Τίτλος
Εναρξη
01, Jan 2016
Λήξη
13, Jun 2017
Εισηγητές
Τίτλος
              
  Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:
 • Στο παλαιό καθεστώς του Ν.3728/2008 καθώς και στην Α-2337/7.05.09 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Στην έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013
 • Σε όλες τις περιπτώσεις συναλλαγών για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί συνοπτικός πίνακας πληροφοριών καθώς και Φάκελος Τεκμηρίωσης
 •  Σε όλες τις μεθόδους της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών με παραδείγματα και εφαρμογές
 •  Στις λεπτομέρειες του Φακέλου Τεκμηρλίωσης
 •  Στον τύπο και το περιεχόμενο του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής τους
 • Στα ειδικά θέματα που αφορούν στις ενδοομιλικές συναλλαγές όπως τι γίνεται με τις τριγωνικές συναλλαγές, τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων καθώς και τις “προικοδοτήσεις” των υποκαταστημάτων από τις έδρες- κεντρικά τους
 • Στα κριτήρια για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου τεκμηρίωσης;
 • Πότε θα γίνει διόρθωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. Ποιες είναι οι συνέπειες;
 • Ποια είναι τα πρόστιμα στους εκπρόθεσμους ή ανακριβείς συνοπτικούς πίνακες πληροφοριών και Φακέλους τεκμηρίωσης;
 • Ποιες είναι οι συνέπειες της μη υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών καθώς και του φακέλου τεκμηρίωσης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο