Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων - Συμπλήρωση νέων εντύπων 2017

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
13, Μαϊ 2017
Λήξη
13, Μαϊ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Κατερίνη, Δωρεάν ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων - Συμπλήρωση νέων εντύπων 2017»

Εισηγητής : κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λογιστής, Φοροτεχνικός, Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Χώρος διεξαγωγής:

- Κατερίνη στο Επιμελητήριο Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 9 Σάββατο 13 Μαΐου 2017, από τις 09.30'-14.30'

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 5 ωρών.

* Προϋπόθεση συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης (συνδρομή 2017) και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση έτους 2017.
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 4ου ΠΤ, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 12/05/2017, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 12/05/2017, η αίτησή του δε θα λαμβάνεται υπόψη. Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή οι σχετικές σημειώσεις του σεμιναρίου. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν με τους εξής τρόπους:

Στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Μαλακούση 10, 3ος όροφος, τηλ.: 2331029111 (οι αιτήσεις μπορεί να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο) Αποστολή με Fax: 2331072033 Αποστολή με email: [email protected]

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο