Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΒΑΣΗ (ΕΛΠ), ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΒΑΣΗ (ΚΦΕ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΉ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Α (IFRS)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
210-5284316
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
15, Μαϊ 2017
Λήξη
16, Μαϊ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΒΑΣΗ (ΕΛΠ), ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΒΑΣΗ (ΚΦΕ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΉ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Α (IFRS)

Έναρξη: 15-05-2017       Λήξη: 16-05-2017 [16.00-21.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 10
Εισηγητής: Δημητρίου Δ. 
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS S.A

Σκοπός του Σεμιναρίου
είναι η κατανόηση της τεχνικής κλεισίματος ισολογισμού και αποτελεσμάτων σύμφωνα με ΕΛΠ (IFRS) και τη φορολογική βάση.. 

Σε ποιους απευθύνεται
σε οικονομικούς διευθυντές, προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων
απασχολούμενους με την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, οικονομικούς αναλυτές, οικονομολόγους & ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, CPA (ΣΟΕΛ) (Α.Ι.Α). Διαθέτει πολυετή πρακτική εμπειρία ως Υπεύθυνος μετατροπής οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ σε εισηγημένες εταιρίες και σημαντική διδακτική εμπειρία.
Συγγραφέας.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210 5284327, E-mail: [email protected]  
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο