PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, AGILE Project Management with LEAN, KANBAN & SCRUM

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Pro Seminars - Executive Professional Studies
Υπεύθυνος/η :
Ράνια Χατζηθεοδώρου
Διεύθυνση :
12ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Πόλη :
Θέρμη Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 57001
Phone :
2310-309033
Θέμα
Management
Τίτλος
Εναρξη
19, Μαϊ 2017
Λήξη
19, Μαϊ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
AGILE Project Management with LEAN, 
KANBAN & SCRUM

Το παραδοσιακό Project Management βασίζεται κυρίως στο μοντέλο καταρράκτη (waterfall) που προϋποθέτει ότι όλες οι απαιτήσεις (requirements) του έργου είναι γνωστές εκ’ των προτέρων. Έτσι προγραμματίζουμε πολύ νωρίς (Plan Your Work) και μετά εκτελούμε το πλάνο μας χωρίς αποκλίσεις (Work Your Plan). Όμως πολλές φορές στην ζωή μας ξεκινάμε έργα με άγνωστο φυσικό αντικείμενο και χωρίς γνώση του τελικού παραδοτέου (π.χ. ανάπτυξη software, new product developmentερευνητικά projectsμελέτες σκοπιμότητας, startup εταιρείεςέρευνες διάσωσηςαρχαιολογικές έρευνες, κλπ).  Στις περιπτώσεις αυτές που δεν μπορείς να κάνεις πλάνο, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι το Agile Project Management.

Το Agile Project Management είναι μια ευέλικτη επαναληπτική (iterative) προσέγγιση που απαιτεί συνεχή εμπλοκή του πελάτη και παραδίδει μικρά παραδοτέα (incremental delivery) σε σύντομους κύκλους (iterations ή sprints) διάρκειας από 1 έως 4 εβδομάδες. Μέσα σε κάθε ένα iteration ή sprint καθορίσουμε τις απαιτήσεις με εξαιρετικά διαδραστικό και ευέλικτο τρόπο. Το Agile ουσιαστικά βασίζεται σε μια παλιά πασίγνωστη τακτική: «Πως τρως έναν Ελέφαντα; Μια μπουκιά τη φορά!». Οι πιο γνωστές προσεγγίσεις Agile είναι το SCRUM και το KANBAN.

Οφέλη

Ότι γνωρίζουμε σήμερα για το Agile βασίζεται κυρίως στο http://AgileManifesto.org που κυκλοφόρησε τον Φεβρ. του 2001. H  Agile μεθοδολογία για την υλοποίηση εργασιών και έργων με iterative και incremental παράδοση παραδοτέων εστιάζει σε μια ολιστική προσέγγιση για την τρόπο οργάνωσης της δουλειάς μας. Το Agile επιμένει στην δημιουργία «self-organizing teams» που είναι co-located και επικοινωνούν κυρίως προφορικά και face to face για όλα τα θέματα που προκύπτουν. To Agile βασίζεται σε 3 πυλώνες:

• Transparency (Διαφάνεια): όλες οι διαδικασίες είναι ορατές στην πραγματική τους κατάσταση
• Inspection (Επιθεώρηση): η συχνή επιθεώρηση επιτρέπει την ανίχνευση μη αποδεκτών αποκλίσεων
• Adaptation (Προσαρμογή): αν αποκαλυφθούν αποκλίσεις θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή

Η αποτελεσματικότητα του AGILE  οδήγησε τον Stephen Denning, συγγραφέα των βιβλίων «The Leaders Guide to Radical Management» και «The Leader's Guide to Storytelling», να πει: «Εάν υπήρχε βραβείο Nobel για το Management, αυτό θα έπρεπε να δοθεί στους Jeff Sutherland, Ken Schwaber, και Mike Cohn για την συνεισφορά τους στην ανακάλυψη της SCRUM

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Αυτό το workshop απευθύνεται κυρίως σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του Project Management και γενικότερα όσους εμπλέκονται με το Project Management σε όλους τους τομείς του Οικονομικού φάσματος (είτε σαν ιδιώτες, είτε σαν πωλητές, είτε σαν αγοραστές). Τυπικό κοινό του Agile είναι άτομα που δραστηριοποιούνται σε “Knowledge Work

Προτείνεται να παρακολουθήσουν οι:

• Administrators, managers and Team members
• Technical service and support staff
• Developers και Testers
• Project Managers of any type of projects
• Business planning coordinators
• Sales και marketing
• General managers responsible business as usual or projects
• Anyone in business who wants to increase productivity


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σάββατο 27 Μαΐου 2017
09.30-17.30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

The Met Hotel
Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 48

ΑΞΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Early Bird Offer* μεμονωμένης συμμετοχής:
295€ από 375€

*ισχύει για δηλώσεις εγγραφής έως 09.05

Σεμινάριο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0.24%.
ΚΛΕΙΣΤΟ Ολιγομελές Τμήμα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Θεοφάνης Γιώτης
MSc, Ph.D. C., PMP, PMI-ACP, CTT+, PRINCE2 Practitioner, CSM, CSP

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αγγελική Ζιάγγα
Τ: 2310 30.90.33, 30.90.11
Φ: 2310 30.90.15
E: [email protected]

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

• Business as Usual Vs. Projects
• Compare plan-driven with change driven approaches
• Agile Practices
• Understand the difference between PUSH and PULL methods in management
• What is Lean, Scrum and Kanban
• Why multitasking is killing our brains?
• How to collect better requirements using “user stories” and “acceptance criteria”
• How to increase productivity (Double the Work in Half the Time)
• How to prioritize work to be done
• Absolute or relative estimation?
• How to measure performance based on definition of DONE

Μεθοδολογία – Εκπαιδευτικά μέσα

Η Εκπαίδευση περιγράφει τις πιο γνωστές Agile προσεγγίσεις, το Kanban, Scrum και το Lean και περιλαμβάνει 10+ ομαδικές ασκήσεις για την περιγραφή του Agile Value Delivery.

Θεματολογία

Our Business Environment

• Business as Usual (BAU) Vs. Operations Management?
• Management of change
• Outputs Vs. Outcomes Vs. Benefits Vs. VALUE?
• Why Vs. What Vs. How Vs. Who?
• Push Vs. Pull Management
• Full Vs. Incremental Vs. Iterative delivery.
• “Plan Driven – Waterfall” Vs. Change Driven – Agile”

Team Dynamics

• “You cannot manage men into battle: You manage things… you lead people!” Admiral Grace Hopper
• “The five dysfunctions of a team”, Patrick Lencioni
• Forming, storming, norming, performing and adjourning.
• Building TRUST in teams: “The Speed of Trust”, Stephen Covey
• “Control leads to compliance. Autonomy leads to engagement” Daniel Pink.
• People’s role in Agile: Build, Small, Empowered and Dedicated Cross Functional Teams!
• What is team velocity?

How is our Brain Working

• Procedures Vs. Processes, Vs. Chaos Vs. Frameworks Vs. Methodologies
• Exploration of how we think: Daniel Kahneman’s book “Thinking Fast and Slow”
• Is multitasking good, bad or a necessity?
• What is the penalty of “context switching?”

Lean

• Definition of Lean and 7 Lean principles
• Simplicity: the art of maximizing the amount of work not done.
• What is MUDA, MURA and MURI?
• The five (5) pillars of “THE TOYOTA WAY”

Agile Background

• The “New New Product Development Game”, Takeuchi and Nonaka, Harvard Business Review (HBR), 1986.
• 4 Values of Agile Manifesto and 12 Agile Manifesto Principles.

The Agile Framework

• Agile is an “empirical approach” and the Science of Adaptation
• What is Kanban for delivering work?
• 3 pillars of Agile: Transparency, Inspection & Adaptation.
• Definition of “DONE” and definition of “% COMPLETE?”
• Monitoring Progress: “Burn-down” and “Burn-up” charts.
• Agile Team: Product Owner or Sponsor, Agile Coach, The Team
• Agile Artifacts: Product Backlog, Iteration Backlog, Work Increment
• Agile Events: The Iteration, Iteration Planning, Daily Meeting, Review Meeting, Retrospective Meeting
• Requirements, Epics, Features, Requirements, User Stories (INVEST).
• Prioritization Techniques
• Estimation using Fibonacci Series (Planning Poker).
• Team collaboration and Effort Estimation
• SHUHARI adaptation

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο