ABPM - Από την Οικογενειακή στην Οργανωμένη Επιχείρηση Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Business Process Management
Υπεύθυνος/η :
Δημητριάδη Ζήλη
Διεύθυνση :
Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Phone :
2106215220
Θέμα
Management
Τίτλος
Εναρξη
30, May 2017
Λήξη
30, May 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Σκοπός σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί πολύτιμο βοήθημα στην υλοποίηση των στόχων των επιχειρηματιών, με ταυτόχρονη διατήρηση της οικογενειακής σύμπνοιας. Συμβάλλει επίσης, στην Επιχειρησιακή συνέχεια και περαιτέρω ανάπτυξη, παράλληλα με την ανάπτυξη των μελών της Οικογένειας.

Πραγματεύεται τα ακανθώδη θέματα της Οικογενειακής Επιχείρησης, δίνοντας απάντηση σε ζητήματα, όπως η κατανομή των ρόλων των μελών της Οικογένειας μέσα στην Επιχείρηση, η Διαχείριση των Οικογενειακών Συγκρούσεων, η Ετοιμασία του Πλάνου Διαδοχής, η Διαχείριση των Κινδύνων αλλά και των Κρίσεων, η Ανάπτυξη των μελών της και τέλος τα βήματα που ακολουθούνται για την ομαλή μετάβαση, χωρίς αναταράξεις στην Οργανωμένη Επιχείρηση ή στη διάδοχο Ηγεσία.

Ταυτόχρονα, παρέχονται Εργαλεία, για να μπορεί η Επιχείρηση να έχει ένα Σχέδιο Πλεύσης που είναι ο Προϋπολογισμός, με μηνιαίο Απολογισμό, ο Ταμειακός Προγραμματισμός και ένα στοιχειώδες Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα για τη θεματολογία στη συνέντευξη του εισηγητή για το συγκεκριμένο σεμινάριο στην Εθνική Ραδιοφωνία κάνοντας κλικ εδώ

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Θα έχουν στη διάθεση τους Εργαλείο για τον υπολογισμό της αξίας της Επιχείρησής τους
 • Θα εκπαιδευτούν στην μεθοδολογία προσδιορισμού των ρόλων των μελών της οικογένειας εντός της Διοίκησης
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους εύχρηστα Εργαλεία για τον Σχεδιασμό του Business Plan, τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης και τον Προγραμματισμό της Ταμειακής Ροής
 • Θα εκπαιδευτούν στον τρόπο αποτελεσματικής Διαχείρισης των Ενδοεταιρικών Συγκρούσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας
 • Θα εξοικειωθούν με το Σύστημα μηνιαίας ενημέρωσης όλων των μελών της οικογένειας ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια
 • Θα εξοικειωθούν με βασικούς κανόνες Δεοντολογίας σε ότι αφορά τη συμπεριφορά των μελών της οικογένειας (ή των οικογενειών εάν είναι πλέον της μίας)
 • Θα τους δοθούν τα Κριτήρια και τα Εργαλεία για να διαχειριστούν τους κινδύνους της Επιχείρησης
 • Θα ενημερωθούν για χρήσιμα Εργαλεία παρακολούθησης αναθέσεων και γενικότερα Διαχείρισης της Καθημερινότητας
 • Θα έχουν σαφέστερη εικόνα για τη μορφή της Επιχείρησης που έχει τους μικρότερους κινδύνους
 • Θα βοηθηθούν ώστε να κτίσουν ένα περιβάλλον Αρμονίας και Παρακίνησης μέσα στην Επιχείρηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν χωρίς πρόσθετο κόστος τα εξής:

 1. Εργαλείο Υπολογισμού Αξίας της Επιχείρησης: Είναι ένα πολυπαραμετρικό Εργαλείο, στο οποίο εισάγοντας τα δεδομένα προκύπτει μία πρώτη εκτίμηση της αξίας της Επιχείρησης.
 2. Εφαρμογή Υπολογισμού Δεικτών: Εισάγοντας τον Ισολογισμό προκύπτουν αυτόματα όλοι οι Οικονομικοί Δείκτες περιλαμβανομένου και του Δείκτη Ζ, που εκτιμά τον κίνδυνο να καταρρεύσει μία επιχείρηση την επόμενη διετία.
 3. Εφαρμογή για την ABC Ανάλυση: Για να καθορίζονται οι προτεραιότητες σε Πελάτες, Προμηθευτές, Προϊόντα.
 4. Εργαλείο Εφαρμογής Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου
 5. Εργαλείο για τη λήψη των Αποφάσεων
 6. Εργαλείο Προϋπολογισμού και Μηνιαίων Αναφορών
 7. Εργαλείο Ταμειακού Προγραμματισμού που βοηθάει την Επιχείρηση να διασφαλίσει την ρευστότητα της

Περιεχόμενα σεμιναρίου

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Αξίζει τον κόπο να έχει συνέχεια στην επόμενη γενιά η επιχείρηση μου ή μήπως πρέπει να πουληθεί;
 • Πόσο αξίζει η επιχείρηση μου;
 • Το οικογενειακό όραμα και το όραμα της επιχείρησης μου μήπως είναι ασυμβίβαστα;
 • Πώς μπορώ να ενισχύσω την συμμετοχή όλων των μελών της οικογένειας;
 • Ποιά νομική μορφή της Επιχείρησής μου είναι προτιμότερη για την ασφάλεια της Περιουσίας των Μετόχων;

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 • Είδη συγκρούσεων
 • Αίτια Συγκρούσεων
 • Πώς διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις της κάθε κατηγορίας;
 • Η Διαφάνεια και ο σωστός τεκμηριωμένος Απολογισμός
 • Πώς μπορεί χωρίς αναταράξεις να φύγει ένα μέλος της οικογένειας από την Επιχείρηση;

Γ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ

 • Ο σχεδιασμός των ρόλων και των ευθυνών
 • Το οργανόγραμμα
 • Ο σχεδιασμός της Ανάπτυξης των νέων μελών
 • Ετοιμασία Πλάνου Διαδοχής και πώς ανακοινώνεται στα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης
 • Μετάβαση στην νέα Ηγεσία χωρίς αναταράξεις
 • Πλάνο εκπαίδευσης των νέων μελών
 • Πώς γίνεται η σταδιακή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων;
 • Γιατί η εμπλοκή όλων σε όλα είναι καταστροφική;
 • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των διαδικασιών κλειδί για την αρμονική συνύπαρξη και αποφυγή συγκρούσεων
 • Πώς καθορίζονται οι απαιτούμενες αξίες της Επιχείρησης και οι συμπεριφορές των μελών της Οικογένειας;
 • Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στο ωράριο Εργασίας των μελών της Οικογένειας;

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Βασικοί Κανόνες Δεοντολογίας στη συμπεριφορά των μελών της οικογένειας
 • Σύστημα Προγραμματισμού
 • Διαχείριση Εκκρεμοτήτων
 • Σύστημα Παρακολούθησης Αναθέσεων
 • Η διαμόρφωση του καλού εργασιακού κλίματος
 • Πώς αντιμετωπίζουμε τη χρήση των Πόρων της Επιχείρησης από μέλη της οικογένειας για ίδιον όφελος;

Ε. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 • Ο καθορισμός του οράματος
 • Η εναρμόνιση Εταιρικού και Οικογενειακού Οφέλους
 • Η εναρμόνιση των Οικονομικών Κινδύνων
 • Η λήψη μέτρων αποτροπής κινδύνων ή μετριασμού των συνεπειών
 • Οι κρίσιμες διεργασίες
 • Οι στόχοι της Επιχείρησης
 • Τα Κρίσιμα Σημεία στη μείωση του κόστους
 • Προσλήψεις – αξιολογήσεις
 • Σύστημα ανταμοιβών
 • Οι βασικοί Οικονομικοί Δείκτες που πρέπει να παρακολουθούνται
 • Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών
 • Τι πρέπει να προσεχθεί στην εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής (ERP);
 • Πως επιλέγεται ο νέος διάδοχος στην Οικογενειακή Επιχείρηση;
 • Παρακίνηση προσωπικού
 • Παρακίνηση Μελών της Οικογένειας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. ΜιχαλολιάκοςΔιευθύνων Σύμβουλος, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα έργα αναδιοργάνωσης στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας της μετάβασης της Οικογενειακής Επιχείρησης στην φάση της Οργάνωσης και του Εκσυγχρονισμού των Δομών και των Διαδικασιών και στην Εκπαίδευση των στελεχών της .

 

Περιλαμβάνονται


 • Εγχειρίδιο «Από την Οικογενειακή στην Οργανωμένη Επιχείρηση» 
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω 
 • Δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Κόστος Συμμετοχής: 430 ευρώ

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Τετάρτη 24 Μαΐου 2017


Πληροφορίες

Τηλέφωνο  210 6215 220

Email  [email protected]

Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου  Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

 Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας  Δημητριάδη Ζήλη

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο