Φορολογικό-ασφαλιστικό σεμινάριο "Θέματα της φορολογίας εισοδήματος και επίλυση / διευκρίνιση πολλών ζητημάτων σχετικά με τον Ε.Φ.Κ.Α."

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
10, Μαϊ 2017
Λήξη
10, Μαϊ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
Αγαπητοί φίλοι,
το γραφείο μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν αιτήματα συναδέλφων για διεξαγωγή σεμιναρίου στις παρυφές υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για θέματα της φορολογίας εισοδήματος αλλά και για επίλυση / διευκρίνιση πολλών ζητημάτων σχετικά με τον Ε.Φ.Κ.Α., όταν αυτά θα έχουν διευκρινισθεί επαρκώς, διοργανώνει για τα θέματα αυτά το ετήσιο φορολογικό σεμινάριο στις 10 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη στο ξενοδοχείο TΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα), με ομιλητές τον κο Γιώργο Κορομηλά για τη φορολογική θεματολογία (επιλεγμένα θέματα εφαρμογής Ε.Λ.Π./Κ.Φ.Ε. – δηλώσεις) και τον κο Νίκο Φραγκιαδάκη για τα ασφαλιστικά θέματα (Ε.Φ.Κ.Α. το νέο ασφαλιστικό τοπίο κλπ). 
 
Το κόστος παρακολούθησης είναι 60 € μόνο, (με ειδική έκπτωση για συμμετοχή άνω των 3 ατόμων από το ίδιο γραφείο / εταιρεία), 
Επικοινωνία με Γραφείο Κράτση  Τηλ.210 9817047  e-mail [email protected] 

Με εκτίμηση
Σταύρος Κράτσης


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΡΑΤΣΗ - 10.5.2017 - ΞΕΝΟΔ. ΤΙΤΑΝΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Π. / Κ.Φ.Ε. - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Ε.Φ.Κ.Α. – ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Ε.Λ.Π. / Κ.Φ.Ε. – ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ε ι σ η γ η τ ή ς:  Γιώργος Α. Κορομηλάς
Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, Μέλος της επιτροπής για υποστήριξη της εφαρμογής και αξιολόγησης του Ν. 4308/2014

Α. Προσδιορισμός & φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
- Η αρχή του δεδουλευμένου, (λογιστική και φορολογική αναγνώριση εσόδων και εξόδων). Σε ποιες περιπτώσεις τακτοποιούνται χρονικά τα έσοδα και τα έξοδα
- Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
- Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης. 
Τρόπος παρακολούθησης των μόνιμων διαφορών στο λογιστικό σύστημα
- Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αναστρέφονται οι διαφορές αυτές. – Τρόπος παρακολούθησης των προσωρινών διαφορών στο λογιστικό σύστημα. Πότε, από ποιους και πως συμπληρώνεται ο πίνακας Κ’ του εντύπου Ε3. Πρακτικά παραδείγματα
- Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των τεκμαρτών εσόδων και εξόδων.       Πρακτικά παραδείγματα
- Λοιπά πρακτικά θέματα εφαρμογής Ε.Λ.Π. σε συνδυασμό με διατάξεις του Κ.Φ.Ε.
- Λογιστική και φορολογική παρακολούθηση του τέλους επιτηδεύματος
- Λογιστική παρακολούθηση φόρου εισοδήματος & προκ/λής φόρου εισοδήματος

Β. Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων που ισχύουν το φορολογικό έτος 2016  -Δηλώσεις (Έντυπα Ε1, Ε3,  Ν΄)
- Φορολογία μισθωτής εργασίας – συντάξεων – Μείωση φόρου
- Φορολογία ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
- Φορολογία αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
- Φορολογία εισοδήματος από ακίνητη περιουσία
- Φορολογία μερισμάτων
- Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
- Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων

Ε.Φ.Κ.Α. – ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Ε ι σ η γ η τ ή ς:  Νίκος Α. Φραγκιαδάκης 
Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Ε.Φ.Κ.Α – Παρουσίαση των βασικών διατάξεων του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει και των σχετικών εγκυκλίων που ενδιαφέρουν τους λογιστές – φοροτεχνικούς, με την μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων και πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής

1. Υπόχρεοι στην ασφάλιση
- Ελεύθεροι επαγγελματίες προερχόμενοι από τον Ο.Α.Ε.Ε.
- Αυτοαπασχολούμενοι προερχόμενοι από το Ε.Τ.Α.Α.
- Αυτοαπασχολούμενοι προερχόμενοι από τον Ο.Γ.Α.
- Ποσοστά εισφορών
- Μειώσεις εισφορών

2. Ένταξη μισθωτών τ. Ο.Γ.Α. στον ΕΦΚΑ
- Κατηγορίες ασφαλισμένων
- Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών
- Αλιεργάτες
- Εισφορές
- Απεικόνιση της ασφάλισης

3. Ένταξη μισθωτών ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ
- Κατηγορίες ασφαλισμένων
- Ποσοστά εισφορών
- Απεικόνιση ασφάλισης

4. Μισθωτοί με μπλοκάκι
- Ποσοστά εισφορών
- Απεικόνιση ασφάλισης

5. Αμοιβές μελών Δ.Σ. και διευθυνόντων λοιπά νομικά πρόσωπα
- Ποσοστά εισφορών
- Απεικόνιση ασφάλισης

6. Ασφάλιση και εισφορές συνταξιούχων

7. Παράλληλη απασχόληση
- Ανάλυση με παραδείγματα όλων των περιπτώσεων παράλληλης απασχόλησης
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο