AQS - Design of Experiments

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Quality Services Ltd
Υπεύθυνος/η :
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΖΗΛΗ
Διεύθυνση :
Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
Αγιος Στέφανος
Phone :
2106216997-8
Θέμα
MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Τίτλος
Εναρξη
03, May 2017
Λήξη
04, May 2017
Εισηγητές
Τίτλος
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται στα Στελέχη Marketing, R&D, Παραγωγής, Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας. Δίνει απαντήσεις σε πολύ κρίσιμα ζητήματα της Επιχείρησης όπως:

- Ποια χαρακτηριστικά του Προϊόντος πρέπει να αλλάξουν για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του και άρα η ικανοποίηση του Πελάτη;
- Τι Δοκιμές χρειαζόμαστε για να συγκρίνουμε ένα Προϊόν με τον Ανταγωνισμό;
- Ποιες παράμετροι της Παραγωγής είναι υπεύθυνες για την δημιουργία συγκεκριμένων προβλημάτων στο Προϊόν;
- Ποιες είναι οι άριστες συνθήκες για να βελτιωθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά Ποιότητας του Προϊόντος (ποσοστό Ελαττωματικών, τιμή μιας Διάστασης, αριθμός Στιγμάτων ανά τεμάχιο, μείωση Φύρας κλπ);
- Η βελτίωση της Ποιότητας που επιτύχαμε είναι Στατιστικά Σημαντική ή είναι τυχαία;
- Εάν κάποιες παραλαβές από έναν Προμηθευτή δείχνουν βελτίωση, είναι η βελτίωση αυτή πραγματική (Στατιστικά Σημαντική) ή μήπως είναι τυχαία;
- Μια παρτίδα που παραδίδεται στον Πελάτη, με ποιό μέγεθος Δειγματοληψίας πρέπει να ελεγχθεί και πόσο αξιόπιστη (Στατιστικά Σημαντική) είναι η ευρεθείσα τιμή;

Η κλασική μεθοδολογία απαιτεί ένα μεγάλο πλήθος Δοκιμών προκειμένου να προσδιοριστούν οι άριστες συνθήκες Λειτουργίας μιας παραγωγικής Διαδικασίας. Με τη μεθοδολογία DοE, τα Στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να εντοπίσουν τις άριστες τιμές Μεταβλητών που επηρεάζουν την Παραγωγή με ελάχιστες Δοκιμές, προκειμένου να βελτιώσουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Εάν, για παράδειγμα, πρέπει να ελεγχθούν 15 παράγοντες σε δύο διαφορετικά επίπεδα τιμών του καθενός, για να βρεθούν οι συνθήκες που μας δίνουν το άριστο αποτέλεσμα, θα απαιτούντο 2 υψωμένο εις τη 15η δύναμη, δηλαδή περίπου 33.000 μετρήσεις, ενώ με τη μεθοδολογία Fractional Design χρειάζονται μόνο 16. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνουμε θεαματική Μείωση του Κόστους και των απαιτούμενων χρόνων ολοκλήρωσης των Δοκιμών, προκειμένου να καθοριστεί ο συνδυασμός των τιμών των παραμέτρων που δίνει το άριστο αποτέλεσμα της Ποιότητας.

Το σεμινάριο είναι προσανατολισμένο σε Πρακτικές Εφαρμογές και λιγότερο σε Μαθηματικές Αναλύσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να κάνουν άμεση Εφαρμογή, υποστηριζόμενη από την 12μηνη υποστήριξη που παρέχεται Δωρεάν στους Συμμετέχοντες από τους Συμβούλους της εταιρείας μας.

Ενότητες Σεμιναρίου

1η Ημέρα
- Η αξία του DoE στην πράξη - Βασικές έννοιες Στατιστικής
- Άσκηση
- Process Validation
- Άσκηση
- Βασικές έννοιες Δειγματοληψίας: Πόσο έγκυρο και πόσο ισχυρό είναι το Δείγμα;
- Άσκηση
- Τι περισσότερο προσφέρει ο Σχεδιασμός πειραμάτων DoE από το SPC;
- Πότε επιβάλλεται το DoE;
- Άσκηση
- Η έννοια της Στατιστικής Σημαντικότητας (P-Value) στα Αποτελέσματα των πειραμάτων
- Η έννοια του Βαθμού Ελευθερίας στην Ανάλυση των πειραμάτων
- Άσκηση
- H έννοια του Ελέγχου Υποθέσεων (Hypothesis Testing)
- ANOVA (ANalysis Of VAriance): Η Ανάλυση της Μεταβλητότητας, Ανάλυση Διακύμανσης (ή Διασποράς), δύο, τριών, περισσοτέρων παραμέτρων
- Στατιστική Σύγκριση ενός Δείγματος ή δύο Δειγμάτων για να αξιολογηθούν εάν προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό
- Άσκηση

2η Ημέρα
- Σχεδιασμός πειραμάτων δυο Παραγόντων
- Άσκηση
- Αλληλεπίδραση των Παραγόντων
- Άσκηση
- Σχεδιασμός τριών ή περισσοτέρων Παραγόντων
- Άσκηση
- Orthogonal Design & Fractional Design Experiments
- «Ο Υπολογισμός του Θορύβου»
- Άσκηση
- Μέθοδοι Taguchi Σχεδιασμού πειραμάτων
- Ασκηση: Η Ανάλυση των Αποτελεσμάτων ενός πειράματος (Παράδειγμα Εφαρμογής με Minitab)
- Έλεγχος αν στην υπόθεση του πειράματος έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι πιθανοί Παράγοντες
- Αποδοτικά Σχήματα πειραμάτων με τις Ελάχιστες Δοκιμές

Εισηγητές Σεμιναρίου

Νικόλαος Λογοθέτης
Διδάκτωρ Μαθηματικός - Στατιστικός, διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει το διεθνούς κυκλοφορίας Βιβλίο «Managing Total Quality From Deming to Taguchi and SPC» (έκδοση 2005) το οποίο θα δοθεί δωρεάν στους συμμετέχοντες και με σημαντική εμπειρία εφαρμογών DOE σε Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις.

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.

Περιλαμβάνονται:
- Το διεθνούς κυκλοφορίας βιβλίο του Εισηγητή Ν. Λογοθέτη «Managing for Total Quality: From Deming to Taguchi and SPC»
- Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
- Βεβαίωση Παρακολούθησης
- Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 03-05-2017 έως 04-05-2017
Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 - 16:30
Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο