Ευεπιχειρείν: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΙΣΠΡΑΞΗ Απαιτήσεων για Μη Νομικούς (νέο)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Διοίκησης γενικά θέματα
Τίτλος
Εναρξη
22, May 2017
Λήξη
22, May 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΙΣΠΡΑΞΗ Απαιτήσεων για Μη Νομικούς

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 

  • Στελέχη & Προϊσταμένους Λογιστηρίων,
  • Υπεύθυνους Χρηματοοικονομικών τμημάτων,
  • Διευθυντές Πωλήσεων,
  • Λογιστές & Φοροτεχνικούς – Οικ. Συμβούλους που είναι υπεύθυνοι για Πελάτες-Εταιρίες τους,
  • Ελ. Επαγγελματίες,
  • Ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων και
  • Υπεύθυνους Τμημάτων που σχετίζονται με Εκκαθαρίσεις-Εισπράξεις-Απαιτήσεις Εταιριών & Τρίτων

 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 

• Η «μύηση» των Μη Νομικών σε βασικές νομικές διαδικασίες απαραίτητες για την διασφάλιση των επιχειρηματικών τους συμφερόντων.

• Να ενημερωθείτε για τη σωστή παρακολούθηση των Χρηματοοικονομικών σας (Εισπράξεις & Απαιτήσεις),

• Να εφοδιαστείτε με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την αποφυγή λαθών στο Χρηματοοικονομική Διαδικασία Είσπραξης Απαιτήσεων με Πελάτες – Προμηθευτές κλπ

• Να ενημερωθείτε για τις παγίδες που αφορούν Εισπράξεις & Απαιτήσεις, ώστε να φροντίσετε για την καλύτερη οργάνωση και μείωση ρίσκου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μιας επιχείρησης.

 

ΠΟΤΕ:

ΠΟΥ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/05/2017 (16:00-21:00)

– Διάρκεια 5 ώρες

Acropolis Hill Hotel, Μουσών 7, Φιλοπάππου - Αθήνα (κοντά σε μετρό – εξυπηρετεί στάση ΦΙΞ)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

κ. Ζησίμου Β.  Θεολόγος

Δικηγόρος & Νομικός Σύμβουλος με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο των επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία. Συνιδρυτής της Δικηγορικής φίρμας Z & P LEGAL με έδρα στην Αθήνα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Σχηματικός Πίνακας της πορείας χρηματικών απαιτήσεων από την Xρηματοδότηση μέχρι την Eπανείσπραξη των Aπαιτήσεων – Διαδρομή Δικαστικών Ενεργειών

Βασικές μορφές και τύποι πηγών δημιουργίας χρηματικών απαιτήσεων – Επεξήγηση εννοιών 

• Δάνεια – (Κεφάλαιο κίνησης: ανοιχτές ή ανακυκλούμενες πιστώσεις και αλληλόχρεος λογαριασμός) - μακροπρόθεσμα δάνεια - Venture Capital - Factoring

• Εγγυητική επιστολή,

• Επιταγή και Συναλλαγματική,

Επιταγή & Συναλλαγματική ως Μέσο Πληρωμής

**  Τι πρέπει να προσέχουμε όταν λαμβάνουμε μία επιταγή ή συναλλαγματική

**  Τι δυνατότητες υπάρχουν σε περίπτωση άκυρης επιταγής ή συναλλαγματικής.

Προθεσμίες & παραγραφές

** Ποινικές κυρώσεις από το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής & αποζημιώσεις

• Πιστωτική κάρτα,

• Παροχή αγαθών και υπηρεσιών επί πιστώσει με τιμολόγιο

 

Τιμολόγια Πώλησης Εμπορευμάτων

Διεκδίκηση χρηματικών απαιτήσεων από τιμολόγια πώλησης εμπορευμάτων ή υπηρεσιών.

Τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στην είσπραξη των απαιτήσεων:

Τι προσέχουμε όταν εκδίδουμε τιμολόγια- Ορθή περιγραφή του αντικειμένου, Προϋπόθεση επιτυχούς διεκδίκησης της απαίτησής μας

Ειδικοί όροι επί των τιμολογίων- Ρήτρα αρμόδιου δικαστηρίου για την επίλυση της διαφοράς

Που θα λύσουμε την διαφορά μας αν δεν έχουμε προβλέψει αρμόδιο δικαστήριο.

Προσοχή στους ειδικούς όρους επί των τιμολογίων

Συνοπτική αναφορά:

• Αρχές Ασφάλισης φορτίου κατά τη μεταφορά του

• Βασικές αρχές ασφάλισης φορτίου κατά την μεταφορά του

• Επεξήγηση όρων του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου

• Προστασία  των απαιτήσεων του  κυρίου των εμπορευμάτων από το συμβόλαιο ασφάλισης

• Επεξήγηση της λειτουργίας του συμβολαίου ασφάλισης φορτίου,

• Βασικές κινήσεις και βήματα για την διασφάλιση της αποζημίωσης σε περίπτωση ολικής ή μερικής απώλειας του φορτίου

 

Διασφάλιση της απαίτησης πριν καταφύγουμε στο Δικαστήριο - Σημεία προσοχής

Τι σημαίνει η παροχή  εγγύησης προς τον δανειστή και τι συνέπειες έχει για τον εγγυητή

Δικαιώματα των εγγυητών και δανειστών μετά την σύναψη της δανειακής σύμβασης

Προσημείωση - Υποθήκη – Ενέχυρο

Διαφορές μεταξύ προσημείωσης υποθήκης και υποθήκης – Το κόστος και η διαδικασία εγγραφής.

Πως βρίσκουμε την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη 

Συνοπτική αναφορά της έρευνας ακινήτου περιουσίας σε Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολόγια.

Βασικές οδηγίες και κατευθύνσεις ως προς την διαδικασία έρευνας περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη και πελάτη.

 

Η απαίτηση «οδεύει προς το Δικαστήριο» - Τι σημαίνει;

• Συνοπτική αναφορά στην έννοια & βαθμίδα των ελληνικών Δικαστηρίων Χρόνοι προσδιορισμού εκδίκασης των υποθέσεων

• Τεχνικές καθυστέρησης της διαδικασίας από τον οφειλέτη & Προϋποθέσεις προσφυγής και παροχής εννόμου προστασίας στο δικαστήριο

• Πως απευθυνόμαστε στο Δικαστήριο

• Βασική επεξήγηση εννοιών για «Μη Νομικούς»

 

Αγωγές: 

Συνέπειες άσκησης αγωγής (ουσιαστικές και δικονομικές)  - Τι περιέχει μία αγωγή – Πως αποδεικνύουμε την χρηματική μας απαίτηση – Τι απαιτείται από πλευράς εγγράφων για την διεκδικήσουμε νομικά  – Τι κάνουμε  σε περίπτωση που «χαθεί» η υπόθεση  - Τι πρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση ώστε να πετύχει την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τον νομικό της σύμβουλο για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της υπόθεσης. 

 

Είδη Δικαστικών Ενεργειών για την επανείσπραξη χρηματικών απαιτήσεων

Βασική επεξήγηση των εννοιών και απαραίτητη η γνώση τους για την επιχείρηση.

Ασφαλιστικά μέτρα - Αγωγή & έκδοση απόφασης - Διαταγή πληρωμής – Πτώχευση – Πλειστηριασμός - Προσωποκράτηση για τα εμπορικά χρέη

 

Ενέργειες με χαρακτήρα κατεπείγοντος - ασφαλιστικά μέτρα:

Έννοια & Είδη ασφαλιστικών μέτρων.

Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, Εγγυοδοσία, Συντηρητική κατάσχεση, Δικαστική μεσεγγύηση, Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, Σφράγιση, Αποσφράγιση

 

Βασική Επεξήγηση Εννοιών όπως:

Τι σημαίνει αναγκαστική κατάσχεση. Τι  συνέπειες έχει.

Πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων - 

Ενέργειες μετά τον πλειστηριασμό για την διασφάλιση της απαίτησης, Υπερθεματιστής και καταβολή του πλειστηριάσματος,

Φορολογικά Ζητήματα,

Κατάταξη απαιτήσεων αναλόγως της φύσεώς του (Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εργατικές απαιτήσεις κλπ)

Σχηματική περιγραφή της ανωτέρω διαδικασίας

 

Ευθύνες Διοικούντων Εταιρείες, Διαχειριστών και Νομίμων Εκπροσώπων (ΑΕ -  ΕΠΕ - ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ) για χρέη προς τρίτους.   

Πτώχευση: Επιπρόσθετα μέτρα πίεσης για την ικανοποίηση της απαίτησης - Έννοια & ανάλυση βασικών εννοιών. Ποινικές κυρώσεις της πτώχευσης για τον οφειλέτη. Διαδικασίες εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρο 99 κλπ, αποτέλεσμα και συνέπειες για τον πτωχό, την περιουσία του και τους δανειστές του).

 

Συνέπεια της μη έγκαιρης διεκδίκησης χρηματικών απαιτήσεων λόγω ολιγωρίας της επιχείρησης

Βασικές προθεσμίες και παραγραφές.

 

Ειδικά ζητήματα:

 

Οφειλές και Μεταβίβαση περιουσίας σε τρίτους όσο υπάρχουν χρέη - Έννοια καταδολίευσης των δανειστών – Μέτρα προστασίας εναντίον αυτών των κινήσεων.  

 

Αποβιώνει ο οφειλέτης κατά την διάρκεια διεκδίκησης της απαίτησης – Τι ισχύει ως προς τους κληρονόμους του – Τι δυνατότητες έχουμε να εισπράξουμε την απαίτησή μας.

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = Κλειστό ολιγομελές τμήμα

• Παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

  • Power Point
  • Παραδείγματα - Επεξηγήσεις – Συμβουλές – Πίνακες

 

Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί:

•     Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη μορφή με σημειώσεις του Εισηγητή κ. Ζησίμου Β. Θεολόγου και

•     Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

 

Παροχές:

• Ειδική τιμή για Ανέργους & Φοιτητές

• Επωφεληθείτε της ειδικής τιμής συμμετοχής με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής-κατάθεση ή την παροχή στις 2 συμμετοχές + 3η Δωρεάν!

• Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% = ΟΧΙ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΙΣΠΡΑΞΗ Απαιτήσεων για Μη Νομικούς

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: xsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο