ΣΟΛΝΘ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. / ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνος/η :
κα Κάλφα
Διεύθυνση :
Δωδεκανήσου 7
Πόλη :
Θεσσαλονίκη/54626
Phone :
2310-513875
Θέμα
Διάφορα θέματα φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
18, Μαρ 2017
Λήξη
18, Μαρ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

με θέμα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017


Θεματολογία:

Κλείσιμο χρήσης  της 31/12/2016

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ν. 4172/2013) και οικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014)

Λογιστική βάση σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (ενσώματα και άυλα πάγια, μισθώσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, προβλέψεις, συμμετοχές, υπόλοιπα σε Ξ.Ν., επιχορηγήσεις παγίων, εγγραφές τέλους χρήσεως)

Φορολογική βάση σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, παροχές σε είδος, επισφαλείς απαιτήσεις, φορολογικές αποσβέσεις)

Λογιστικές εγγραφές με τα Ε.Λ.Π. (Παράρτημα Γ, Ν. 4308/2014)

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο