«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ», ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ»

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
11, Μαρ 2017
Λήξη
13, Μαρ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ KAI ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση - επιμόρφωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών, διοργανώνει δύο ενημερωτικά σεμινάρια ως ακολούθως:
 
1. Το πρώτο ενημερωτικό σεμινάριο με εισηγητή τον κ. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ έχει ως θέμα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ», ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ »

2. Το δεύτερο ενημερωτικό σεμινάριο με εισηγητή τον κ. ΛΙΑΖΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ έχει ως θέμα « ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4387/2016 » (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ - ΑΓΡΟΤΕΣ)
 
Ειδικότερα:

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ», ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ
 
Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 5 ωρών και θα πραγματοποιηθεί:
 
- Αγρίνιο στο συνεδριακό χώρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 και Σμύρνης) το Σάββατο 11/03/2017 και ώρα από 09:00 έως 14:00.
 
- Πύργος στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Μανωλοπούλου 31) την Κυριακή 12/03/2017 και ώρα από 09:30 έως 14:30.
 
- Αίγιο στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης” (Ν. Πλαστήρα 19) την Δευτέρα 13/03/2017 και ώρα από 16:00 έως 21:00.
 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 09/03/2017, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 09/03/2017, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
Τα σεμινάρια διατίθεται δωρεάν.
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Ζαΐμη 21 4ος όροφος Πάτρα), από τις 01/03/2017 έως τις 09/03/2017.
 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610221645.
 
Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Ζαΐμη 21 4ος όροφος Πάτρα), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr)
 
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο ή στο FAX 2610273767 και ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]
 
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή οι σχετικές σημειώσεις του σεμιναρίου.
 
2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4387/2016 » (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ - ΑΓΡΟΤΕΣ)
 
Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 5 ωρών και θα πραγματοποιηθεί:
 
- Πάτρα στη Συνεδριακή αίθουσα του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – τ. ΕΛΚΕΠΑ, Ακτή Δυμαίων
και Δημητρίου Υψηλάντου 4ος όροφος, το Σάββατο 18/03/2017 και ώρα από 09:00 έως 14:00.
 
- Πύργος στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Μανωλοπούλου 31) την Κυριακή 19/03/2017 και ώρα από 09:30 έως 14:30.
 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 16/03/2017, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 16/03/2017, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
Τα σεμινάρια διατίθεται δωρεάν.
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Ζαΐμη 21 4ος όροφος Πάτρα), από τις 01/03/2017 έως τις 16/03/2017.
 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610221645.
 
Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Ζαΐμη 21 4ος όροφος Πάτρα), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr)
 
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο ή στο FAX 2610273767 και ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]
 
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή οι σχετικές σημειώσεις του σεμιναρίου. 
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο