Εργασίες Τέλους Χρήσεως (Απλογραφικά και Διπλογραφικά Βιβλία ) υπό το πρίσμα των Ε.Λ.Π. και της Φορολογίας Εισοδήματος

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Ισολογισμός - τέλος χρήσης
Τίτλος
Εναρξη
09, Mar 2017
Λήξη
11, Mar 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη & Κομοτηνή σεμινάριο με θέμα:

«Εργασίες Τέλους Χρήσεως (Απλογραφικά και Διπλογραφικά Βιβλία ) υπό το πρίσμα των Ε.Λ.Π. και της Φορολογίας Εισοδήματος».

Εισηγητής: Λαζαρίδης Γεώργιος (Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΟΛ Α.Ε).

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 09/03/2017 έως 11/03/2017 και θα έχει το κάθε ένα διάρκεια 4 ωρών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

- 09/03/2017 Ορεστιάδα 17:00-21:00. Ξενοδοχείο Ηλέκτρα (Πανταζίδου 52)
- 10/03/2017 Κομοτηνή 17:00-21:00 Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης (Καβείρων 12)
- 11/03/2017 Αλεξ/πολη 09:30-13:30 Επιμελητήριο Έβρου (Λεωφόρο Δημοκρατίας 307).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υ-ποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 09/03/2017, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 09/03/2017, η αί- τησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2531023035 Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, Μ.Μ. Βασίλειου 3 ΤΚ 69132, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο