Λογιστική για στελέχη επιχειρήσεων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
01, Μαρ 2017
Λήξη
30, Ιουν 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Η PwC μέσω του προγράμματος εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Λογιστικής σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

 

Προτεραιότητα του προγράμματος αποτελεί η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των στελεχών στη Λογιστική  και στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, καθώς και στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και ταμειακών ροών.

 

Ημέρες

Διάρκεια

Κόστος

Ώρες Διεξαγωγής

Ημέρες Πραγματοποίησης

Εγγραφή

1 Μαρτίου 2017

160 εκπαιδευτικές ώρες

 

  1.450€

  

18:00 - 21:15

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη

Ιδιώτης

Εταιρεία

 

 

Για όλες τις παρουσιαζόμενες θεματικές ενότητες δίνονται ως εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικές παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

 

Στόχος:

·        Απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στη Λογιστική και προσαρμογή των συμμετεχόντων στο πολύπλοκο μηχανογραφικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

·        Πλήρης και Ολοκληρωμένη γνώση του Λογιστικού Κυκλώματος

·        Πρακτική εξάσκηση στη λειτουργία Λογιστηρίου

·        Η κατάρτιση σύγχρονων λογιστών  (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ελεύθερων Επαγγελματιών) που επιθυμούν να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα πολύπλοκα λογιστικά γεγονότα.

 

Το συνολικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, διαχωρίζεται σε επιμέρους ενότητες ως εξής:

·        Εισαγωγή στη Λογιστική και στα ΕΛΠ

·        Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία

·        Αποθέματα & Απαιτήσεις

·        Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

·        Λογιστική Αποτελεσμάτων

·        Φορολογικά Θέματα

·        Οικονομικές Καταστάσεις

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση για τη διδακτέα ύλη και πληροφορίες Πατήστε εδώ

 

Χορήγηση Πιστοποιητικών

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το  Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

 

Επικοινωνία:

Αριστείδης Πανολαρίδης | [email protected]

Χρήστος Μιχελακάκης |  [email protected]

Τηλ.: + 30 210 6874790

Fax.: + 30 210 6874444

 

Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).

 

 

Follow us on:  LinkedIn | Facebook  
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο