Ευεπιχειρείν: Διαδικασίες-Εγγραφές ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – Πρακτική εφαρμογή σύμφωνα με Ε.Λ.Π. - (επανάληψη)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
23, Μαϊ 2017
Λήξη
24, Μαϊ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Διαδικασίες-Εγγραφές ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – Πρακτική εφαρμογή σύμφωνα με Ε.Λ.Π.

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 

Πρόγραμμα Πρακτικής Εφαρμογής 10 ωρών με παραδείγματα και εφαρμογές του εισηγητή κ. Καλαμαρά Νικόλαου για

•           Λογιστές (που ασχολούνται με μικρές, μεσαίες, μεγάλες οντότητες)

•           Στελέχη & Προϊσταμένους Λογιστηρίων (μικρών, μεσαίων, μεγάλων οντοτήτων) και

•           Φοιτητές

που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες κλεισίματος χρήσης φορολογικού έτους 2016 και να επιλύσουν σχετικά ερωτήματα τους.

 

• Πρόγραμμα Πρακτικής Εφαρμογής 10 ωρών με παραδείγματα και εφαρμογές

  

ΠΟΤΕ:

ΠΟΥ:

Τρίτη 23/05/2017 (17:00-22:00) απόγευμα  +

Τετάρτη 24/05/2017 (09:30-14:30) πρωί

– Διάρκεια 2 ημέρες x 5 ώρες = 10 ώρες

Acropolis Hill Hotel, Μουσών 7, Φιλοπάππου – Αθήνα (κοντά σε μετρό – εξυπηρετεί στάση ΦΙΞ)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στη διαδικασία κλεισίματος χρήσης φορολογικού έτους 2016

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

 

1) Στη ολοκλήρωση των έγγραφων στα βιβλία εσόδων εξόδων όπως εξόδων επόμενης χρήσεως, εσόδων δεδουλευμένων, επισφαλών απαιτήσεων και αποσβέσεων.

2) Στη κατάρτιση των καταστάσεων αποτελεσμάτων με παραδείγματα και εφαρμογές.

3) Στην κατάρτιση του συνοπτικού Προσαρτήματος στα απλογραφικά βιβλία.

4) Στη διαδικασία των φορολογικών αναμορφώσεων και την απεικόνιση αυτών στην αντίστοιχη κατάσταση με παραδείγματα και εφαρμογές.

5) Σε όλους τους τρόπους φορολόγησης όλων των νομικών τύπων των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία (ΟΕ,ΕΕ,Κ/Ξ Κοινωνίες, Συμμετοχική, Αφανής Ατομική κ.λ.π).

6) Στη διαδικασία κλεισίματος των διπλογραφικών βιβλίων ξεκινώντας από το πρώτο ισοζύγιο του μηνός Δεκεμβρίου.

7) Σύνταξη απογραφών και αποτίμηση αποθεμάτων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

8) Έλεγχοι έγγραφων απομειώσεων. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων.

9) Προσδιορισμός και εγγραφές αποσβέσεων παγίων στοιχείων και επισφαλών απαιτήσεων.

10) Μεταφορές αποτελεσματικών λογαριασμών στα αποτελέσματα χρήσης σε βιβλία διπλογραφικά με παραδείγματα και εφαρμογές.

11) Όλες οι διαδικασίες της αναμόρφωσης των δαπανών και αγορών (Άρθρα 22,23,24,26,Ν.4172/2013).

12) Σύνταξη όλων των ειδών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων).

13) Διαδικασίες ανάρτησης  των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.Μ.Η.

14) Τρόποι φορολόγησης όλων των Νομικών Προσώπων που τηρούν βιβλία Διπλογραφικά (ΑΕ, ΕΠΕ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί)

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τα άνω θέματα.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

•           Power Point

•           Case studies

•           Παραδείγματα κατανόησης και Περιπτώσεις εφαρμογής

 

• Τμήμα ολιγομελές, συνιστάται η έγκαιρη συμμετοχή σας.


Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί:

•     Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη μορφή με σημειώσεις και παραδείγματα του Εισηγητή κ. Καλαμαρά Νικόλαου και

•     Βεβαίωση Παρακολούθησης

 


Παροχές:

• Ειδική τιμή για Ανέργους & Φοιτητές

• Επωφεληθείτε της ειδικής τιμής συμμετοχής με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής-κατάθεση ή την παροχή στις 2 συμμετοχές + 3η Δωρεάν!

• Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως 16/05/2017

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

Διαδικασίες-Εγγραφές ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – Πρακτική εφαρμογή σύμφωνα με Ε.Λ.Π.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Emailxsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο