ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3846/11-5-2010, ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ν. 3845/2010 & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
29, Νοε 2010
Λήξη
29, Νοε 2010
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. Λιάζος Παλαιολόγος, Οικονομολόγος, Φοροτεχνικός - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ημερομηνία: 29/11/2010

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ, (Πειραιώς 1, Αθήνα, τηλ. 5282100)

ΤΙΜΗ: €150.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361.

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου :

   29 Νοεμβρίου 2010 

ώρες: 17:00΄ - 22:00΄

* Το κόστος του σεμιναρίου καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ.

Στα τρία άτομα που παρακολουθούν το σεμινάριο ο ένας παρακολουθεί ΔΩΡΕΑΝ

* Διανέμονται πλήρεις εκτεταμένες σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

με θέμα :

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3846/11-5-2010, ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ν. 3845/2010 & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 

1.Ακαθάριστες αποδοχές

Εννοιολογικά Θέματα: Εξαρτημένης  εργασίας

Σημαντικές αλλαγές στις συμβάσεις Έργου & Υπηρεσιών

Πότε μετατρέπεται σε εξαρτημένη εργασία.

2. Νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης

Συμβάσεις εντολής, έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών

ü       Πότε υφίσταται το τεκμήριο της εξαρτημένης εργασίας σε σχέσης εργασίας που εμφανίζεται υπό μορφή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου (εργασία «με μπλοκάκι») κατά το νόμο 3846/2010.

ü       Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας -; Διαιτητικές Αποφάσεις (τι προβλέπει το μνημόνιο Ν. 3845/2010 και Σχέδιο ΠΔ).

Εθνική -; Κλαδικές - Ομοιοεπαγγελματική κ.λ.π.

Προσδιορισμός ημερών Ασφάλισης με βάση την πραγματική εργασία

Έμμισθοι -; Ημερομίσθιοι

ü       Μερική Απασχόληση -; εκ περιτροπής απασχόληση:

Οι όροι αμοιβής και εργασίας των μερικώς απασχολουμένων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 3846/2010.

Πότε εφαρμόζεται ή επιβάλεται  η εκ περιτροπής απασχόληση -; διαβούλευση -; διάρκεια αυτής.

Πότε μετατρέπονται συμβάσεις εργασίας σε μερική και πότε σε πλήρη απασχόληση.

Τι νέα δικαιώματα έχουν οι μερικώς απασχολούμενοι.

Πότε χορηγείται προσαύξηση αποδοχών στους μερικώς απασχολούμενους.

Αλλαγή ημερομηνίας κατάθεσης

Αποδοχές και επιδόματα επί ειδικών περιπτώσεων. Υπολογισμός αποδοχών αδείας, επιδομάτων εορτών και αδείας , αποζημίωσης απόλυσης, επί μερικής,  διαλείπουσας και εκ περιτροπής απασχόλησης «συγκείσιμος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης»

Το πλαίσιο ασφάλισης των μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων

ü       Θέματα μισθοδοσίας επί μερικής & πλήρους απασχόλησης

Υπερεργασία, Υπερωρία, Νυκτερινά, εργασία Κυριακής κλπ - Βιβλίο υπερωριών υποχρέωση τήρησης.

ü       Το πλαίσιο που διέπει την τηλεργασία

ü       Η απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδος επί πενθημέρου (εργασία Σαββάτου) κυρώσεις -; προσαύξηση.

ü       Άδειες

Το νέο  πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση αδειών στους μισθωτούς μετά τις αλλαγές που ορίζει ο νόμος 3846/2010. Η δυνατότητα κατάτμησης της άδειας. Βιβλίο αδειών.

Χρόνος -; προγραμματισμός  χορήγησης της αδειών και άσκηση διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη.

ü       Δανεισμός εργαζομένου αλλαγές με νόμο 3846/2010

Το πλαίσιο που διέπει τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα με νόμο 3846/2010.

ü       Τι αλλάζει για απολύσεις και αποζημιώσεις

Νέα «διαρρύθμιση» στις επιτρεπόμενες, ανά μήνα, απολύσεις παράλληλα με την αλλαγή στο καθεστώς των αποζημιώσεων των απολυομένων. (τι προβλέπει το μνημόνιο Ν. 3845/2010).

ü       Νέες αυξημένες αρμοδιότητες Σ.ΕΠ.Ε.

Νέος τρόπος υποβολής πινάκων προσωπικού.

ü       Νέος τρόπος επιβολής διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) του Σ.ΕΠ.Ε.  

3. Εκκαθαριστικό Αποδοχών

Ανάλυση Πραγματικού μισθού - Νομίμου μισθού -; λοιπών αμοιβών - Υπόδειγμα

4. Μεταβολές με ασφαλιστικό που επηρεάζουν μισθοδοσία

ü       Ασφάλιση ορισμένων ειδικών μορφών απασχόλησης. Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων. Καθιερώνει το εργόσημο. Ποιες δραστηριότητες καταλαμβάνει και υπό ποιες προϋποθέσεις. Αναγνωρίζονται προς έκδοση από την φορολογία εισοδήματος οι εισφορές αυτές;

ü       Μικτά κλιμάκια για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής με μέριμνα της ΓΓΚΑ για έσοδα και ανασφάλιστη εργασία στις επιχειρήσεις γενικά: είτε μετά από προγραμματισμένη εντολή, είτε μετά από υπηρεσιακή αναφορά, είτε μετά από καταγγελία.

ü       Αναγκαστικής Είσπραξη Ασφαλιστικών Εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ανάθεση για τη διεκπεραίωση των εν λόγω υποθέσεων, σε άλλους ΦΚΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή φυσικά πρόσωπα.

ü       Συναλλαγές μέσω διατραπεζικού συστήματος: Οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα.

ü       Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας.

ü       Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών. Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων. Υποβολή αίτησης- Λοιπά δικαιολογητικά. Τμηματική εξόφληση της οφειλής. Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας. Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

ü       Συμβάσεις εργολαβίας Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών. Παροχή εργασίας, μέσω Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών-Εργολάβων με αποδέκτη το δημόσιο, κλπ  καθώς και τις λοιπές επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, καθιερώνεται η τήρηση βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού στον τόπο εργασίας. Ποιος το τηρεί; Κυρώσεις σε περίπτωση μη ή πλημμελούς  τήρησης του βιβλίου. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που αναθέτουν σε Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών -; Εργολάβους την εκτέλεση έργου. Υποχρεώσεις  Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών -; Εργολάβος.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

κ. Παλαιολόγος Λιάζος

Οικονομολόγος, Φοροτεχνικός Σύμβ. Επιχειρήσεων

XΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  14, 15 Οκτωβρίου 2010

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ :  150 Eυρώ (στα τρία άτομα ο ένας παρακολουθεί δωρεάν)


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ :  Ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ, Πειραιώς 1, Αθήνα.

 

Θα διανεμηθούν πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες το θέμα του σεμιναρίου

 

ΠληροφορίεςΥπεύθυνη σεμιναρίων κα Νταή, τηλ. 210 - 4523938, 4520704.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο