ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΧΙΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Ανώνυμες εταρίες
Τίτλος
Εναρξη
29, Νοε 2010
Λήξη
30, Νοε 2010
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου - Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής και κ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ τ. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών

Ημερομηνία: 29/11/2010

Ώρα: 17.00 - 22.00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ATHENS ΑΚΡΟΠΟΛ, Πειραιώς 1, Αθήνα, τηλ.: 5282100

ΤΙΜΗ: €500.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361.

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:

29 και 30 Νοεμβρίου

ώρες :  17:00΄ - 22:00΄

Θα διανεμηθεί δωρεάν το βιβλίο του καθηγητή κ. Εμ. Σακέλλη, "ΣΥΓΧΝΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ" (αξίας 80 ευρώ) και πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες το θέμα του Σεμιναρίου

-Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ

-  Στα τρία άτομα που παρακολουθούν το Σεμινάριο ο ένας παρακολουθεί ΔΩΡΕΑΝ


   Εκδόσεις «ΒΡΥΚΟΥΣ»

Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων

 Θουκυδίδου 148, Πειραιάς τ.κ. 185 39

      Τηλ.: 4523938, Fax: 4514361

 

   Παράκληση να τεθεί υπόψη τoυ Δ/ντού Οικονομικών Υπηρεσιών, του Προϊσταμένου και του προσωπικού του Λογιστηρίου, Νομικών και Φορολογικών Συμβούλων επιχειρήσεων.

 

ΛΙΑΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

με θέμα:

«ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ -; ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΧΙΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ -ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟ -

με ειδικότερες ενότητες:

·  Συγχωνεύσεις εταιριών με απορρόφηση

·  Συγχώνευση εταιριών με σύσταση νέας εταιρίας

·  Εκτίμηση της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών με βάση σύγχρονες

    μεθόδους που εφαρμόζονται στην αλλοδαπή - Ημεδαπή πρακτική

·  Διασπάσεις εταιριών

·  Απόσχιση κλάδων

·  Φορολογικά κίνητρα για τη συγχώνευση και διάσπαση εταιριών και     

    απόσχιση κλάδων (ν.δ 1297/1972 και ν. 2166/1993)

·  Μετασχηματισμός επιχειρήσεων με βάση το ν. 2166/1993    

·  Ανάλυση των σχετικών διατάξεων της εμπορικής νομοθεσίας - 

    σε συνδυασμό με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας - 

    Διαδικασία -  Τυπικό

·  Υπόδειξη της Λογιστικής διαδικασίας - Πρακτικές εφαρμογές

·  Εκτίμηση της αξίας της επιχειρήσεως (Goodwill)

                                  Mε εισηγητές:

Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ                                  ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ        :  29 και 30 Νοεμβρίου 2010, ώρες 17.00΄ - 22.00΄

ΤΟΠΟΣ          :  Ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ (Πειραιώς 1, Πλ. Ομονοίας, Αθήνα

        τηλ : 210 5282100.)

ΚΟΣΤΟΣ        :  Κατ’ άτομο 500 ευρώ.(στα τρία άτομα ο ένας ΔΩΡΕΑΝ).

Σημείωση   :    · 

Διανέμεται δωρεάν το βιβλίο του καθηγητή κ. Ε. Σακέλλη:  «Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις και Μετατροπές Εταιριών» σελίδες 655 αξίας 80 ευρώ).

    · Τη δαπάνη του Σεμιναρίου μπορείτε να καλύψετε από τον ΟΑΕΔ.

 

Πληροφορίες : κα. Νταή, τηλ.: (210) 4523938, 4520704 - Fax: (210) 4514361.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο